<<< ПРЕЗЕНТАЦИЯ / PRESENTATION

Дървени рамки от акация

Дървените рамки HORECANO са предназначени за създаване на разнообразни презентационни щандове и блок маси. Всички размери рамки се комбинират с предлаганите от HORECANO каменни и мраморни плочи. Рамките се поставят една в друга, за да се постигне височина - най-отгоре разположете избраната от Вас плоча. Можете да свържете рамките с допълнителни плочи. Така ще постигнете итересни и разнообразни комбинации, които да удовлетворят Вашите нужди и фантазия.

* Дървените рамки HORECANO се предлагат отделно, можете да комбинирате с подходяшите по размер плочи от камък или мрамор.

Комбинация от Дървена рамка (акация) за презентация 32х32х5.5 cm за каменна плоча 30х30 cm (AW-SQ-3030A) с - Каменна плоча за сервиране квадратна 30x30xh0,5cm (SL-PL-RE-3030)

* можете да комбинирате с всички плочи 30х30см

08242 08239

Комбинация на Дървена рамка (акация) за презентация 34.5х19.6х5.5 cm за каменна плоча 32.5х17.6 cm (SL-PL-RE-3419) с - Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/3 32,5x17,6xh1cm (NM-TR-RE-3217) * можете да комбинирате с всички плочи 32.5х17.6

Дървена рамка (акация) за презентация 55х34.5х5.5 cm за каменна плоча 53х32 cm (SL-PL-RE-5534)

Дървена рамка (акация) за презентация 32х32х5.5 cm за каменна плоча 30х30 cm (AW-SQ-3030A)

Acacia Wooden Frame 55х34.5х5.5 cm (SL-PL-RE-5534)

Acacia Wooden Frame 32х32х5.5 cm  (AW-SQ-3030A)

08240 08243 08244

Дървена рамка (акация) за презентация 42х32х5.5 cm за каменна плоча 40х30 cm (AW-RE-4030A)

Дървена рамка (акация) за презентация 34.5х28.5х5.5 cm за каменна плоча 32.5х26.5 cm (SL-PL-RE-3428)

Дървена рамка (акация) за презентация 34.5х19.6х5.5 cm за каменна плоча 32.5х17.6 cm (SL-PL-RE-3419)

Acacia Wooden Frame 42х32х5.5 cm (AW-RE-4030A)

Acacia Wooden Frame 34.5х28.5х5.5 cm (SL-PL-RE-3428)

Acacia Wooden Frame 34.5х19.6х5.5 cm (SL-PL-RE-3419)

08245 08246

Дървен щанд за презентация (акация) 15х15х1.5 cm с каменна плоча 43х15х0.4 cm (AW-TR-RE-SL-4515)

Дървен щанд за презентация (акация) 27х10х1.5 cm с каменна плоча 27х25х0.4 cm (AW-TR-SQ-SL-2727)

Slate Serving Tray 15х15х1.5 cm (slate- 43х15х0.4 cm) (AW-TR-RE-SL-4515)

Slate Serving Tray 27х10х1.5 cm (slate:27х25х0.4 cm) (AW-TR-SQ-SL-2727)

47131 47130 47129

HORECANO-Стойка за сирена на две нива (дървена стойка 33х18х27 cm+ каменна плоча 28х12 cm/28х18 cm) (1266SJSJ4129-S)

HORECANO-Стойка за сирена на две нива (дървена стойка 38х20х28 cm+ каменна плоча 33х20 cm/33х14 cm) (1266SJSJ4129-B)

HORECANO-Стойка за сирена (дървена стойка 28х14х16 cm+ каменна плоча 25х14 cm) (1266SJ4406)

HORECANO-Two layers cheese stand, small size (wooden stand 33х18х27 cm+ slate tray 28х12 cm/28х18 cm) (1266SJSJ4129-S)

HORECANO-Two layers cheese stand. bigger size (wooden stand 38х20х28 cm+ slate tray 33х20 cm/33х14 cm) (1266SJSJ4129-B)

HORECANO-Cheese Stand (wooden stand 28х14х16 cm+ slate tray 25х14 cm) (1266SJ4406)

47126 47127 47128

HORECANO-Мраморно плато-теразо с метални дръжки 37х18.5х5 cm (мрамор: 32х18 cm) (1288SJ4927)

HORECANO-Мраморно плато-теразо с метални дръжки 27.5х23.5х5 cm (мрамор: 23х23 cm) (1288SJ4923)

HORECANO-Правоъгълно мраморно плато-теразо 30.5х10.5х2.5 cm (мрамор: 30х10 cm) (1288SJ4924)

HORECANO-Terrazzo tray with Metal Holder 37х18.5х5 cm (terrazzo tray size: 32х18 cm) (1288SJ4927)

HORECANO-Terrazzo tray with Metal Holder 27.5х23.5х5 cm (terrazzo tray size: 23х23 cm) (1288SJ4923)

HORECANO-Terrazzo Tray with Metal Holder 30.5х10.5х2.5 cm (terrazzo tray size: 30х10 cm) (1288SJ4924)

471221 47122 47125
HORECANO-Чугунен Грил Сет с бамбукова подложка (плоча 38.5х25х1.5 cm+2 керамични чинийки+мини чугунено тиганче 22х12.5х4 cm) (1263SJ4373)

HORECANO-Сет за сервиране с каменна плоча 30х22 cm (плоча 20х20 cm+керамична чинийка 9х9 cm) (1290SJ4960)

HORECANO-Бамбукова дъска за сервиране с мраморна плоча 45х13х1.5 cm (мрамор 30х10х1 cm) (1270SJ4508)

HORECANO-Frying/Grill Pan Set (Bamboo tray with slate 38.5х25х1.5 cm+2 2 pcs ceramic dish+iron pan22х12.5х4 cm) (1263SJ4373)

HORECANO-Mahagony Wood Tray 30х22 cm (1 pcs slate 20х20 cm+1 pcs ceramic dish 9х9 cm) (1290SJ4960)

HORECANO-Bamboo/Marble Serving Tray 45х13х1.5 cm (marble size:30х10х1 cm) (1270SJ4508)

17381 17380  
HORECANO-К-кт за сервиране HC-17381(дъска 38*32см+плоча GN 1/3+2рамекина+кошничка)
HORECANO-К-кт за сервиране-(дъска 44*22см+плоча26.5*16.2+2рамекина)
 
HORECANO- Serving Kit (wooden board 38*32cm+slateGN 1/3+2+ 2 ramequins+ )
HORECANO- Serving Kit (wooden board 44*22cm+slate 26.5*16.2 + 2 ramequins )
 

 

08211 08212  
Каменна плоча за сервиране с дръжки квадратна 30x30xh0,5cm (SL-TR-SQ-SS-3030)
Каменна плоча за сервиране с дръжки кръгла 30xh0,5cm (SL-TR-RD-SS-30)
 
Square slate serving plate with S/S handles 30x30xh0,5cm(SL-TR-SQ-SS-3030)
Round slate serving plate with S/S handles 30xh0,5cm (SL-TR-RD-SS-30
 
08210 08213 08222
Каменна плоча за сервиране с дръжки правоъгълна 60x15xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-6015)
Каменна плоча за сервиране с дръжки правоъгълна 35x25xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-LS-3525)
Каменна плоча за сервиране правоъгълна на стойка 48x17xh0,5cm (SL-PL-RE-SL-4817)
Rectangular slate serving plate with S/S handles 60x15xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-6015)
Rectangular slate serving plate with S/S handles 35x25xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-LS-3525)
Каменна плоча за сервиране правоъгълна на стойка 48x17xh0,5cm (SL-PL-RE-SL-)4817)
 
08214 08215  
Каменна плоча за сервиране с дървени дръжки правоъгълна 43x25xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4325)
Каменна плоча за сервиране с дървени дръжки правоъгълна 30x40xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4030)
 
Rectangular slate serving plate with wooden handles 43x25xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4325)
Rectangular slate serving plate with wooden handles 30x40xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4030)
 
 
08206 08205  
Каменна плоча за сервиране кръгла 33xh0,5cm (SL-PL-RO-33)
Каменна плоча за сервиране кръгла 25xh0,5cm (SL-PL-RO-25)
 
Round slate serving plate 33xh0,5cm (SL-PL-RO-33)
Round slate serving plate 25xh0,5cm (SL-PL-RO-25)
 
08209 08208 08207
Каменна плоча за сервиране квадратна 30x30xh0,5cm (SL-PL-RE-3030) Каменна плоча за сервиране квадратна 25x25xh0,5cm (SL-PL-RE-2525) Каменна плоча за сервиране квадратна 20x20xh0,5cm (SL-PL-RE-2020)
Square slate serving plate 30x30xh0,5cm (SL-PL-RE-3030) Square slate serving plate 25x25xh0,5cm (SL-PL-RE-2525) Square slate serving plate 20x20xh0,5cm (SL-PL-RE-2020)
08201 08241 08202
Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/1 53x32,5xh0,5cm (SL-PL-RE-5332)

Каменна плоча за сервиране правоъгълна - 40х30х4.7 cm (SL-PL-RE-4030)

Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/2 32,5x26,5xh0,5cm (SL-PL-RE-3226)
Rectangular slate serving plate - GN1/1 53x32,5xh0,5cm (SL-PL-RE-5332)

Slate Serving Plate - 40х30х4.7 cm (SL-PL-RE-4030)

Rectangular slate serving plate - GN1/2 32,5x26,5xh0,5cm (SL-PL-RE-3226)

08203

08204 08200
Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/3 32,5x17,6xh0,5cm (SL-PL-RE-3217) Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/4 26,5x16,2xh0,5cm (SL-PL-RE-2616) Каменна плоча за сервиране правоъгълна 30x10xh0,5cm (SL-PL-RE-3010)
Rectangular slate serving plate - GN1/3 32,5x17,6xh0,5cm (SL-PL-RE-3217) Rectangular slate serving plate - GN1/4 26,5x16,2xh0,5cm (SL-PL-RE-2616) Rectangular slate serving plate 30x10xh0,5cm (SL-PL-RE-3010)
08216 08217 08218
Мраморна плоча за сервиране кръгла 30xh1cm (NM-PL-RD-30)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна 25x25xh1cm (NM-TR-RE-2525)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/1 53x32,5xh1,6cm (NM-TR-RE-5332)
Round marble serving board 30xh1cm (NM-PL-RD-30)
Rectangular marble serving board 25x25xh1cm (NM-TR-RE-2525)
Rectangular marble serving board GN1/1 53x32,5xh1,6cm (NM-TR-RE-5332)
08219 08220 08221
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/2 32,5x26,5xh1cm (NM-TR-RE-3226)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/3 32,5x17,6xh1cm (NM-TR-RE-3217)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/4 26,5x16,2xh1cm (NM-TR-RE-2616)
Rectangular marble serving board GN1/2 32,5x26,5xh1cm (NM-TR-RE-3226)
Rectangular marble serving board GN1/3 32,5x17,6xh1cm (NM-TR-RE-3217)
Rectangular marble serving board GN1/4 26,5x16,2xh1cm
44159 44158 44157
Каменна плоча за сервиранe квадрат 30х30см (1197 030) Каменна плоча за сервиране квадрат 25х25см (1197 025) Каменна плоча за сервиране квадрат 20х20см (1197 020)
44160 44161 44156

Каменна правоъгълна плоча за сервиране GN1/1 53х32.5см (1198 011)

Каменна правоъгълна плоча за сервиране GN1/2 32.5х26.5см (1198 012) IКаменна плоча за сервиране кръг 33см
 
44162 44163  
Каменна правоъгълна плоча за сервиране GN1/3 32.5х17.6см (1198 013) IКаменна правоъгълна плоча за сервиране GN1/4 26.5х16.2см (1198 014)