<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

SKY SNELL – Bonna Premium Porcelain

Our Snell series, which reflects the eye-catching beauty of light refraction with hues inspired by nature, carries the eye colour of Mother Nature. It decorates your presentations, that become unique with your elegant touches, with its textures and patterns. Bring
together the tastes you exhibit freely with nature in our Snell series, where we combine the work of the soil with the transitional lines representing the refraction of light.

Lifetime edge chip warranty
(Доживотна гаранция за здравина на ръба)
Изпълнявайки изискванията на стандартите за издържливост (BS:EN 12980: 2000)
артикулите с марката "Bonna" са с "подсилени ръбове",което допринася за използването им с години.

Всички продукти с такава гаранция са отбелязани със знак

Кое покрива гаранцията: Гаранцията покрива нащърбяване на ръбовете.Тя не покрива счупване или отлюспване
Разликата може да видите тук >

Brilliant translucency (Висока стойност на полупрозрачност)
Полупрозрачността и елегантното бяло в нюанс "слонова кост" e в резултат на много задълбочени търсения и разработки.
Съставките във формулата, която се използва придава уникалната яркост на продуктите.
High performance glaze (Глазура от високо качество)
Висококачествените съставки на глазурата и придават устойчивост при използване в съдомиялни машини и надраскване от кухненски прибори.
Superior stackability (Оптимизиране на пространството)
Артикулите "Bonna" са направени така, че да могат лесно да влизат един в друг, чрез което се оптимизира заеманото от тях пространство.Чиниите са леки, което облекчава сервитьорите.

 

SNELL Ssge SNELL Sand SNELL Sky
011401 011399 011405

BONNA-SKY SNELL-Чиния 30cm (S-SKY SNL GRM 30DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния 27cm (S-SKY SNL GRM 27DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния 23cm (S-SKY SNL GRM 23DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Flat Plate 30cm (S-SKY SNL GRM 30DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Flat Plate 27cm (S-SKY SNL GRM 27DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Flat Plate 23cm (S-SKY SNL GRM 23DZ)(ß)

011384 011391 011400

BONNA-SKY SNELL-Чиния 21cm (S-SKY SNL GRM 21DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния 19cm (S-SKY SNL GRM 19DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния 17cm (S-SKY SNL GRM 17DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Flat Plate 21cm (S-SKY SNL GRM 21DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Flat Plate 19cm (S-SKY SNL GRM 19DZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Flat Plate 17cm (S-SKY SNL GRM 17DZ)(ß)

011413 011406 011420

BONNA-SKY SNELL-Купа 16cm 400ml (S-SKY SNL GRM 16KS)

BONNA-SKY SNELL-Чиния дълбока 15cm 330ml(S-SKY SNL GRM 15CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния дълбока 13cm 220ml (S-SKY SNL GRM 13CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Bowl 16cm 400ml (S-SKY SNL GRM 16KS)

BONNA-SKY SNELL-Deep Plate 15cm 330ml(S-SKY SNL GRM 15CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Deep Plate 13cm 220ml (S-SKY SNL GRM 13CK)(ß)

011439 011427 011419

BONNA-SKY SNELL-Чиния овал 24x14cm (S-SKY SNL GRM 24OKY)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния овал 19x11cm (S-SKY SNL GRM 19OKY)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния овал 15x8.5cm (S-SKY SNL GRM 15OKY)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Oval Plate 24x14cm (S-SKY SNL GRM 24OKY)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Oval Plate 19x11cm (S-SKY SNL GRM 19OKY)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Oval Plate15x8.5cm (S-SKY SNL GRM 15OKY)(ß)

011437 011414 011415

BONNA-SKY SNELL-Чиния за пица 32cm (S-SKY SNL GRM 32PZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния GOURMET 27cm 400ml (S-SKY SNL GRM 27CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния дълбока 24cm 400ml (S-SKY SNL GRM 24CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Pizza Plate 32cm (S-SKY SNL GRM 32PZ)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Deep Plate 27cm 400ml (S-SKY SNL GRM 27CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Deep Plate 24cm 400ml (S-SKY SNL GRM 24CK)(ß)

011402 011430 011407

BONNA-SKY SNELL-Чиния паста 28cm 400ml (S-SKY SNL BNC 28CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния дълбока 23cm 1000ml (S-SKY SNL BLM 23CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Чиния дълбока 16cm 160ml (S-SKY SNL GRM 16CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Pasta Plate 28cm 400ml (S-SKY SNL BNC 28CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Deep Plate 23cm 1000ml (S-SKY SNL BLM 23CK)(ß)

BONNA-SKY SNELL-Deep Plate 16cm 160ml (S-SKY SNL GRM 16CK)(ß)

   
011394    

BONNA-SKY SNELL-Купичка 9cm (S-SKY SNL GRM 9CK)

   

BONNA-SKY SNELL-Bowl 9cm (S-SKY SNL GRM 9CK)