Централен офис МИРА-Н
5400 Севлиево, ул .Магистрална 12 / карта/галерия >
тел.: 0675 3 01 93, тел./факс: 0675 3 51 77
office@mira-n.com , nadia.vasileva@mira-n.com
  работно време : понеделник-петък: 8:30-17:30/ събота: 8:30-15:30
     
     
Офис София
София, ул. Житница № 33 / карта/галерия>
тел.: 02 975 40 48, gsm: +359 876 612 710 / +359 879 63 55 23
officesofia@mira-n.com
  работно време : понеделник-петък: 9:00-18:00
   
   
Офис ВеликоТърново
ВеликоТърново , ул. Магистрална 9 / карта/галерия >
тел.: 062 63 19 22, факс: 062 65 26 52
officevt@mira-n.com
  работно време : понеделник-петък: 8:30-17:00/събота: 8:30 - 13:30
   
   
Офис Пловдив
Пловдив, ул. Трети Март 31/ карта/галерия >
тел.: 032 96 87 44
officeplovdiv@mira-n.com
  работно време : понеделник-петък: 8:30-17:30/ събота: 8:30 - 14:00
   
   
Официален представител за Варна / "Голден 2 ООД"
Варна, ул. "Акад. Курчатов" 1 /Стоково Тържище Лазур/след Зеленчукова борса/
тел: 052/75 93 84 ,gsm: +359 879 830 082
golden2ood@abv.bg
   
   
Официален представител за за Бургас / "Happy House"
Бургас, ул."Янко Комитов" № 42
тел: +359 888 225 329, тел.факс: 056/881 354
et_iana@abv.bg
   
Дистрибутор за Варна / Кулински комерс ЕООД
Варна, Христо Самсаров 13
тел: +35952503323 ,gsm: +359884151252
kulinski_komers@abv.bg