Дъски за презентация - дърво  / Presentation Boards - Wood

93839 93838 17318

HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА 35x25x1.9cm (HC-93839)

HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА 30x20x1.9cm (HC-93838)

HORECANO-К-кт правоъгълна дървена дъска с акрилен капак 34,5x24,5xh20cm (HC-17318)

HORECANO-Serving board 35x25x1.9cm (HC-93839)

HORECANO-Serving board 30x20x1.9cm (HC-93838)

HORECANO-Set of rectangular wooden board with acrylic lid 34,5x24,5xh20cm (HC-17318)

93841 93840

HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА махагон 35x25x1.4cm (HC-93841)

HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА махагон 30x20x1.4cm (HC-93840)

HORECANO-Serving board 35x25x1.4cm (HC-93841)

HORECANO-Serving board 30x20x1.4cm (HC-93840)

08223 08228

Дъска за презентация с каменна плоча и дръжки 39.5х22 cm (плоча-32.5х19 cm) (SLWD-PL-RE-3922)

Дъска за презентация с каменна плоча кръгла 32х1.5 cm (плоча-30 cm) (SLWD-PL-RD-32)

Slate Board with Wooden Tray 39.5х22 cm (slate-32.5х19 cm) (SLWD-PL-RE-3922)

Slate & Acacia Serving Board 32х1.5 cm (slate-30 cm) (SLWD-PL-RD-32)

08225 08226 08227
Дъска за презентация с каменна плоча правоъгълна 40х30х1.5 cm (плоча-36х26 cm) (SLWD-PL-RE-4030)

Дъска за презентация с каменна плоча правоъгълна 30х20х1.5 cm (плоча-26х16 cm) (SLWD-PL-RE-3020)

Дъска за презентация с каменна плоча продълговата 33.5х12х1.5 cm (плоча-31х9.5 cm) (SLWD-PL-RE-3312)

Slate Board with Wooden Tray 40х30х1.5  cm (slate-36х26 cm) (SLWD-PL-RE-4030)

Slate Board with Wooden Tray 30х20х1.5 cm (slate-26х16 cm) (SLWD-PL-RE-3020)

Slate Board with Wooden Tray 33.5х12х1.5 cm (slate-31х9.5 cm) (SLWD-PL-RE-3312)

08224 08229 981430

Дъска за презентация с дръжка и каменна плоча 25х45х1.5 cm (плоча-20х30 cm) (SLWD-PD-RE-4525)

Дъска за презентация с каменна плоча с дръжка продълговата 15х45х1.5 cm (плоча-10х30 cm) (SLWD-PD-RE-4515)

HORECANO-Каменна плоча с дървена подложка с дръжка за презентация 24x24cm (SL-PL-RE-2020/181025-2)

Slate Board with Wooden Tray 25х45х1.5 cm (slate-20х30 cm) (SLWD-PD-RE-4525)

Slate Board with Wooden Tray 15х45х1.5 cm (slate-10х30 cm) (SLWD-PD-RE-4515)

HORECANO-Square slate with wooden board with handle for presentation 24x24cm (SL-PL-RE-2020/181025-2) 

08230 08231

Дървена дъска (акация) за презентация правоъгълна с дръжки 38х23 cm (AW-PL-RE-3823)

Дървена дъска (акация) за презентация правоъгълна с дръжки 31х23 cm (AW-PL-RE-3123)

Acacia Wood Serving Tray 38х23 cm (AW-PL-RE-3823)

Acacia Wood Serving Tray 31х23 cm (AW-PL-RE-3123)

08232 08233 08234

Дървена дъска (акация) за презентация кръгла с дръжка 40х30 cm (AW-PL-IG-4030)

Дървена дъска (акация) за презентация кръгла с дръжка 35х25 cm (AW-PL-IG-3525)

Дървена дъска (акация) за презентация кръгла с дръжка 25х20 cm (AW-PL-IG-2520)

Acacia Wood Serving Tray 40х30 cm (AW-PL-IG-4030)

Acacia Wood Serving Tray 35х25 cm (AW-PL-IG-3525)

Acacia Wood Serving Board 25х20 cm (AW-PL-IG-2520)

981525 981524  

HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА 25x35x1.5cm (HC-981525) C047B 

HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА 23x33x1.5cm (HC-981524) C047A 

 

HORECANO-Serving Board RECTANGULAR 25x35x1.5cm (HC-981525) C047B

HORECANO-Serving Board RECTANGULAR 23x33x1.5cm (HC-981524) C047A

 
981527 981526 981529
HORECANO-Дъска за пица с дръжка 33x43x1.5cm (HC-981527) C011F 193609-2
HORECANO-Дъска за пица с дръжка 30x40x1.5cm (HC-981526) C011C 193609-1
HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА 15x35x1.5cm (HC-981529) C061C
HORECANO-Pizza Board with handle 33x43x1.5cm (HC-981527) C011F
HORECANO-Pizza Board with handle 30x40x1.5cm (HC-981526) C011C
HORECANO-Serving Board RECTANGULAR 15x35x1.5cm (HC-981529) C061C

981523 981522 981528
HORECANO-Дъска за презентация ЕЛИПСА 23x38x1.5cm (HC-981523) C067B 
HORECANO-Дъска за презентация ЕЛИПСА 20x35x1.5cm (HC-981522) C067A 
HORECANO-Дъска за презентация ПРАВОЪГЪЛНА 15x30x1.5cm (HC-981528) C061B
HORECANO-Serving Board ELIPS 23x38x1.5cm (HC-981523) C067B
HORECANO-Serving Board ELIPS 20x35x1.5cm (HC-981522) C067A
HORECANO-Serving Board RECTANGULAR 15x30x1.5cm (HC-981528) C061B
93744 93610

HORECANO-Дъска за сервиране с дръжка 40х15х1.5 cm (C052A)

HORECANO-Дъска за сервиране с дръжка 35х15х1.5 cm (C052)

HORECANO-Wooden serving board with handle 40х15х1.5 cm (C052A)

HORECANO-Wooden Serving Board with handle 35х15х1.5 cm (C052)

93746 93745 93611

HORECANO-Дъска за сервиране с дръжка 17х58х1.5 cm (C050D)

HORECANO-Дъска за сервиране с дръжка 17х47х1.5 cm (C050C)

HORECANO-Дъска за сервиране с дръжка 15х40х1.5 cm (C050B)

HORECANO-Wooden serving board with handle 17х58х1.5 cm (C050D)

HORECANO-Wooden serving board with handle 17х47х1.5 cm (C050C)

HORECANO-Wooden serving board with handle 15х40х1.5 cm (C050B)

ММ
17380 17381
HORECANO-К-кт за сервиране HC-17380(дъска 44*22см+плоча26.5*16.2+2рамекина)
HORECANO-К-кт за сервиране - Дължина на борда 38см, ширина 32см височина 1,5см, дължина на плочата 31 см, ширина 9,5 см
HORECANO- Serving Kit HC-17380(wooden board 44*22см+slateGN 26.5*16.2+2 ramequins+ )
HORECANO- Serving Kit - Board length 38cm, width 32cm height 1.5cm
slate length 31cm, width 9.5cm
17376 17377

HORECANO-Дъска за сервиране "с рогца" (HC-17376)

HORECANO-Дъска за сервиране двустранна (HC-17377)

HORECANO-Serving wooden board (HC-17376)

HORECANO-Serving wooden board with (HC-17377)

981240 981239
Дъска елипса 43cm K0322 (181023-2) Дъска елипса 38cm K0321 (181023-1)

Ellipse cutting board 43cm K0322 (181023-2)t

Ellipse cutting board 38cm K0321 (181023-1)
981242 981241
Дъска кръг 36cm K0319 (181024-2) Дъска кръг 30cm K0318 (181024-1)
Round cutting board 36cm K0319 (181024-2) Round cutting board K0318 (181024-1)
981245 981244 981243
Дъска квадрат с дръжка за презентация 28x28cm K0289 (181025-3) Дъска квадрат с дръжка за презентация 24x24cm K0288 (181025-2) Дъска квадрат с дръжка за презентация 20x20cmK0287(181025-1)
Square board with handle for presentation 28x28cm K0289 (181025-3) Square board with handle for presentation 24x24cm K0288 (181025-2) Square board with handle for presentation 20x20cm K0287(181025-1)
981248 981247 981246
Дъска правоъгълна за презентация 25x35cm K0361 (181026-3) Дъска правоъгълна за презентация 30x20cm K0362 (181026-2) Дъска правоъгълна за презентация 25x15cm K0363 (181026-1)
Rectangular board for presentation 25x35cm K0361 (181026-3) Rectangular board for presentation 30x20cm K0362 (181026-2) Rectangular board for presentation 25x15cm K0363 (181026-1)
 
981238 981236  
Дъска правоъгълна с дръжка за презентация 17x49cm K0283 (181022-3) Дъска правоъгълна с дръжка за презентация 14x34cm K0286 (181022-1)  
Rectangular board with handle for presentation 17x49cm K0283 (181022-3) Rectangular board with handle for presentation 14x34cm K0286 (181022-1)  
         
       
       
       
пица / PIZZA
1731 1730 1732
BG-Талар за пица 33см
кръг 35cm
BG-Талар за пица 31 см
кръг 33cm
BG-Талар за пица 31см
кръг 31cm
Wooden tray for pizza33x1,6 cm. Wooden tray for pizza 31x1,6 cm Wooden tray for pizza 28x1,6 cm.
17244 17247
Талар за пица разграфен на 10 парчета ф60cm Талар за пица разграфен на 8 парчета ф50cm
Wooden pizza tray - 10 pieces, dia 60cm Wooden pizza tray - 8 pieces, dia 50cm
17246 17245
Талар за пица гладък ф60cm Талар за пица гладък ф50cm
Wooden pizza tray smooth surface dia 60cm Wooden pizza tray smooth surface dia 50cm
981177 981176 981175
Дървена дъска
за пица с дръжка
26xh1,2cm (0697-1)
Дървена дъска
за пица с дръжка
28xh1,2cm (0697-2)

Дървена дъска
за пица с дръжка
32xh1,2cm (0697-3)
 
981179 981178   1677
Правоъгълна дървена дъска за
сервиране с дръжка
49x17xh2cm (0698-2)
Правоъгълна дървена дъска за
сервиране с дръжка
40x17xh2cm (0698-1)
  Дъска от акация
за презентация
35х12х1,5см(W042S)
1708 1709 1707
К-кт Дъска елипса с 1бр. шиш и солница - 40см. К-кт Дъска елипса с 2бр. шиш и солница - 40см. К-кт Дъска бъбрек с 1бр. шиш - 50см.