03259 03258 20131 20132

OLD FASHIONED-Буркан за съхранение със стъклена капачка 3lt (213213)

OLD FASHIONED-Буркан за съхранение със стъклена
капачка 2lt (213212)

Стъклен буркан за съхранение 12,2xh20,5cm 1,5lt с табелка за надписване (K2086-L)

Стъклен буркан за съхранение 11xh17,6cm 1lt с табелка за надписване (K2086-S)

OLD FASHIONED-Storage jar with glass lid 3lt (213213)

OLD FASHIONEDStorage jar with glass lid 2lt (213212)

Glass storage jar 12,2xh20,5cm 1,5lt with chalkboard sticker (K2086-L)

Glass storage jar 11xh17,6cm 1lt with chalkboard sticker (K2086-S)

03260 03257 03255 03256

OLD FASHIONED-Буркан с метална винтова ЧЕРНА капачка 2lt (213257-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Буркан с метална винтова ЧЕРНА капачка 1lt (212987-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Буркан с метална винтова ЧЕРНА капачка 500ml ВИСОК  (212958-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Буркан с метална винтова ЧЕРНА капачка 500ml НИСЪК (212986-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Glass jar with metal BLACK lid 2lt (213257-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Jar with metal BLACK lid 1lt (212987-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Jar with metal BLACK lid 500ml (212958-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Jars with metal BLACK lid 500ml (212986-BL-SS4)

 

03254 03252 03261

OLD FASHIONED-Буркан с метална винтова ЧЕРНА капачка 250ml (212957-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Солница с метално ЧЕРНО капаче (212855-BL-LF)

OLD FASHIONED-Захарница дозатор с ЧЕРНА капачка
395ml (212854-BL-LF)

OLD FASHIONED-Jar with metal BLACK lid 250ml (212957-BL-SS4)

OLD FASHIONED-Солница с метално ЧЕРНО капаче (212855-BL-LF)

OLD FASHIONED-Sugar dispenser with BLACK cap 395ml (212854-BL-LF)

0383 0384
OLD FASHIONED
Буркан с винтова метална капчка 1L(212804)
OLD FASHIONED Буркан с винтова метална
капчка висок 0,50L(212801)
OLD FASHIONED-Storage jar with glass lid 1L(212804) OLD FASHIONED-Storage jar with glass lid 0,50L(212801)

0386 0382 03250 04119
OLD FASHIONEDБуркан с винтова метална
капчка нисък 0,50L(212803)
OLD FASHIONED Буркан с винтова метална
капчка 0,25l(212800)

OLD FASHIONED-Солница с метално капаче (212855)

WB-1901 - Солничка бурканче 100ml

OLD FASHIONED-Storage jar with glass lid 0,50L(212803) OLD FASHIONED-Storage jar with glass lid 0,25l(212800)

OLD FASHIONED-Salt/pepper shaker with metal lid (212855)

WB-1901 -Salt/pepper shaker 100ml

03265 0492 0491 0490

Квадратен буркан 3,6lt с клипс (212135)

Квадратен буркан с клипс - 2lt (211202) Квадратен буркан с клипс - 1lt (211200) Квадратен буркан с клипс - 0.5lt (211199)

Square clip-top jar 3,6lt (212135)

Square clip-top jar 2lt (211202) Square clip-top jar 1lt (211200) Square clip-top jar 0.5lt (211199)
04125 04126 04123 04120

WB-50009L-Бурканче с клипс кръгло  500ml

WB-50009M-Бурканче с клипс кръгло 250ml

WB-50361-Бурканче с клипс кръгло 300ml WB-50009S - Бурканче с клипс кръгло 200ml

Round glass jar with clip lid 500ml (WB-50009L)

Round glass jar with clip lid 250ml. WB-50009M

Round glass jar with clip lid WB-50361 300сс Round glass jar with clip lid WB-50009S 200ml
0393 0392 0390

OLD FASHIONED Буркан с клипс 1.5L(212851)

OLD FASHIONED Буркан с клипс 1 L(212850) OLD FASHIONED Буркан с клипс 0.5L(212849)
Round glass jar with clip lid Round glass jar with clip lid Round glass jar with clip lid

981411

981412

981410 981409
Стъклен буркан с капак 270ml G0020 (181150) Стъклен буркан с капак 270ml G0020 (181151) Стъклен буркан с капак 270ml G0020 (181149) Стъклен бурк. за десерти 150ml BB-20 (181148)
Glass jar with lid 270ml G0020 (181150) Glass jar with lid 270ml G0020 (181151) Glass jar with lid 270ml G0020 (181149) Glass jar for desserts 150ml BB-20 (181148)
Be Natural
54390 54391 54387

M-172006-Стъклена кутия за съхранение с капак 415ml "Be Natural"

M-132074-Буркан с декор 900ml "Be Natural" 

M-162014-Буркан с лъжичка и декор 425ml "Be Natural"

M-172006-Glass storage box with lid 415ml "Be Natural"

M-132074-Decorated glass jar 900ml "Be Natural" 

M-162014-Decorated Glass Jar with spoon 425ml "Be Natural"

COBALT
54398 54397 54395

M-132016-Буркан с метална капачка СИН 1800ml COBALT

M-132015-Буркан с метална капачка СИН 1400ml COBALT

M-132014-Буркан с метална капачка СИН 900ml COBALT 

M-132016-Blue-colored glass jar with metal lid 1800ml COBALT

M-132015-Blue-colored glass jar with metal lid 1400ml COBALT

M-132014-Blue-colored jar with metal lid 900ml COBALT 

54407 54406 54405 54403

M-132019-Буркан с декор 1800ml "Stay Wild" 

M-132018-Буркан с декор 1400ml "Stay Wild" 

M-132017-Буркан с декор 900ml "Stay Wild"

M-162012-Буркан с декор и лъжичка 425ml "Stay Wild" 

M-132019-Decorated glass jar 1800ml "Stay Wild" 

M-132018-Decorated jar 1400ml "Stay Wild" 

M-132017-Decorated Jar 900ml "Stay Wild"

M-162012-Decorated glass jar with spoon 425ml "Stay Wild" 

HERA / VOCA
54323 54321 54319

M-331129 / 132024-Буркан с метален капак "HERA"/" VOCA" 1800cc СРЕБЪРЕН

M-331127 / 132025-Буркан с метален капак "HERA / VOCA" 1400cc СРЕБЪРЕН

M-331122 / 132026-Буркан с метален капак "HERA" 900cc СРЕБЪРЕН 

M-331129 / 132024-Jar with metal lid  "HERA" 1800cc SILVER 

M-331127 / 132025-Jar with metal lid "HERA" 1400cc SILVER (331127)

M-331122 / 132026-Jar with metal lid "HERA" 900cc SILVER

HERA / VOCA
54324 54322 54320

M-331130 / 132023-Буркан с метален капак "HERA"/"VOCA" 1800cc ЗЛАТИСТ

M-331128 / 132022-Буркан с метален капак "HERA"/"VOCA" 1400cc ЗЛАТИСТ

M-331126 / 132021-Буркан с метален капак "HERA"/"VOCA" 900cc ЗЛАТИСТ

M-331130 / 132023-Jar with metal lid "HERA"/"VOCA" 1800cc GOLD 

Jar with metal lid "HERA"/"VOCA" 1400cc GOLD (331105)

M-331126 / 132021-Jar with metal lid "HERA"/"VOCA 900cc GOLD 

10302

10304

10303

 
QUATTRO STAGIONI-Буркан 320ml (3.54756) QUATTRO STAGIONI-Буркан "ANFORA" 500ml (3.65630) QUATTRO STAGIONI-Буркан "ANFORA" 300ml (3.65610)  
QUATTRO STAGIONI-Jar 320ml (3.54756) QUATTRO STAGIONI-Jar "ANFORA" 500ml (3.65630) QUATTRO STAGIONI-Jar "ANFORA" 300ml (3.65610)  

10300

10299

10298

 
QUATTRO STAGIONI-Буркан 500ml (3.49750) QUATTRO STAGIONI-Буркан 250ml (3.57750) QUATTRO STAGIONI-Jar 250ml (3.57750)  
QUATTRO STAGIONI-Jar 500ml (3.49750 QUATTRO STAGIONI-Jar 250ml (3.57750) QUATTRO STAGIONI-Jar  150ml (3.57760)  
10309 10308

10307

10197
FIDO-Стъклени буркани с клипс 350ml (1.41332) FIDO-Стъклен буркан с клипс 200ml (1.41360) FIDO-Стъклен буркан с клипс 125ml 1.41370)

FIDO-Буркан син 500ml

FIDO-Glass jar with clips 350ml (1.41332 FIDO-Glass jar with clips 200ml (1.41360) FIDO-Glass jar with clips (1.41370)

Glass jar with blue lid 500ml

10201 10200 10199 10198

FIDO-Буркан син 2lt (1.49550)

FIDO-Буркан син 1,5lt (1.49540)

FIDO-Буркан син 1lt (1.49530)

FIDO-Буркан син 750ml (1.49520)

FIDO-Jar with blue lid 2lt (1.49550)

FIDO-Glass jar with blue lid 1,5lt (1.49540)

FIDO-Glass jar with blue lid 1lt (1.49530)

FFIDO-Glass jar with blue lid 750ml

0606 0605 0371 0370
GEMMY-Буркан с винтова капачка
1л(10.4*10.4*17см)(61206)
GEMMY-Буркан с винтова капачка
0,55л(8*8*13,5см)(61205)

SC-Стъклен буркан с винтова капачка 520мл

SC-Стъклен буркан с винтова капачка 300мл
3207 3273 3220
TOP-Буркан 1700сс (80817-19) TOP-Буркан 1100сс (80817-16.5) TOP-80793-13.5 Буркан с ЦВЕТНА КАПАЧКА
TOP-Jar 1700сс (80817-19) TOP-Jar 1100сс (80817-16.5) Glass jar with plastic lid on screw different colors (80793-13,5)
3212 3211 3210 3226
TOP-Буркан наклонен с капак с клипс
2750ml(81506-22)(20*20*22см)
TOP-Буркан наклонен с капак с клипс
1700ml(81506-19)
TOP-Буркан наклонен с капак с клипс
1100ml(81506-16.5)
TOP-80791-14 Буркан с ЧЕРВЕНА КАПАЧКА
3218 3215 3214 3260
TOP-Буркан с винтов метален капак
4500ml(80862-22,5)
TOP-Буркан с винтов метален капак
3000ml(80862-20)(19,6x13,7x19,7см)
TOP-Буркан с винтов метален капак
2500ml(80862-17,5)(17,8*12,2*17,5см)
TOP-Буркани к-кт 2-ка-700сс(80862-12.5/2)3258 04109 04108 04110
TOP-Буркани к-кт 4-ка 210сс(80862-8.5/4) B-1305 бурканче с клипс 120ml WB-12089 бурканче с клипс - кръгло 120ml WB-12081 бурканче с клипс - квадратно 120ml
3284 3285

TOP-Бурканче за подправки с керамично цветно капаче 250ml (339194)

TOP-Бурканче за подправки с керамично цветно капаче 100ml (339193)

Glass spice jar w/ ceramic colorful lid 250ml (339194)

TOP-Glass Spice Jar w/ ceramic corolful lid 100ml (339193)

3206 3205 3204 3203
TOP-Буркан 1900ml БЯЛ(81111-30) TOP-Буркан 1500ml БЯЛ(81111-24,5) TOP-Буркан 1000ml БЯЛ(81111-19) TOP-Буркан 0,750ml БЯЛ(81111-14,5)
 
3240 3246 3271  
TOP-338108-К-кт буркани 3-КА ЧЕРНО TOP-К-кт буркани 3-КА Хром TOP-Буркани к-кт 2-ка 1600сс(80862-16/2)  
   
32131 321312    

TOP-Захарница  дозатор 175ml БЯЛА КАПАЧКА (338145T-1-W)

TOP-Захарница  дозатор 175ml ЧЕРНА КАПАЧКА (338145T-1-B)

   

TOP-Sugar dispenser 175ml w/ WHITE LID (338145T-1-W)

TOP-Sugar dispenser 175ml w/ BLACK LID (338145T-1-B)

   
Macro
5411 54412

M-131017 / 131017-Буркан 5lt "Macro"

M-131016-Буркан с капак "Macro" 3lt 

M-131017 / 131017-Glass jar 5lt "Macro" 

M-131016-Glass Jar "Macro" 3lt 

56361 54360 54359

M-131168-Буркан без декор 1800cc MONO

M-131167 / 131005-Буркан без декор 1400cc MONO

M-131166-Буркан без декор 900cc MONO

M-131168- Jar 1800cc MONO

M-131167 / 131005- Jar 1400cc MONO

M-131166- Jar 900cc MONO

54355 54354 54352

M-131012-Буркан с лъжичка и декор МИКС 580cc OTTO

M-131007-Бурканче с лъжичка OTTO 425cc (ЧЕРЕН,БЯЛ и СИВ капак)

M-131006 / 161004-Стъклено бурканче с лъжичка OTTO 300cc (ЧЕРЕН,БЯЛ и СИВ КАПАК) 

M-131012-Decorated Spice Jar with Spoon 580cc OTTO

M-131007-Spice jar with spoon OTTO 425cc BLACK,WHITE and GREY lid

M-131006-Spice Jar with Spoon 300cc OTTO (BLACK,WHITE and GREY LID

54411 54409 54410

M-161016-Буркан за подправки 370ml "Lexa"

M-162011-Буркан за подправки с декор 210ml "Lexa" 

M-161015-Буркан за подправки 210ml "Lexa"

M-161016-Spice Jar 370ml "Lexa"

M-162011-Spice Jar 210ml "Lexa" 

M-161015-Spice jar 210ml "Lexa"

54358 54357 54356

M-131315-Буркан без декор 1000cc RHEA

M-131314-Буркан без декор 660cc RHEA

M-131313-Буркан без декор 425cc RHEA

M-131315-Jar 1000cc RHEA

M-131314-Jar 660cc RHEA

M-131313-Jar 425cc RHEA

30310 30311 30306 30309

TZ-KC-515-Буркан за съхранение с пластмасов капак 660cc "URBAN"

TZ-KC-513-Буркан за съхранение с пластмасов капак 300cc "URBAN"

TZ-KC-401-Стъклена лимоноизтисквачка "LMA D'OR"

TZ-KC-385-Стъклена захарница с капак и лъжичка 300cc

TZ-KC-515-Jar with plastic lid 660cc  "URBAN"

TZ-KC-513-Jar with plastic lid 300cc "URBAN"

TZ-KC-401-Lemon squeezer "L?MA D'OR"

TZ-KC-385-Sugar bowl with lid and spoon 300cc

54287 54286

M-131926 / 132073-Буркан с декорация "Linea" 1lt

M-131924 / 132072-Буркан с декорация "Linea" 660cc

Decorated jar "Linea" (M-131926)

Decorated jar "Linea" 660cc (M-131924)

54285 54285

M-131925 / 132071-Буркан с декорация "Linea" 425cc

M-131925 / 132071-Буркан с декорация "Linea" 425cc

M-131925 / 132071-Decorated jar "Linea" 425cc (M-131925)

M-131925 / 132071-Decorated jar "Linea" 425cc (M-131925)

54220 4221
M-331076-Буркан CANDY 1700сс M-331069-Буркан квадратен CANDY-1500cc
 
54261 54264 54262  

M-131543 / 132007-Буркан за сладки с декор 1lt "Rhea"

M-131542 / 132006-Буркан за сладки с декор 660ml "Rhea"

M-131541 / 132005-Буркан за сладки с декор 425ml "Rhea"

 

Cookies jar with decor 1lt "Rhea" (131237/131543)

M-131542  / 132006-Cookies jar with decor 660ml "Rhea" (131239)

M-131541 / 132005-Cookies jar with decor 425ml "Rhea" 

 
54237 54236 54130 54127
M-131024-Буркан 1000сс CUPCAKE СИН M-131023-Буркан 660сс CUPCAKE СИН M-131755-DK102S-Буркан 720сс ЗЕЛЕН С ТОЧКИ

M-131750-DK101-Буркан 400/425сс ЗЕЛТОЧКИ

5472 54172 54176 54127
M-131768/131968 Буркан 720сс ЛИЛАВ С ТОЧКИ M-131750-DK101-Буркан 425сс ЛИЛАВ С ТОЧКИ M-131751/131967 Буркан 400сс ЛИЛАВИ С ТОЧКИ M-131751/131967 Буркан 400сс ЗЕЛЕН ТОЧКИ
5474 54274 54273 54275
M-131768/131968 Буркан 720cc РОЗОВ с точки M-131751/131967 Буркан 425сс РОЗОВ с точки M-131768/131968 Буркан 720cc СИН с точки M-131751/131967 Буркан 425сс СИН С ТОЧКИ
 
5432 54132 54129  
M-131755-DK102S-Буркан720сс ЧЕРВЕН С ТОЧКИ M-131751/131967 Буркан 400сс ЧЕРВЕН С ТОЧКИ(Е) M-131750-DK101-Буркан 720cc ОРАНЖЕВ С ТОЧКИ  
54180 3527
M-131814-Буркан 400сс LAURA 131117 Буркан 720гр
54159 54219
M-131769-Буркан 750cc MIX ДЕКОР M-131961-Буркан 425cc (цветна капачка без декор)RHEA
54151 5487
M-131779-Буркан 1000cc MIX ДЕКОР M-131765/131963-Буркан цветна капачка-1000сс KARMEN
 

Clear glass jar 1lt with colored lid "KARMEN" (M-131765/131963)

5440 5441 5438  
М 131755 - 720мл KARMEN М-131760 - 660мл KARMEN М 131750 - 400мл KARMEN 131753 буркан цв.капачка 230cc
5478 5477 837 3564

М 131293 - 1л

М 131294 -720мл

М М 131287-750 ml7-750 ml 131325 Буркан ПОЛИГОН - 750cc
54253 , 54253 54256
M-131185-Стъклен буркан за детска храна с декор "Niloya" 200ml.

M-131519 / 222003-Стъклен буркан за детска храна с декорация "Dolce" 210cc

 

M-131519 / 222003-Decorated baby food jar "Dolce" 210cc

54239 54208 35114 3593
M-131007-Бурканче с лъжичка OTTO 425cc M-131006-Бурканче с лъжичка OTTO 300cc SM-171004-Буркан GARDEN-400cc 131260 Буркан Lily
 
3563 3562    
131310 Буркани ШАПКА голям 131303 Буркани ШАПКА 3бр. - 370cc M132200 Буркани 6бр.  
5454 54152 5442 3531
M-131390-Буркначе с лъжичка STELLA 250ml. M-131060-Бурканче с лъжичка 200cc М-131780 Бурканче с лъжица
SM 132235 ВЕНЕЦИЯ
5421   3561 5434

M13133 Бурканче с лъжичка 90cc

131609 Буркан 1000cc 131105 буркан 400гр. M-131540 Бурканче подправки-200сс HELEZON
5432 5430   54118
M131533 Буркан Цвете M131451 Буркан гъба 370сс M131543 Буркан Конус М 131452 Буркан за мед 370cc
 
5473 5485 54201  
131835 - 2l 131290 - 1,5l M-131934-Буркан Daisy 1.4lt  
5411 5416 54186 54187
М 131723 Буркан 5л. М 131727 Буркан 3л. M-131825-Буркан кръг 3л M-131826-Буркан кръг 4.25л
  5463 855 5480
M 532032 Бурканчета4-ка SM 232350 Буркани M522020 Солнички 4-ка на стойка M532030Буркани 4ка на стoйка