Уважаеми клиенти,

Във връзка с издадената заповед РД-01-124/13.03.2020 год. на Министерство на здравеопазването, временно преустановяваме дейността на обектите ни в страната гр. Велико Търново, гр. Пловдив, гр. София, считано от 18.03.2020 год. до 13.04.2020 год.

Предварително се извиняваме за създаденото неудобство.

За допълнителна информация и поръчки, може да се свържете с Централен офис гр.Севлиево.


Тел/Факс: 0675/30193 ;
Тел: 0675/35177
Email: office@mira-n.com
Работно време Централен офис:
Понеделник - Петък – 9:00 – 17:00 часа