Подходящи бутилки за стойките, вижте ТУК
16213 16214 16209

HORECANO-Метална стойка за бутилки БЯЛА d17xh11 cm (HC-16213)

HORECANO-Метална стойка за бутилки ПОЦИНКОВАНА d17xh11 cm (HC-16214)

HORECANO-Метална стойка за бутилки ЧЕРНА d17xh11 cm (HC-16209)

HORECANO-Metal bottle holder WHITE d17xh11 cm (HC-16213)

HORECANO-Metal bottle holder GALVANIZED d17xh11 cm (HC-16214)

HORECANO-Metal bottle holder BLACK d17xh11 cm (HC-16209)

 
43135 43134 981345  
Метална стойка с 6 разделения 24,5x17,5xh13cm (P3004)

 

Метална стойка с 4 разделения 16,5x12,5xh11cm БЯЛА (P3003)

 

Кофичка за сервиране 11,5x11cm ЧЕРНО B2318B (181005)
 
Metal stand with 6 compartments  24,5x17,5xh13cm (P3004)

 

Metal stand with four compartments 16,5x12,5xh11cm WHITE (P3003)

 

Metal serving basket 11,5x11cm BLACK B2318B (181005)

 
 
16120 16117 16123  
FERONYA-Металнa КОФИЧКА 16cm
ЧЕРНА (5416-К)
FERONYA-Металнa КОФИЧКА 10cm
ЧЕРНА (5410-K)
FERONYA-МеталнaКОФИЧКА 9cm
ЧЕРНА (5409-К)
 
Metal serving Bucket with handle 16cm
BLACK (5416-К)
Metal serving Bucket with handle
10cm BLACK (5410-K)
Metal serving Bucket with handle
9cm BLACK (5409-К)
 
16119 1628 1627 16122
FERONYA-Метална
КОФИЧКА 16cm
БЯЛА(5416-К)
FERONYA-Металнa
КОФИЧКА 12см
БЯЛА (5412 К)
FERONYA-Металнa
КОФИЧКА 10см
БЯЛА (5410-K)
FERONYA-Металнa КОФИЧКА 9cm
БЯЛА (5409-К)
Metal 16cm basket with handle
16cm WHITE (5416-К)
Metal serving Bucket with handle
12cm WHITE (5412 K)
Metal serving Bucket with handle
10cm WHITE l (5410-K)
Metal serving Bucket with handle 9cm
WHITE (5409-К)
16118 1641 1655 16121
FERONYA-Металнa КОФИЧКА 16cm (5416-К) FERONYA-Металнa КОФИЧКА 12см (5412 К) FERONYA-Металнa КОФИЧКА 10см (5410-K) FERONYA-Металнa КОФИЧКА 9cm (5409-К)
Metal serving Bucket with handle 16cm CREAM (5416-K)

Metal serving Bucket with handle 12cm CREAM(5412 K)

Metal serving Bucket with handle 10cm CREAM (5410K) Metal 9cm flower pot with handle 9cm CREAM (5409-К)
 
1642 1640    
FERONYA-Металнa
КОФИЧКА 12см
РОЗОВА (5412 К)
FERONYA-Металнa
КОФИЧКА 10см
РОЗОВА (5410-K)
   
Metal serving Bucket with handle12cm
PINK (5412 K)
Metal serving Bucket with handle
10cm PINK (5410-K)
   
1645 1630 1661
FERONYA-К-кт кофички 3бр.
. на поставка РОЗОВИ (5410-3)
FERONYA-К-кт кофички 3бр.
на поставка БЕЛИ (5410-3)
FERONYA-К-кт кофички 3бр.
на поставка БЕЖОВИ (5410-3)
Set of three serving buckets in a
metal tray PINK (5410-3)
Set of three serving buckets in a metal
tray WHITE (5410-3)
Set of three serving buckets in a metal
tray BEIGE (5410-3)
1634 16116 1648 1647
FERONYA-КОФИЧКИ 2-ка с дървена дръжка 10сБЕЛИ (5410-2) FERONYA-КОФИЧКИ 2-ка с дървена дръжка 10см
ЧЕРНИ (5410-2)
FERONYA-КОФИЧКИ 2-ка с дървена дръжка 10см РОЗОВИ (5410-2) FERONYA-КОФИЧКИ 2-ка с дървена дръжка 10см БЕЖОВИ (5410-2)
Set of two serving Bucket with wooden handle WHITE (5410-2) Set of two metal serving Bucket with wooden handle BLACK (5410-2) Set of two metal flower pots with wooden handle PINK (5410-2) Set of two metal serving bucket with wooden handle
BEIGE (5410-2)