<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

SAND SNELL – Bonna Premium Porcelain

Our Snell series, which reflects the eye-catching beauty of light refraction with hues inspired by nature, carries the eye colour of Mother Nature. It decorates your presentations, that become unique with your elegant touches, with its textures and patterns. Bring
together the tastes you exhibit freely with nature in our Snell series, where we combine the work of the soil with the transitional lines representing the refraction of light.

Lifetime edge chip warranty
(Доживотна гаранция за здравина на ръба)
Изпълнявайки изискванията на стандартите за издържливост (BS:EN 12980: 2000)
артикулите с марката "Bonna" са с "подсилени ръбове",което допринася за използването им с години.

Всички продукти с такава гаранция са отбелязани със знак

Кое покрива гаранцията: Гаранцията покрива нащърбяване на ръбовете.Тя не покрива счупване или отлюспване
Разликата може да видите тук >

Brilliant translucency (Висока стойност на полупрозрачност)
Полупрозрачността и елегантното бяло в нюанс "слонова кост" e в резултат на много задълбочени търсения и разработки.
Съставките във формулата, която се използва придава уникалната яркост на продуктите.
High performance glaze (Глазура от високо качество)
Висококачествените съставки на глазурата и придават устойчивост при използване в съдомиялни машини и надраскване от кухненски прибори.
Superior stackability (Оптимизиране на пространството)
Артикулите "Bonna" са направени така, че да могат лесно да влизат един в друг, чрез което се оптимизира заеманото от тях пространство.Чиниите са леки, което облекчава сервитьорите.

 

SNELL Ssge SNELL Sand SNELL Sky
011387 011381 011385

BONNA-SAND SNELL-Чиния 30cm (S-SAN SNL GRM 30DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния 27cm (S-SAN SNL GRM 27DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния 23cm (S-SAN SNL GRM 23DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Flat Plate 30cm (S-SAN SNL GRM 30DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Plate 27cm (S-SAN SNL GRM 27DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Flat Plate 23cm (S-SAN SNL GRM 23DZ)(ß)

011380 011393 011395

BONNA-SAND SNELL-Plate 21cm (S-SAN SNL GRM 21DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния 19cm (S-SAN  SNL GRM 19DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния 17cm (S-SAN SNL GRM 17DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния 21cm (S-SAN SNL GRM 21DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Flat Plate 19cm (S-SAN  SNL GRM 19DZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Flat Plate 17cm (S-SAN SNL GRM 17DZ)(ß)

011388 011429 011382

BONNA-SAND SNELL-Чиния дълбока 23cm 1000ml (S-SAN SNL BLM 23CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния дълбока 16cm 160ml (S-SAN SNL GRM 16CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния дълбока 15cm 330ml (S-SAN SNL GRM 15CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Plate Deep 23cm 1000ml (S-SAN SNL BLM 23CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL- Deep Plate 16cm 160ml (S-SAN SNL GRM 16CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Deep Plate 15cm 330ml (S-SAN SNL GRM 15CK)(ß)

   
011412    

BONNA-SAND SNELL-Чиния дълбока 13cm 220ml ( S-SAN SNL GRM 13CK)(ß)

   

BONNA-SAND SNELL-Deep Plate 13cm 220ml ( S-SAN SNL GRM 13CK)(ß)

   
011441 011431 011436

BONNA-SAND SNELL-Чиния овал 24x14cm (S-SAN SNL GRM 24OKY)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния овал 19x11cm (S-SAN SNL GRM 19OKY)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния овал 15x8.5cm (S-SAN SNL GRM 15OKY)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Oval Plate 24x14cm (S-SAN SNL GRM 24OKY)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Oval Plate 19x11cm (S-SAN SNL GRM 19OKY)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Oval Plate 15x8.5xcm (S-SAN SNL GRM 15OKY)(ß)

011432 011438 011398

BONNA-SAND SNELL-Чиния за пица 32cm (S-SAN SNL GRM 32PZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Gourmet-Дълбока чиния Ø27cm 400ml (S-SAN SNL GRM 27CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Чиния дълбока 24cm 400ml (S-SAN SNL GRM 24CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Pizza Plate 32cm (S-SAN SNL GRM 32PZ)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Gourmet-Deep Plate  Ø27cm 400ml (S-SAN SNL GRM 27CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Deep Plate 24cm 400ml (S-SAN SNL GRM 24CK)(ß)

011403 011421 011410

BONNA-SAND SNELL-Чиния паста 28cm 400ml (S-SAN SNL BNC 28CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Купа 16cm 400ml (S-SAN SNL GRM 16KS)

BONNA-SAND SNELL-Купичка 9cm ( S-SAN SNL GRM 9CK)

BONNA-SAND SNELL-Pasta Plate 28cm 400ml (S-SAN SNL BNC 28CK)(ß)

BONNA-SAND SNELL-Bowl 16cm 400ml (S-SAN SNL GRM 16KS)

BONNA-SAND SNELL-Bowl 9cm ( S-SAN SNL GRM 9CK)