<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

SAGE SNELL – Bonna Premium Porcelain

Our Snell series, which reflects the eye-catching beauty of light refraction with hues inspired by nature, carries the eye colour of Mother Nature. It decorates your presentations, that become unique with your elegant touches, with its textures and patterns. Bring
together the tastes you exhibit freely with nature in our Snell series, where we combine the work of the soil with the transitional lines representing the refraction of light.

Lifetime edge chip warranty
(Доживотна гаранция за здравина на ръба)
Изпълнявайки изискванията на стандартите за издържливост (BS:EN 12980: 2000)
артикулите с марката "Bonna" са с "подсилени ръбове",което допринася за използването им с години.

Всички продукти с такава гаранция са отбелязани със знак

Кое покрива гаранцията: Гаранцията покрива нащърбяване на ръбовете.Тя не покрива счупване или отлюспване
Разликата може да видите тук >

Brilliant translucency (Висока стойност на полупрозрачност)
Полупрозрачността и елегантното бяло в нюанс "слонова кост" e в резултат на много задълбочени търсения и разработки.
Съставките във формулата, която се използва придава уникалната яркост на продуктите.
High performance glaze (Глазура от високо качество)
Висококачествените съставки на глазурата и придават устойчивост при използване в съдомиялни машини и надраскване от кухненски прибори.
Superior stackability (Оптимизиране на пространството)
Артикулите "Bonna" са направени така, че да могат лесно да влизат един в друг, чрез което се оптимизира заеманото от тях пространство.Чиниите са леки, което облекчава сервитьорите.

 

SNELL Ssge SNELL Sand SNELL Sky
011379 011378 011386

BONNA-SAGE SNELL-Чиния 30cm (S-SAG SNL GRM 30DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния 27cm (S-SAG SNL GRM 27DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния 23cm (S-SAG SNL GRM 23DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Plate 30cm (S-SAG SNL GRM 30DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Plate 27cm (S-SAG SNL GRM 27DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Flat Plate 23cm (S-SAG SNL GRM 23DZ)(ß)

011377 011418 011392

BONNA-SAGE SNELLЧиния 21cm (S-SAG SNL GRM 21DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния 19cm (S-SAG SNL GRM 19DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния 17cm (S-SAG SNL GRM 17DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Plate 21cm (S-SAG SNL GRM 21DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Flat Plate 19cm (S-SAG SNL GRM 19DZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Flat Plate 17cm (S-SAG SNL GRM 17DZ)(ß)

SAGE SNELL – Bonna Premium Porcelain

011409 011396  

BONNA-SAGE SNELL-Купа 16cm 400ml (S-SAG SNL GRM 16KS)

BONNA-SAGE SNELL-Купичка 9cm (S-SAG SNL GRM 9CK)

 

BONNA-SAGE SNELL-Bowl 16cm 400ml (S-SAG SNL GRM 16KS)

BONNA-SAGE SNELL-Bowl 9cm (S-SAG SNL GRM 9 CK)

 
011435 011426 011428

BONNA-SAGE SNELL-Чиния овал 24x14cm (S-SAG SNL GRM 24OKY)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния овал 19x11cm (S-SAG SNL GRM 19OKY)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния овал 15x8.5cm (S-SAG SNL GRM 15OKY)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Oval Plate 24x14cm (S-SAG SNL GRM 24OKY)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Oval Plate 19x11xcm (S-SAG SNL GRM 19OKY)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Oval Plate 15x8.5cm (S-SAG SNL GRM 15OKY)(ß)

011425 011389 011383

BONNA-SAGE SNELL-Чиния GOURMET 27cm 400ml (S-SAG SNL GRM 27CK)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния GOURMET дълбока 24cm 400ml (S-SAG SNL GRM 24CK)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния дълбока 23cm 1000ml (S-SAG SNL BLM 23CK)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Deep Plate GOURMET 27cm 400ml (S-SAG SNL GRM 27CK)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-GOURMET Deep Plate 24cm 400ml (S-SAG SNL GRM 24CK)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Deep Plate 23cm 1000ml (S-SAG SNL BLM 23CK)(ß)

 

SAGE SNELL – Bonna Premium Porcelain

011404 011440

BONNA-SAGE SNELL-Чиния паста 28cm 400ml (S-SAG SNL BNC 28 CK)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Чиния за пица 32cm (S-SAG SNL GRM
32PZ)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Pasta Plate 28cm 400ml (S-SAG SNL BNC 28 CK)(ß)

BONNA-SAGE SNELL-Pizza platte 32cm (S-SAG SNL GRM
32PZ)(ß)