БАМБУКОВИ ПОДЛОЖКИ 30х45см.4бр.
7219 72100 7214
Бамбукови подложки GM2000K 4БР.-ЗЕЛЕНО Бамбукови подложки GM2000L 4БР.-ОРАНЖЕВО Бамбукови подложки GM2000E 4БР.БЕЖОВО
 
7213 7218  
Бамбукови подложки GM2000D 4БР.КАФЯВО Бамбукови подложки GM2000F 4БР.ЧЕРВЕНО  

БАМБУКОВИ ПОДЛОЖКИ

КОМПЛЕКТИ,4бр. 30х45см.

7205 7203 7202
Бамбукови подложки GM2362 - 4БР. Бамбукови подложки GM2351A - 4БР Бамбукови подложки GM2350B - 4БР
7207 7209 7208
Бамбукови подложки GM2452- 4БР. Бамбукови подложки GM2452B -4БР. Бамбукови подложки GM2452A- 4БР.
7291 7299 7296
Бамбукови подложки GM2351 4БР. Бамбукови подложки GM2550 - 4БР. Бамбукови подложки GM2052- 4БР.
7290 7294 7204
Бамбукови подложки GM2376E - 4БР. Бамбукови подложки GM2350A- 4БР. Бамбукови подложки GM2354A - 4БР
7206 7217 7201
Бамбукови подложки GM2376 4БР. Бамбукови подложки GM2201C 4БР. Бамбукови подложки GM2050- 4БР.
 
7298   7295
Бамбукови подложки GM2003A-1 / 4БР.   Бамбукови подложки GM2003A-2 / 4БР.
7293 7297 7292
Бамбукови подложки GM2007A- 4БР. Бамбукови подложки GM2003A-3 / 4БР. Комплект- GM2500A
4 подложки 30х45см, 4 подложки за чаши 10х10см., 1 ранър 30х150см.
 
7289 7286 7288
Бамбукови подложки GM2630C - 4БР.ЧЕРВЕНО Бамбукови подложки GM-2630F - 4БР.ОРАНЖ Бамбукови подложки GM2630E - 4БР.ЗЕЛЕНО
 
7212 7287  
Бамбукови подложки GM2630G - 4БР.ЛИЛАВО Бамбукови подложки GM2652- 4БР.  

1

7 5
7253 249 7255

06M207T S4

10827B S4 NB06-E