ПОРЦЕЛАН СТЪКЛО ПРИБОРИ

БЮФЕТ

СЕРВИРАНЕ ГОТВЕНЕ ГРАДИНА ПОЧИСТВАНЕ
Професионално оборудване на хотели и ресторанти / Professional equipment of hotels and restaurants

 

TILDA-SEVILLA

 

3705 3701 3703

TILDA-SEVILLA-Плато овал 49x36.5xh4,4cm (11849.CW.SEV)

TILDA-SEVILLA-Плато ктъгло Ø40xh3,9cm (11940.CW.SEV)

TILDA-SEVILLA-Плато овално 39x29xh4,4cm (11839.CW.SEV)

TILDA-SEVILLA-Oval Platter 49x36.5xh4,4cm (11849.CW.SEV)

TILDA-SEVILLA-Platter Ø40xh3,9cm (11940.CW.SEV)

TILDA-SEVILLA-Oval Platter 39x29xh4,4cm (11839.CW.SEV)

TILDA-GENOVA
3714 3713

TILDA-GENOVA-Плато кръгло Ø40xh3,9cm (11940.CW.GEN)

TILDA-GENOVA-Чиния Ø30,6xh3cm (11930.CW.GEN)

TILDA-GENOVA-Platter Ø40xh3,9cm (11940.CW.GEN)

TILDA-GENOVA-Plate Ø30,6xh3cm (11930.CW.GEN)

3715 3717

TILDA-GENOVA-Купа Ø25xh7,5cm (11725.CW.GEN)

TILDA-GENOVA-Купа Ø18xh7,5cm (11718.CW.GEN)

TILDA-GENOVA-Bowl Ø25xh7,5cm (11725.CW.GEN)

TILDA-GENOVA-Bowl Ø18xh7,5cm (11718.CW.GEN)

TILDA-CORDOBA
3718 3719

TILDA-CORDOBA-Плато овал 39x29xh4,4cm (11839.CW.COR)

KN-TILDA-CORDOBA-Плато кръгло Ø40xh3,9cm (11940.CW.COR)

TILDA-CORDOBA-Oval Platter 39x29xh4,4cm (11839.CW.COR)

KN-TILDA-CORDOBA-Platter Ø40xh3,9cm (11940.CW.COR)

TILDA-CASABLANCA
3720 3721

TERRA-CASABLANCA-Плато правоъг. 32,5x26,5xh2,2cm (41012.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Плато правоъг. 32,5x17.6xh2,2cm (41013.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Platter 1/2 32,5x26,5xh2,2cm (41012.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Platter 1/3 32,5x17.6xh2,2cm (41013.CW.CАS)

3722 3726 3724

TERRA-CASABLANCA-Чиния правоъг. 34,1x23,6xh3,3cm (30034.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Чиния правоъг. 27.7x19.2xh2.8cm (30027.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Чиния правоъг. 19x13,5xh2,1cm (30019.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Rectangular Plate 34,1x23,6xh3,3cm (30034.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Rectangular Plate 27.7x19.2xh2.8cm (30027.CW.CАS)

TERRA-CASABLANCA-Rectangular Plate 19x13,5xh2,1cm (30019.CW.CАS)