84157 84156 84158  

Алуминиева шола с две дръжки 15cm x 4cm-(SG-76712(B)


Алуминиева шола с две дръжки 13.50cm x 3.50cm-(SG-76712(A)

Алуминиева мини тенджерка  11cm x 7cm-(SG-76709(B)


 

Aluminium Fry Pan (St.) with 2 side Brass Handles (15cm x 4cm)-SG-76712(B)


Aluminium Fry Pan (St.) with 2 side Brass Handles (13.50cm x 3.50cm)-SG-76712(A)

Alminium Sauce Pan with 2 side Brass Handles  (11cm x 7cm)-SG-76709(B)


 
 
84155 84154 84159  

Алуминиево мини тиганче 15cm x 4cm-(SG-76711(B)


Алуминиево мини тиганче 13.50cm x 3.50cm(SG-76711(A)

Алуминиево мини тиганче за сос 6cm x 3cm-(SG-76799(B)


 

Aluminium Fry Pan (St.) with long Brass Handle (15cm x 4cm)-SG-76711(B)


Aluminium Fry Pan (St.) with long Brass Handle (13.50cm x 3.50cm)(SG-76711(A)

Aluminium Mini Byte Sauce Pan with Brass Handle (6cm x 3cm)-SG-76799(B)


 
84164 84163 84162 84161

Алуминиева шола с две дръжки ЧЕРНА 15 x 4cm-SG-77712(B)


Алуминиева шола с две дръжки ЧЕРНА 13.50cm x 3.50cm-(SG-77712(A)


Алуминиево мини тиганче ЧЕРНО 15cm x 4cm-(SG-77711(B)


Алуминиево мини тиганче ЧЕРНО  13.50cm x 3.50cm-SG-77711(A)


Aluminium Fry Pan (St.) with 2 side Brass Handles (15 x 4cm)-SG-77712(B)


Aluminium Fry Pan (St.) with 2 side Brass Handles (13.50cm x 3.50cm)-SG-77712(A)


Aluminium Fry Pan (St.) with long Brass Handle (15cm x 4cm)-SG-77711(B)


Aluminium Fry Pan (St.) with long Brass Handle (13.50cm x 3.50cm)-SG-77711(A)


84140 84139 84142 84141

ANTIQUE-Ростер правоъгълен с медно покритие 14.50cm x 9.50cm x 4.50cm- 450 ml(SG-95349(B)


ANTIQUE-Ростер правоъгълен с медно покритие 12.50cm x 8.50cm x 3.75cm - 350 ml(SG-95349(A)


ANTIQUE-Ростер квадратен с медно покритие 13.75cm x 5.25cm- 800 ml(SG-95348(B)


Roaster Square - Small  (11.50cm x 4.75cm) - 400 mlSG-95348(A)


Roaster Rectangular -  (14.50cm x 9.50cm x 4.50cm) - 450 mlSG-95349(B)


Roaster Rectangular - (12.50cm x 8.50cm x 3.75cm) - 350 mlSG-95349(A)


Roaster Square - Large (13.75cm x 5.25cm) - 800 mlSG-95348(B)


Aluminium Fry Pan (St.) with 2 side Brass Handles (13.50cm x 3.50cm)-SG-77712(A)


84144 84143 84146 84145

ANTIQUE-Мини тенджерка с медно покритие 13cm x 5.50cm -600 mlSG-95243(D)


ANTIQUE-Мини тенджерка с медно покритие 10.cm x 4.75cm - 350 ml(SG-95243(B)


ANTIQUE-Мини тиганче с медно покритие 15.50cm x 4cm - 600 ml(SG-95256(B)


ANTIQUE-Мини тиганче с медно покритие 13.50cm x 3.75cm - 400 ml(SG-95256(A)


Eco Sauce Pan - (13cm x 5.50cm) - 600 mlSG-95243(D)


Aluminium Fry Pan (St.) with 2 side Brass Handles (13.50cm x 3.50cm)-SG-77712(A)


S.S. Heavy Fry Pan -  S.S Antique Finish Handle  (15.50cm x 4cm) - 600 ml(SG-95256(B)


S.S. Heavy Fry Pan - (13.50cm x 3.75cm) - 400 ml(SG-95256(A)


84181 84180 84179 84178

ANTIQUE-Панер за хляб кръгъл голям(20.25*9см)-SG-95321(B)


ANTIQUE-Панер за хляб кръгъл (16.75*4.75см)-SG-95321(A)


Панер за хляб кръгъл голям с медно покритие (20.25*9см)-SG-89321(B)


Панер за хляб кръгъл малък с медно покритие(16.75*4.75см)-SG-89321(A)


ANTIQUE-Round bread basket-Large (20.25*9см)-SG-95321(B)


ANTIQUE-Round bread basket-Small(16.75*4.75см)-SG-95321(A)


Round bread basket-large (20.25*9см)-SG-89321(B)


Round bread basket-small (16.75*4.75см)-SG-89321(A)


84120 84119 84122 84121

Мини тенджерка с медно покритие 13cm x 5.50cm - 600 ml(SG-89243(D)


Мини тенджерка с медно покритие 10.cm x 4.75cm - 350 ml(SG-89243(B)


Мини тиганче с медно покритие 15.50cm x 4cm - 600 ml(SG-89256(B)


Мини тиганче с медно покритие 13.50cm x 3.75cm - 400 ml(SG-89256(A)


Eco Sauce Pan - 4 No.  with 2 side S.S Copper Finish Handles (13cm x 5.50cm) - 600 ml(SG-89243(D)


Eco Sauce Pan - S.S Copper Finish Handles (10.cm x 4.75cm) - 350 ml(SG-89243(B)


S.S. Heavy Fry Pan - S.S Copper Finish Handle  (15.50cm x 4cm) - 600 m(lSG-89256(B)


S.S. Heavy Fry Pan -  S.S Copper Finish Handle  (13.50cm x 3.75cm) - 400 ml(SG-89256(A)


84116 84115 84118 84117

Ростер правоъгълен с медно покритие 14.50cm x 9.50cm x 4.50cm - 450 ml(SG-89349(B)


Ростер правоъгълен с медно покритие 12.50cm x 8.50cm x 3.75cm - 350 ml (SG-89349(A)


Ростер квадратен с медно покритие 13.75cm x 5.25cm- 800 ml(SG-89348(B))


Ростер квадратен с медно покритие 11.50cm x 4.75cm - 400 ml(SG-89348(A)


Roaster Rectangular - Large  with 2 side S.S Copper Finish Handles (14.50cm x 9.50cm x 4.50cm) - 450 ml(SG-89349(B)


Roaster Rectangular - Small  with 2 side S.S Copper Finish Handles(SG-89349(A))


Roaster Square - Large  S.S Copper Finish Handles (13.75cm x 5.25cm) - 800 m(lSG-89348(B)


Roaster Square - Small  with 2 side S.S Copper Finish Handles (11.50cm x 4.75cm) - 400 mlSG-89348(A)


71377 71379 71378 71374

Иноксов мини тиган за сервиране с медно покритие 12.5 cm (TW-V F 12.5 SH CP)

Иноксов мини тиган за сосове с медно покритие 9cm (TW-V I 9 SH CP)

Иноксов мини тиган за сосове с медно покритие 7,2cm (TW-V I 7.2 SH CP)

Иноксово мини тиганче за сосове с медно покритие 6cm (TW-V I 5 SH CC)

Metal mini serving fraying pan with copper finish 12.5 cm (TW-V F 12.5 SH CP)

Metal mini frying pan for sauces with copper finish 9cm (TW-V I 9 SH CP)

Metal mini frying pan for sauces with copper finish 7,2cm (TW-V I 7.2 SH CP)

Metal mini frying pan for sauces with copper finish 6cm (TW-V I 5 SH CC)

 
71371 71373 71372  

Иноксова мини кофичка за сервиране с медно покритие 10cm (TW-V H 10 CC)

Иноксова мини кофичка за сервиране с медно покритие 9cm (TW-V H 9 CC)

Иноксова мини кофичка за сервиране с медно покритие 7,5cm (TW-V H 7.5 CC)

 

Metal mini serving bucket with cooper finish 10cm (TW-V H 10 CC)

Metal mini serving bucket with cooper finish 9cm (TW-V H 9 CC)

Metal mini serving bucket with cooper finish 7,5cm (TW-V H 7.5 CC)

 
71382 84123

Иноксов съд за картофки с медно покритие (PC-C-CC)

Чаша MUG Moskow с медно покритие 8.25cm x 9.50cm- 600 ml(SG-89387)


BMetal dish for chips with copper finish (PCC-CC)

Moscow Mule Mug  with Brass Handle  (8.25cm x 9.50cm) - 600 ml(SG-89387)


 
84105 84104 84103  
Мини тиган с релеф и медно покритие 18cm x 4,5cm -900 ml Мини тиган с релеф и медно покритие 15,5cm x 4cm - 600 ml Мини тиган с релеф и медно покритие 13,5cm x 3,75cm - 400 ml  
Fry Pan - with Curved Brass Handle 18cm x 4,5cm -900 ml Fry Pan - with Curved Brass Handle 15,5cm x 4cm - 600 ml Fry Pan - with Curved Brass Handle 13,5cm x 3,75cm - 400 ml  

84107 84106 84102 84113

Мини тиган елипса  с релеф и медно покритие 20.75cm x 15.75cm x 3.75cm - 700 ml(SG-84209(C)


Мини тиган елипса  с релеф и медно покритие 18.50cm x13.50cm x 3.25cm - 500 ml(SG-84209(B))


Мини касерола  с релеф и медно покритие 13.50cm x 4.75cm- 600 ml(SG-84201(B))


Гювече с релеф и медно покритие 12.50cm x 9cm - 650 ml(SG-84106(B)


Oval Fry Pan - 3 Portion with Curved Brass Handle   (20.75cm x 15.75cm x 3.75cm) - 700 ml(SG-84209(C)


Oval Fry Pan - 2 Portion with Curved Brass Handle  (18.50cm x13.50cm x 3.25cm) - 500 ml(SG-84209(B))


S.S. Heavy Sauce Pan - 2 Portion   with Curved Brass Handle  (13.50cm x 4.75cm) - 600 ml(SG-84201(B))


Punjabi Handi - 2 Portion  (12.50cm x 9cm) - 650 ml(SG-84106(B)


84112 84111 84101 84100

Купичка с релеф и медно покритие 14.50cm x 6cm - 600 ml(SG-84101(B)


Купичка с релеф и медно покритие 10.50cm x 4.50cm - 250 ml(SG-84101(0)


Мини тиганче за сосове с релеф и медно покритие (7.80cm x 4.50cm) - 200 ml(SG-84212(B)   


Мини тиганче за сосове с релеф и медно покритие  (6cm x 3cm) - 80 ml(SG-84247(B))


Hyderabadi Handi - 2 Portion  (14.50cm x 6cm) - 600 ml-SG-84101(B)


Hyderabadi Handi - 0 Size  (10.50cm x 4.50cm) - 250 ml(SG-84101(0)


Mini Sauce Pan - 2 No. with long Brass Handle  (7.80cm x 4.50cm) - 200 ml (SG-84212(B)


Mini Bytes Sauce Pan - 2 No.  with long Brass handle (6cm x 3cm) - 80 ml (S.S Hammered Copper Finish)


84110 84109 84108 84114

Мини кофичка с релеф и медно покритие 13.25cm x 12.5cm - 950 ml(SG-84347(D)


Мини кофичка с релеф и медно покритие 10.75cm x 9cm - 450 ml(SG-84347(C))


Мини кофичка за сосове  с релеф и медно покритие 6.50cm x 6cm - 120 ml(SG-84347(0))


Мини шот/сосиера с релеф и медно покритие 4.50cm x 5.50cm - 70 ml(SG-84388)


Mini Pail  (13.25cm x 12.5cm) - 950 ml-SG-84347(D)


Mini Pail  (10.75cm x 9cm) - 450 ml(SG-84347(C))


Mini Pail  (6.50cm x 6cm) - 120 ml(SG-84347(0))


Vodka Shot  with Brass Handle  (4.50cm x 5.50cm) - 70 ml SG-84388


71383 71390

Иноксов съд за картофки релефен с медно покритие 8,5cm (HCC-8.58 CP)

Иноксова купичка за сос с медно покритие 1.5oz (SFS-I A 1.5 H)

Metal dish for chips hammered with copper finish 8,5cm (HCC-8.58 CP)

Metal sauce bowl copprt coated 1.5 OZ (SFS-I A 1.5 H)

     
84208      

ANTIQUE-Oвална шола с релеф и медно покритие с две дръжки (25x15.75x5cm) - 700ml (SG-86210(C)

     

ANTIQUE- Oval Fry Pan - 3 Portion with 2 Side Brass Handles (Antique finish) (25 x 15.75 x 5 cm) - 700 ml (SG-86210(C)

     
84134 84133 84132 84137

ANTIQUE-Мини кофичка с релеф и медно покритие 13.25cm x 12.5cm- 950 ml(SG-86347(D)


ANTIQUE-Мини кофичка с релеф и медно покритие 10.75cm x 9cm-450 ml(SG-86347(C)


ANTIQUE-Мини кофичка за сосове  с релеф и медно покритие 6.50cm x 6cm - 120 ml(SG-86347(0)


ANTIQUE-Гювече с релеф и медно покритие 12.50cm x 9cm - 650 ml(SG-86106(B)


Mini Pail  (13.25cm x 12.5cm) - 950 ml(SG-86347(D)


Mini Pail  (10.75cm x 9cm) - 450 ml(SG-86347(C)


Mini Pail  (6.50cm x 6cm) - 120 ml (SG-86347(0)


Punjabi Handi - 12.50cm x 9cm) - 650 mlSG-86106(B)


84131 84130 84136 84135

ANTIQUE-Тиганче елипса  с релеф и медно покритие 20.75cm x 15.75cm x 3.75cm- 700 ml(SG-86209(C)


ANTIQUE-Тиганче елипса  с релеф и медно покритие 18.50cm x13.50cm x 3.25cm - 500 ml(SG-86209(B)


ANTIQUE-Купичка с релеф и медно покритие 14.50cm x 6cm- 600 ml(SG-86101(B)


ANTIQUE-Купичка с релеф и медно покритие 10.50cm x 4.50cm - 250 ml(SG-86101(0)


Oval Fry Pan - antique finish  (20.75cm x 15.75cm x 3.75cm) - 700 mlSG-86209(C)


Oval Fry Pan - antique finish (18.50cm x13.50cm x 3.25cm) - 500 mlSG-86209(B)


Hyderabadi Handi (14.50cm x 6cm) - 600 mlSG-86101(B)


Hyderabadi Handi - 0 Size  (10.50cm x 4.50cm) - 250 ml(SG-86101(0)


84129 84128 84127 84147

ANTIQUE-Тиганче елипса  с релеф и медно покритие 18.50cm x13.50cm x 3.25cm - 500 ml(SG-86209(B)


ANTIQUE-Мини тиганче  с релеф и медно покритие 15.50cm x 4cm - 600 ml(SG-86205(B)


ANTIQUE-Мини тиганче  с релеф и медно покритие 13.50cm x 3.75cm - 400 ml(SG-86205(A)


ANTIQUE-Чаша MUG Moskow с медно покритие 8.25cm x 9.50cm- 600 ml(SG-95387)


S.S. Heavy Fry Pan antique finish (18cm x 4.50cm) - 900 mlSG-86205(C)


S.S. Heavy Fry Pan -  antique finish (15.50cm x 4cm) - 600 mlSG-86205(B)


S.S. Heavy Fry Pan - antique finish (13.50cm x 3.75cm) - 400 mlSG-86205(A)


Moscow Mule Mug  with Brass Handle  (8.25cm x 9.50cm) - 600 ml(SG-95387)


84126 84125 84124 84138

ANTIQUE-Мини касерола  с релеф и медно покритие 13.50cm x 4.75cm - 600 ml(SG-86201(B)


ANTIQUE-Мини тиганче с медно покритие 15.50cm x 4cm - 600 ml(SG-95256(B)


ANTIQUE-Мини тиганче с медно покритие 13.50cm x 3.75cm - 400 ml(SG-95256(A)


ANTIQUE-Мини шот/сосиера с релеф и медно покритие 4.50cm x 5.50cm - 70 ml(SG-86388)


S.S. Heavy Sauce Pan - antique finish (13.50cm x 4.75cm) - 600 mlSG-86201(B)


ANTIQUE-Мини тиганче с медно покритие 15.50cm x 4cm - 600 ml(SG-95256(B)


S.S. Heavy Fry Pan - (13.50cm x 3.75cm) - 400 ml(SG-95256(A)


Vodka Shot with Brass Handle (4.50cm x 5.50cm) - 70 ml(SG-86388)


84153 84152 84149 84148

Иноксова мини тенджерка 13cm x 5.50cm -600 ml(SG-80243(D)


Иноксова мини тенджерка 10.cm x 4.75cm - 350 ml(SG-80243(B)


Иноксов ростер правоъгълен 14.50cm x 9.50cm x 4.50cm -450 ml(SG-80349(B)


Иноксов ростер правоъгълен 12.50cm x 8.50cm x 3.75cm - 350 ml(SG-80349(A)


Eco Sauce Pan - 4 No.  with 2 side S.S Handles (13cm x 5.50cm) - 600 ml(SG-80243(D)


Eco Sauce Pan - 2 No.  with 2 side S.S Handles (10.cm x 4.75cm) - 350 ml(SG-80243(B)


Roaster Rectangular - Large  with 2 side S.S Handles (14.50cm x 9.50cm x 4.50cm) - 450 ml(SG-80349(B)


Roaster Rectangular - Small S.S Handles (12.50cm x 8.50cm x 3.75cm) - 350 m(lSG-80349(A)


84151 84150 71239 71354

Иноксов ростер квадратен 13.75cm x 5.25cm - 800 ml(SG-80348(B)


Иноксов ростер квадратен 11.50cm x 4.75cm -400 ml(SG-80348(A)


Инксов правоъгълен ростер за сервиране 14,5x9,5cm (408915)
Иноксова мини касерола 10,2cm (TW-V E 10.2 SH)

Roaster Square - Large  with 2 side S.S Handles (13.75cm x 5.25cm) - 800 ml(SG-80348(B)


Roaster Square - Small  with 2 side S.S Handles (11.50cm x 4.75cm) - 400 ml(SG-80348(A)


Rectanguler roaster for serving 14,5x9,5cm (408915)

Metal mini casserole 10,2cm (TW-V E 10.2 SH)

 

Съдове за сервиране с незалепващо покритие

84195 84197 84199

VINTAGE-Алуминиев тиган квадрат за сервиране 15,7 x 15,7 x h2,6cm (SG-94811)

Алуминиев тиган квадрат за сервиране 15,7 x 15,7 x h2,6cm ЧЕРЕН МАТ (SG-69811)

Алуминиев тиган квадрат за сервиране с незалепващо мраморно покритие 15,7 x 15,7 x h2,6cm ЧЕРЕН (SG-70811)

VINTAGE-Aluminium square fry pan for presentation 15,7 x 15,7 x h2,6cm (SG-94811)

Aluminium square fry pan for serving 15,7 x 15,7 x h2,6cm BLACK MAT (SG-69811)

Aluminium square fry pan with non-stick marble cover 15,7 x 15,7 x h2,6cm BLACK (SG-70811)

84196 84198 84200

VINTAGE-Алуминиев тиган кръг за сервиране 16,3 x h3,5cm (SG-94812)

Алуминиев тиган кръг за сервиране 16,3 x h3,5cm ЧЕРЕН МАТ (SG-69812)

Алуминиево тиганче кръг за сервиране с незалепващо мраморно покритие 16,3 x h3,5cm ЧЕРНО (SG-70812)

VINTAGE-Aluminium round fry pan for serving 16,3 x h3,5cm (SG-94812)

Aluminium round fry pan for serving 16,3 x h3,5cm BLACK MAT (SG-69812)

Aluminium mini round serving fry pan with non-stick marble coating  16,3 x h3,5cm BLACK (SG-70812)

 

 

84206 84205 84202

Мини кофичка за сервиране с незалепващо мраморно покритие 10,7 x 9,1cm 450ml ЧЕРНА (SG-70347(C)

Мини кофичка за сервиране с незалепващо мраморно покритие 6,5 x 6cm ЧЕРНА (SG-70347(0))

Ростер правоъгълен с незалепващо мраморно покритие 12,5 x 8,5 x h3,75cm 300ml ЧЕРНО (SG-70349(A))

Mini serving bucket with non-stick marble finish 10,7 x 9,1cm 450ml BLACK (SG-70347(C))

Mini serving bucket with non-stick marble finish 6,5 x 6cm BLACK (SG-70347(0))

Rectangular roaster with non-stick marble finish 12,5 x 8,5 x h3,75cm 300ml BLACK (SG-70349(A))

84204 84203 84201

Мини тенджерка за сервиране с незалепващо мраморно покритие 9 x 5,25cm- 350ml ЧЕРНО (SG-70225(C))

Мини тиганче за сервиране с незалепващо мраморно покритие 12,25 x h3,5cm - 400ml ЧЕРНО (SG-70224)

Ростер квадратен с незалепващо мраморно покритие 11,5 x 11,5 xh4,75cm-400ml ЧЕРНО (SG-70348(A))

Mini serving sauce pan with non-stick marble finish 9 x 5,25cm- 350ml BLACK (SG-70225(C)

Mini serving fry pan with non-stick marble finish 12,25 x h3,5cm - 400ml BLACK (SG-70224)

Square serving roaster with non-stick marble cover 11,5 x 11,5 xh4,75cm- 400ml BLACK (SG-70348(A))

 

VINTAGE

84193 84194 84191 84192

VINTAGE-Мини тенджерка dia 9 x h5,25cm -350ml (SG-94225(C))

VINTAGE-Мини тиган за сосове 7cm - 140ml (SG-94223(A))

VINTAGE-Ростер квадратен 11,50 x 4,75cm - 400ml (SG-94348(A)

VINTAGE-Ростер правоъгълен 12,5 x 8,5 x h3,75cm - 300ml (SG-94349(A))

VINTAGE-Mini sauce pan dia 9 x h5,25cm -350ml (SG-94225(C))

VINTAGE-Mini sauce pan 7cm - 140ml (SG-94223(A))

VINTAGE-Square roaster 11,50 x 4,75cm - 400ml (SG-94348(A)

VINTAGE-Rectangular roaster 12,5 x 8,5 x h3,75cm - 300ml (SG-94349(A))

 

ИНОКС

71355 71359 71361 71360

Иноксов мини тиган за сервиране 12,5cm (TW-V F 12.5 SH)

Иноксово мини тиганче за сосове 9 cm (TW-V I 9 SH)

Иноксово мини тиганче за сосове 7,2cm (TW-V I 7.2 SH)

Иноксово мини тиганче за сосове 5cm (TW-V I 5 SH)

Metal mini serving frying pan 12,5cm (TW-V F 12.5 SH)

Metal mini frying pan for sauces 9cm (TW-V I 9 SH)

Metal mini fraying pan for sauces 7,2cm (TW-V I 7.2 SH)

Metal mini fraying pan for sauces 5cm (TW-V I 5 SH)

71381 71248 71327

Иноксова купа за картофки (PCC)

Иноксов съд за сервиране на пърж. картофки 8,5cm (414905)
Иноксова купа 10cm (MW-4)

Metal bowl for chips (PCC) 

Metal container for serving french fries 8,5cm (414905)
Metal bowl 10cm (MW-4)
 
71249 71388 71384  
Иноксов съд за сервиране на картофки с релеф 8,5cm (414955)

Иноксов съд за картофки релефен 8,5cm (HCC-8.5)

Иноксова купичка за сос 1.5oz (SFS-I A 1.5 H)

 
Metal container for serving french fries 8,5cm (hammered) (414955)

Metal dish for chips hammered 8,5cm (HCC-8.5)

Metal sauce bowl 1.5 OZ (SFS-I A 1.5 H)

 
   
82225 82224    

Иноксова сосиера кръг (JHU 891-60)

Иноксова сосиера капка (JC 1154)

   

Round Bowl (JHU 891-60)

Diya Bowl  (JC 1154)

   
71352 82223 71247 82100
Иноксова коктиера кръг (TW-III K)
Иноксова коктиера кръг 4,5cm (13113 C)
Иноксова коктиера 5x5,5cm (414605)
коктиера (JSPl 590)
Metal egg cup (TW-III K)
Round metal egg cup 4,5cm (13113 C)
Egg cup 5x5,5cm (414605)
Egg cup (JSPl 590)

 

ПОЦИНКОВАНИ

 

ПОЦИНКОВАНИ СЪДОВЕ ЗА СЕРВИРАНЕ

Изработени от естествен материал. Сервирайте храна в поцинкованите съдове само върху презентационна хартия. След употреба почистете с хладка вода и задължително подсушете. Неподходящи за употреба в съдомиална машина.

16130 16129 16124 981492
HORECANO-Шампаниера поцинкована 20cm ХРОМ (5420-H)
HORECANO-Поцинковани кофички  2-ка с дървена дръжка 11cm (5411-2)
HORECANO-Поцинковани кофички 2-ка с дървена дръжка 10cm  (5410-2)

HORECANO-Кошница за лед поцинкована 22.5*15.3*8см(HR-981492)

Champagne bucket 20cm galvanized (5420-H)
Set of two metal flower pots with wooden handle 11cm galvanized (5410-2)
Set of two metal flower pots with wooden handle  chromium (5410-2)

HORECANO-Ice bucket galvanized 22.5*15.3*8см(HR-981492)

16126 16127 16125 16128
HORECANO-Поцинкована кофичка за сервиране9cm без дръжка (5409)
HORECANO-Поцинкована кофичка за сервиране 9cm  (5409-К)
HORECANO-Поцинкована кофичка за сервиране 10cm  (5410-K)
FERONYA-Металнa КОФИЧКА с дръжка 11cm ХРОМ (5411-К)
Metal bucket without handle 9cm galvanized (5409)
Metal 9cm  pot with handle galvanized (5409-К)
Metal  pot with handle 10cm (5410-K)
Hanging balcony flower pot 11cm CHROMIUM (5411-k)

 

 

71356 71357 71358  

BH-Иноксова мини кофичка за сервиране 10cm (TW-V H 10)

BH-Иноксова мини кофичка за сервиране 7,5cm (TW-V H 7.5)

BH-Иноксова мини кофичка за сервиране 9cm (TW-V H 9)

 

BH-Metal mini serving bucket 10cm (TW-V H 10)

BH-Metal mini serving bucket 7,5cm (TW-V H 7.5)

BH-Metal mini serving bucket 9cm (TW-V H 9)

 
 
71230 71229 71228  
Иноксова кофичка за сервиране 13x12cm (408313)
Иноксова кофичка за сервиране 9x8,5cm (408309)
Иноксова кофичка за сервиране 7,5x7cm (408308)
 
Serving bucket 13x12cm (408313)
Serving bucket 9x8,5cm(408309)
Serving bucket 7,5x7cm (407308)
 
 
71233 71232 71231  
Иноксова кофичка за сервиране с поставка 13x13cm (408513)
Иноксова кофичка за сервиране с поставка 9,5x10cm (408509)
Иноксова кофичка за сервиране с поставка 7x8cm (408508)
 
Serving bucket with base 13x13cm (408513)
Serving bucket with base 9,5x10cm (408509)
Иноксова кофичка за сервиране с поставка 7x8cm (408508)
 
 
44167 44166 44165  
ILSA-Касерола с медно покритие
и дръжка
350ml 9xh6 (1557RA 09ICV)
ILSA-Тиган с медно покритие
400ml 12xh3,5cm (1556RA 12ICV)
ILSA-Касерола с медно покритие
и дръжки
480ml 10xh6 (1555RA 10ICV)
 
Copper plated casserole with handle
350ml 9xh6cm
Copper plated frying pan
400ml 12xh3,5cm
Mini copper plated casserole with
2 handles 480ml 10xh6cm
 
44179 44180 44178 44181
ILSA-Иноксов тиган за сервиране
400ml 12xh3,5cm
(15560120ICV)


ILSA-Иноксова касерола за
сервиране с дръжка
350ml 9xh6cm
(15570090ICV)


ILSA-Иноксова касерола за сервиране с дръжки
12xh6cm 640ml
(15550120ICV)
ILSA-Квадратна иноксова
купичка за сервиране
420ml 12x12xh4,5cm
(15600120ICV)
44185 44184 44183 44182

ILSA-Иноксов съд за сосове
150ml 5xh8cm (15630080ICV)

ILSA-Иноксов съд за
сосове 80ml 5xh5cm (15630050ICV)
ILSA-Иноксова кофичка за
сервиране 550ml 10xh10cm
(15620100ICV)
ILSA-Иноксова кофичка за
сервиране 200ml 7xh7cm
(15620070ICV)
Преобразовател за газов котлон

Преобразовател за газов котлон - начин на употреба:

Преобразователя се поставя между газовия котлон и съда за готвене. Разпръсква равномерно температурата на загравяне и това преодотвратява нуждата от постоянното разбъркване на храната. Когато се използва храната нито ще залепне нито ще загори. Също така, преобразователя предотвратява външното потъмняване на съдовете за готвене, причинено от пламъка, запазващ ги толкова бляскави, че са като нови. Подходящ е за всеки вид съд за готвене. Подходящ е за всеки размер контлон. Подхожящ е и дори за съдове за готвене, които не са с двоино дъно и за керамични и съдове от закалено стъкло.

44206 44205
ILSA-Преобразовател за газов котлон 21cm (02550210GPS) ILSA-Преобразовател за газов котлон 18cm (02550180GPS)
ILSA-Heat diffuser for gas hob 21cm (02550210GPS) ILSA-Round mini dish for presentation dia 12cm BROWN (E520505TI00)
Протектор за индукционен котлон | Важно! Протектора за индукционен котлон ТРЯБВА да се поставя директно върху индукциония котлон. Трябва да се използва само с тенджери или други съдове подходящи за приготвяне на храна, съдържащи храна или течности. Никога не се слага празен съд!
44207 44208
ILSA-Комплект от два кръгли протектора за индукционен котлон 22cm (02770220FVV) ILSA-Правоъгълен протектор за индукционен котлон 44x24cm (02790240FVV)
ILSA-Two piece set induction stove-top protection 22cm (02770220FVV) ILSA-Rectangular top protection for induction stove 44x24cm (02790240FVV)