<<< ПРЕЗЕНТАЦИЯ / PRESENTATION

Дървени рамки от акация

Дървените рамки HORECANO са предназначени за създаване на разнообразни презентационни щандове и блок маси. Всички размери рамки се комбинират с предлаганите от HORECANO каменни и мраморни плочи. Рамките се поставят една в друга, за да се постигне височина - най-отгоре разположете избраната от Вас плоча. Можете да свържете рамките с допълнителни плочи. Така ще постигнете итересни и разнообразни комбинации, които да удовлетворят Вашите нужди и фантазия.

* Дървените рамки HORECANO се предлагат отделно, можете да комбинирате с подходяшите по размер плочи от камък или мрамор.

Комбинация от Дървена рамка (акация) за презентация 32х32х5.5 cm за каменна плоча 30х30 cm (AW-SQ-3030A) с - Каменна плоча за сервиране квадратна 30x30xh0,5cm (SL-PL-RE-3030)

* можете да комбинирате с всички плочи 30х30см

08242 08239

Комбинация на Дървена рамка (акация) за презентация 34.5х19.6х5.5 cm за каменна плоча 32.5х17.6 cm (SL-PL-RE-3419) с - Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/3 32,5x17,6xh1cm (NM-TR-RE-3217) * можете да комбинирате с всички плочи 32.5х17.6

Дървена рамка (акация) за презентация 55х34.5х5.5 cm за каменна плоча 53х32 cm (SL-PL-RE-5534)

Дървена рамка (акация) за презентация 32х32х5.5 cm за каменна плоча 30х30 cm (AW-SQ-3030A)

Acacia Wooden Frame 55х34.5х5.5 cm (SL-PL-RE-5534)

Acacia Wooden Frame 32х32х5.5 cm  (AW-SQ-3030A)

08240 08243 08244

Дървена рамка (акация) за презентация 42х32х5.5 cm за каменна плоча 40х30 cm (AW-RE-4030A)

Дървена рамка (акация) за презентация 34.5х28.5х5.5 cm за каменна плоча 32.5х26.5 cm (SL-PL-RE-3428)

Дървена рамка (акация) за презентация 34.5х19.6х5.5 cm за каменна плоча 32.5х17.6 cm (SL-PL-RE-3419)

Acacia Wooden Frame 42х32х5.5 cm (AW-RE-4030A)

Acacia Wooden Frame 34.5х28.5х5.5 cm (SL-PL-RE-3428)

Acacia Wooden Frame 34.5х19.6х5.5 cm (SL-PL-RE-3419)

08245 08246

Дървен щанд за презентация (акация) 15х15х1.5 cm с каменна плоча 43х15х0.4 cm (AW-TR-RE-SL-4515)

Дървен щанд за презентация (акация) 27х10х1.5 cm с каменна плоча 27х25х0.4 cm (AW-TR-SQ-SL-2727)

Slate Serving Tray 15х15х1.5 cm (slate- 43х15х0.4 cm) (AW-TR-RE-SL-4515)

Slate Serving Tray 27х10х1.5 cm (slate:27х25х0.4 cm) (AW-TR-SQ-SL-2727)

47131 47130 47129

HORECANO-Стойка за сирена на две нива (дървена стойка 33х18х27 cm+ каменна плоча 28х12 cm/28х18 cm) (1266SJSJ4129-S)

HORECANO-Стойка за сирена на две нива (дървена стойка 38х20х28 cm+ каменна плоча 33х20 cm/33х14 cm) (1266SJSJ4129-B)

HORECANO-Стойка за сирена (дървена стойка 28х14х16 cm+ каменна плоча 25х14 cm) (1266SJ4406)

HORECANO-Two layers cheese stand, small size (wooden stand 33х18х27 cm+ slate tray 28х12 cm/28х18 cm) (1266SJSJ4129-S)

HORECANO-Two layers cheese stand. bigger size (wooden stand 38х20х28 cm+ slate tray 33х20 cm/33х14 cm) (1266SJSJ4129-B)

HORECANO-Cheese Stand (wooden stand 28х14х16 cm+ slate tray 25х14 cm) (1266SJ4406)

47126 47127 47128

HORECANO-Мраморно плато-теразо с метални дръжки 37х18.5х5 cm (мрамор: 32х18 cm) (1288SJ4927)

HORECANO-Мраморно плато-теразо с метални дръжки 27.5х23.5х5 cm (мрамор: 23х23 cm) (1288SJ4923)

HORECANO-Правоъгълно мраморно плато-теразо 30.5х10.5х2.5 cm (мрамор: 30х10 cm) (1288SJ4924)

HORECANO-Terrazzo tray with Metal Holder 37х18.5х5 cm (terrazzo tray size: 32х18 cm) (1288SJ4927)

HORECANO-Terrazzo tray with Metal Holder 27.5х23.5х5 cm (terrazzo tray size: 23х23 cm) (1288SJ4923)

HORECANO-Terrazzo Tray with Metal Holder 30.5х10.5х2.5 cm (terrazzo tray size: 30х10 cm) (1288SJ4924)

08223 08228

Дъска за презентация с каменна плоча и дръжки 39.5х22 cm (плоча-32.5х19 cm) (SLWD-PL-RE-3922)

Дъска за презентация с каменна плоча кръгла 32х1.5 cm (плоча-30 cm) (SLWD-PL-RD-32)

Slate Board with Wooden Tray 39.5х22 cm (slate-32.5х19 cm) (SLWD-PL-RE-3922)

Slate & Acacia Serving Board 32х1.5 cm (slate-30 cm) (SLWD-PL-RD-32)

08225 08226 08227
Дъска за презентация с каменна плоча правоъгълна 40х30х1.5 cm (плоча-36х26 cm) (SLWD-PL-RE-4030)

Дъска за презентация с каменна плоча правоъгълна 30х20х1.5 cm (плоча-26х16 cm) (SLWD-PL-RE-3020)

Дъска за презентация с каменна плоча продълговата 33.5х12х1.5 cm (плоча-31х9.5 cm) (SLWD-PL-RE-3312)

Slate Board with Wooden Tray 40х30х1.5  cm (slate-36х26 cm) (SLWD-PL-RE-4030)

Slate Board with Wooden Tray 30х20х1.5 cm (slate-26х16 cm) (SLWD-PL-RE-3020)

Slate Board with Wooden Tray 33.5х12х1.5 cm (slate-31х9.5 cm) (SLWD-PL-RE-3312)

08224 08229 981430

Дъска за презентация с дръжка и каменна плоча 25х45х1.5 cm (плоча-20х30 cm) (SLWD-PD-RE-4525)

Дъска за презентация с каменна плоча с дръжка продълговата 15х45х1.5 cm (плоча-10х30 cm) (SLWD-PD-RE-4515)

HORECANO-Каменна плоча с дървена подложка с дръжка за презентация 24x24cm (SL-PL-RE-2020/181025-2)

Slate Board with Wooden Tray 25х45х1.5 cm (slate-20х30 cm) (SLWD-PD-RE-4525)

Slate Board with Wooden Tray 15х45х1.5 cm (slate-10х30 cm) (SLWD-PD-RE-4515)

HORECANO-Square slate with wooden board with handle for presentation 24x24cm (SL-PL-RE-2020/181025-2) 

17380 47122 47125
HORECANO-К-кт за сервиране HC-17380(дъска 44*22см+плоча26.5*16.2+2рамекина)

HORECANO-Сет за сервиране с каменна плоча 30х22 cm (плоча 20х20 cm+керамична чинийка 9х9 cm) (1290SJ4960)

HORECANO-Бамбукова дъска за сервиране с мраморна плоча 45х13х1.5 cm (мрамор 30х10х1 cm) (1270SJ4508)

HORECANO- Serving Kit HC-17380(wooden board 44*22см+slateGN 26.5*16.2+2 ramequins+ )

HORECANO-Mahagony Wood Tray 30х22 cm (1 pcs slate 20х20 cm+1 pcs ceramic dish 9х9 cm) (1290SJ4960)

HORECANO-Bamboo/Marble Serving Tray 45х13х1.5 cm (marble size:30х10х1 cm) (1270SJ4508)

 

08211 08212
Каменна плоча за сервиране с дръжки квадратна 30x30xh0,5cm (SL-TR-SQ-SS-3030)
Каменна плоча за сервиране с дръжки кръгла 30xh0,5cm (SL-TR-RD-SS-30)
Square slate serving plate with S/S handles 30x30xh0,5cm(SL-TR-SQ-SS-3030)
Round slate serving plate with S/S handles 30xh0,5cm (SL-TR-RD-SS-30
08210 08213 08222
Каменна плоча за сервиране с дръжки правоъгълна 60x15xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-6015)
Каменна плоча за сервиране с дръжки правоъгълна 35x25xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-LS-3525)
Каменна плоча за сервиране правоъгълна на стойка 48x17xh0,5cm (SL-PL-RE-SL-4817)
Rectangular slate serving plate with S/S handles 60x15xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-6015)
Rectangular slate serving plate with S/S handles 35x25xh0,5cm (SL-TR-RE-SS-LS-3525)
Каменна плоча за сервиране правоъгълна на стойка 48x17xh0,5cm (SL-PL-RE-SL-)4817)
08214 08215
Каменна плоча за сервиране с дървени дръжки правоъгълна 43x25xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4325)
Каменна плоча за сервиране с дървени дръжки правоъгълна 30x40xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4030)
Rectangular slate serving plate with wooden handles 43x25xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4325)
Rectangular slate serving plate with wooden handles 30x40xh0,5cm (SL-TR-RE-WD-4030)
08206 08205
Каменна плоча за сервиране кръгла 33xh0,5cm (SL-PL-RO-33)
Каменна плоча за сервиране кръгла 25xh0,5cm (SL-PL-RO-25)
Round slate serving plate 33xh0,5cm (SL-PL-RO-33)
Round slate serving plate 25xh0,5cm (SL-PL-RO-25)
08209 08208 08207
Каменна плоча за сервиране квадратна 30x30xh0,5cm (SL-PL-RE-3030) Каменна плоча за сервиране квадратна 25x25xh0,5cm (SL-PL-RE-2525) Каменна плоча за сервиране квадратна 20x20xh0,5cm (SL-PL-RE-2020)
Square slate serving plate 30x30xh0,5cm (SL-PL-RE-3030) Square slate serving plate 25x25xh0,5cm (SL-PL-RE-2525) Square slate serving plate 20x20xh0,5cm (SL-PL-RE-2020)
08201 08241 08202
Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/1 53x32,5xh0,5cm (SL-PL-RE-5332)

Каменна плоча за сервиране правоъгълна - 40х30х4.7 cm (SL-PL-RE-4030)

Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/2 32,5x26,5xh0,5cm (SL-PL-RE-3226)
Rectangular slate serving plate - GN1/1 53x32,5xh0,5cm (SL-PL-RE-5332)

Slate Serving Plate - 40х30х4.7 cm (SL-PL-RE-4030)

Rectangular slate serving plate - GN1/2 32,5x26,5xh0,5cm (SL-PL-RE-3226)

08203

08204 08200
Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/3 32,5x17,6xh0,5cm (SL-PL-RE-3217) Каменна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/4 26,5x16,2xh0,5cm (SL-PL-RE-2616) Каменна плоча за сервиране правоъгълна 30x10xh0,5cm (SL-PL-RE-3010)
Rectangular slate serving plate - GN1/3 32,5x17,6xh0,5cm (SL-PL-RE-3217) Rectangular slate serving plate - GN1/4 26,5x16,2xh0,5cm (SL-PL-RE-2616) Rectangular slate serving plate 30x10xh0,5cm (SL-PL-RE-3010)
08216 08217 08218
Мраморна плоча за сервиране кръгла 30xh1cm (NM-PL-RD-30)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна 25x25xh1cm (NM-TR-RE-2525)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/1 53x32,5xh1,6cm (NM-TR-RE-5332)
Round marble serving board 30xh1cm (NM-PL-RD-30)
Rectangular marble serving board 25x25xh1cm (NM-TR-RE-2525)
Rectangular marble serving board GN1/1 53x32,5xh1,6cm (NM-TR-RE-5332)
08219 08220 08221
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/2 32,5x26,5xh1cm (NM-TR-RE-3226)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/3 32,5x17,6xh1cm (NM-TR-RE-3217)
Мраморна плоча за сервиране правоъгълна - GN1/4 26,5x16,2xh1cm (NM-TR-RE-2616)
Rectangular marble serving board GN1/2 32,5x26,5xh1cm (NM-TR-RE-3226)
Rectangular marble serving board GN1/3 32,5x17,6xh1cm (NM-TR-RE-3217)
Rectangular marble serving board GN1/4 26,5x16,2xh1cm
44159 44158
Каменна плоча за сервиранe квадрат 30х30см (1197 030) Каменна плоча за сервиране квадрат 25х25см (1197 025)
44160 44161 44156

Каменна правоъгълна плоча за сервиране GN1/1 53х32.5см (1198 011)

Каменна правоъгълна плоча за сервиране GN1/2 32.5х26.5см (1198 012) IКаменна плоча за сервиране кръг 33см