Керамика HORECANO

 

08249 08195 08194

HORECANO-Керамична чиния Ø30cm ЧЕРНА (1219)

HORECANO-Керамична чиния 26cm ЧЕРНА (1216)
HORECANO-Керамична чиния 19cm ЧЕРНА (1217)

HORECANO-Ceramic plate Ø30cm (1219)

HORECANO-Ceramic plate 26cm BLACK (1216)
HORECANO-Ceramic plate 19cm BLACK (1217)
08259 08257 08254

HORECANO-Керамична чиния с борд Ø26xh2.2cm (1902)

HORECANO-Керамична чиния с борд Ø21xh2cm (1903)

HORECANO-Керамична чиния с борд Ø15xh1.5cm (1904)

HORECANO-Ceramic Flat Plate Ø26xh2.2cm (1902) 

HORECANO-Ceramic Flat Plate Ø21xh2cm (1903) 

HORECANO-Ceramic Flat Plate Ø15xh1.5cm (1904)

08196 08198 08199
HORECANO-Керамична дълбока чиния 20,8cm ЧЕРНА (1641)
HORECANO-Керамична дълбока чиния 15,2xh4cm ЧЕРНА (1642)
HORECANO-Керамична купичка 14cm ЧЕРНА (5444)
HORECANO-Ceramic deep plate 20,8cm BLACK (1641)
HORECANO-Ceramic deep plate 15,2xh4cm BLACK (1642)
HORECANO-Ceramic bowl 14cm BLACK (5444)
08258 08255 08252

HORECANO-Керамична дълбока чиния с борд Ø21xh4cm (1905)

HORECANO-Керамична дълбока чиния с борд Ø15xh3cm (1906)

HORECANO-Керамична чинийка с борд Ø10xh2.5cm (1907)

HORECANO-Ceramic Deep Plate Ø21xh4cm (1905) 

HORECANO-Ceramic Deep Plate Ø15xh3cm (1906) 

HORECANO-Ceramic Flat Plate Ø10xh2.5cm (1907)

08256 08253 08261

HORECANO-Керамична купичка Ø15xh6cm (5652)

HORECANO-Керамична купичка Ø10xh6cm (5651)

HORECANO-Керамична поставка за клечки за хранене 6.5x2xh1.5cm (1648)

HORECANO-Ceramic Bowl Ø15xh6cm (5652)

HORECANO-Ceramic Bowl Ø10xh6cm (5651)

HORECANO-Chopsticks Rest 6.5x2xh1.5cm (1648)

 
08251 56680  

HORECANO-Керамична чаша Ø6.5xh7.5cm (4035)

HORECANO-Керамичен рамекин Ø8cm (Q362)  

HORECANO-Ceramic Cup Ø6.5xh7.5cm (4035)

HORECANO-Ceramic ramekin Ø8cm (Q362)  
08197 08260
HORECANO-Керамично правоъгълно плато 31,5x14,8xh2,2cm ЧЕРНО (1742)
 

HORECANO-Керамична купа за рамен  24x20xh7.5cm (5701)

HORECANO-Ceramic rectangular platter 31,5x14,8xh2,2cm BLACK (1742)
 

HORECANO-Ramen bowl 24x20xh7.5cm (5701)

08189 08184 08186
HORECANO-Керамична тавичка правоъгълна 20x20,5xh4,5cm ЧЕРНА (1889)
HORECANO-Керамична тавичка правоъгълна  20x13,5xh5,5cm ЧЕРНА (1488)
HORECANO-Керамична тавичка квадрат 15x15x5,5cm ЧЕРЕНА (1498)
HORECANO-Ceramic rectangular dish 20x20,5xh4,5cm BLACK (1889)
HORECANO-Ceramic rectangular  dish 20x13,5xh5,5cm BLACK (1488)
HORECANO-Ceramic square dish 15x15x5,5cm ЧЕРЕН (1498)
08190 08185 08187
HORECANO-Керамична тава с дръжки кръг dia 21xh5cm ЧЕРНА (1883)
HORECANO-Керамична тавичка овал 20x13,5xh5,5cm ЧЕРЕНA (1478)
HORECANO-Керамична тавика кръг dia 15x5,5cm ЧЕРНА (1508)
HORECANO-Ceramic round dish with handles dia 21xh5cm BLACK (1883)
HORECANO-Ceramic oval dish  20x13,5xh5,5cm BLACK (1478)
HORECANO-Ceramic round dish dia 15x5,5cm BLACK (1508)
08188 08192 08193

HORECANO-Керамична тавичка правоъгълна 20x15,4xh3,5cm ЧЕРНА (1888)

HORECANO-Керамичен мини грил тиган квадрат 16,4x16,4xh3,5cm ЧЕРЕН (6338)
HORECANO-Керамичен мини тиган кръг dia 16,4xh3,5cm ЧЕРЕН (6335)

HORECANO-Ceramic rectangular dish 20x15,4xh3,5cm BLACK (1888)

HORECANO-Ceramic mini square grill-pan 16,4x16,4xh3,5cm BLACK (6338)
HORECANO-Ceramic round pan dia 16,4xh3,5cm BLACK (6335)
08191 08248
HORECANO-Керамична купичка с дръжка dia 9xh6cm ЧЕРНА (5392)
HORECANO-Керамачна купичка за сос  7,5cm ЧЕРНА (1644)
HORECANO-Ceramic bowl with handle dia 9xh6cm BLACK (5392)
HORECANO-Ceramic sauce bowl  7,5cm BLACK (1644)

05152 05177 05178
HORECANO-Керамично гювече Ø14xh6.6cm - 600ml БЯЛО (HC-05152) HORECANO-Керамично гювече Ø14xh6.6cm - 600ml ЧЕРЕН МАТ (HC-05177)

HORECANO-Керамично гювече Ø14xh6.6cm - 600ml КАФЯВО (HC-05178)

HORECANO-Ceramic casserole Ø14xh6.6cm - 600ml WHITE (HC-05152) HORECANO-Ceramic pot Ø14xh6.6cm - 600ml MAT BLACK (HC-05177)

HORECANO-Ceramic pot Ø14xh6.6cm - 600ml BROWN (HC-05178)