Цветен порцелан HORECANO Premium

Цветната глазура е нанаесена ръчно, което я прави уникална за всеки артикул. Продуктовите линии са с голямо разнообразие от форми, които можете да аранжирате в множество комбинации.


Порцелановите артикули „Horecano” са произведени с уникална формула от съставки на глазурата и устойчива порцеланова глина, в комбинация с високо температурно изпичане на продуктите на два цикъла (Първо изпичане +800°, Второ изпичане +1310 ° ), резултата е цвят с еднакъв интензитет и здравина на глазурата при надирания от прибори и миялна машини.
ТОВА ПРАВИ HORECANO Порцелана ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВ!

56521 56520 56519

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко голяма с дръжка 200ml MATT (F0759-200FB)

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко средна с дръжка 90ml MATT (F0759-120FB)

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко малка с дръжка 40ml MATT (F0759-80FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 200ml big with a handle MATT (F0759-200FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 90ml medium with a handle MATT (F0759-120FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 40ml small with a handle MATT (F0759-80FB)

56524 56523 56522

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко голяма без дръжка 200ml MATT (F0761-200FB)

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко средна без дръжка 90ml MATT (F0761-120FB)

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко малка без дръжка 40ml MATT (F0761-80FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 200ml big without a handle MATT (F0761-200FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 90ml medium without a handle MATT (F0761-120FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 40ml small without a handle MATT (F0761-80FB)

VISION BLACK

56528 56527  

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко с дръжка 160ml MATT (F1897FB)

HORECANO-VISION BLACK-Каничка за мляко с дръжка 90ml MATT (F1898FB)

 

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 160ml with a handle MATT (F1897FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 90ml with a handle MATT (F1898FB)

 

VISION BLACK

56530 56529  
HORECANO-VISION BLACK-Сосиера 200ml MATT (F0769-5.25FB)

HORECANO-VISION BLACK-Сосиера 120ml MATT (F0770-4FB)

 

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 200ml MATT (F0769-5.25FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 120ml MATT (F0770-4FB)

 

56531

56526 56525

HORECANO-VISION BLACK-Чайник 650ml MATT (F3542FB)

HORECANO-VISION BLACK-Сосиера за сос грейви 100ml MATT (F0757-5FB)

HORECANO-VISION BLACK-Сосиера 100ml MATT (F1424-4.75FB)

HORECANO-VISION BLACK-Coffee pot 650ml MATT (F3542FB)

HORECANO-VISION BLACK-Gravy Boat Creamer 100ml MATT (F0757-5FB)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 100ml MATT (F1424-4.75FB)

VISION BLACK

56495 56494  

HORECANO-VISION BLACK-Каничка 150ml (F4095BL-150ML)

HORECANO-VISION BLACK-Каничка 90ml (F4095BL-90ML)

 

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 150ml (F4095BL-150ML)

HORECANO-VISION BLACK-Creamer 

 

56491 56490 56472

HORECANO-VISION BLACK-Пиперница (F4094BL-P)

HORECANO-VISION BLACK-Солница (F4094BL-S)

HORECANO-VISION BLACK-Поставка за клечки за хранене 7.5cm (HC-56472)

HORECANO-VISION BLACK-Pepper shaker (F4094BL-P)

HORECANO-VISION BLACK-Salt shaker (F4094BL-S)

HORECANO-VISION BLACK-Chopstick rack 7.5cm (HC-56472)

56189

56212

56187

HORECANO-VISION BLACK-Чиния Гурме ЧЕРНА 28 cm (F2638FB-11L)

HORECANO-VISION BLACK-Чиния Гурме ЧЕРНА 23 cm (F2638FB-9L)

HORECANO-VISION BLACK-Чиния Гурме ЧЕРНА 18 cm (F2638FB-7L)

HORECANO-VISION BLACK Gourmet Plate BLACK 28 cm (F2638FB-11L)

HORECANO-VISION BLACK Gourmet Plate BLACK  23 cm (F2638FB-9L)

HORECANO-VISION BLACK Gourmet Plate BLACK 18 cm (F2638FB-7L)

56198 56197 56196

HORECANO-PRO BLACK-Чиния GOURMET ЧЕРНА 30 cm (F2509FB-12L)

HORECANO-PRO BLACK-Чиния PASTA ЧЕРНА 26 cm (F2509FB-10L)

HORECANO-PRO BLACK-Чиния GOURMET ЧЕРНА 23 cm (F2509FB-9L)

HORECANO-PRO BLACK GOURMET Plate BLACK 30 cm (F2509FB-12L)

HORECANO-PRO BLACK Pasta Plate BLACK 26 cm (F2509FB-10L)

HORECANO-PRO BLACK GOURMET Plate BLACK  23 cm (F2509FB-9L)

56195

56194

56193

HORECANO-SHOW-Чиния GOURMET SHOW 30 cm (F2429FB-12L)

HORECANO-SHOW-Чиния GOURMET SHOW 28 cm (F2429FB-11L)

HORECANO-SHOW-Чиния GOURMET SHOW 25 cm (F2429FB-10L)

HORECANO-SHOW Gourmet Plate SHOW 30 cm (F2429FB-12L)

HORECANO-SHOW Gourmet Plate SHOW 28 cm (F2429FB-11L)

HORECANO-SHOW Gourmet Plate SHOW 25 cm (F2429FB-10L)

56511 56510 56509

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко голяма без дръжка 160ml (F0761-200CC)

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко средна без дръжка 90ml (F0761-120CC)

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко малка без дръжка 35ml (F0761-80CC) 

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 160ml big without a handle (F0761-200CC)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 90ml medium without a handle (F0761-120CC)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 35ml small without a handle (F0761-80CC)

56508 56507 56506

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко голяма с дръжка 160ml (F0759-200CC)

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко средна с дръжка 90ml (F0759-120CC)

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко малка с дръжка 35ml (F0759-80CC)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 160ml big with a handle(F0759-200CC)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 90ml medium with a handle (F0759-120CC)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 35ml small with a handle (F0759-80CC)

 
56515 56514  

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко с дръжка 150ml (F1897)

HORECANO-VISION WHITE-Каничка за мляко с дръжка 90ml (F1898)

 

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 150ml with a handle (F1897)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 90ml with a handle (F1898)

 
 
56517 56516  

HORECANO-VISION WHITE-Сосиера 200ml (F0769-5.25)

HORECANO-VISION WHITE-Сосиера 120ml (F0770-4)

 

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 200ml (F0769-5.25)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 120ml (F0770-4)

 
56518 56513 56512

HORECANO-VISION WHITE-Чайник 650ml (F3542)

HORECANO-VISION WHITE-Сосиера за сос грейви 90ml (F0757-5)

HORECANO-VISION WHITE-Сосиера 90ml (F1424-4.75)

HORECANO-VISION WHITE-Tea pot 650ml (F3542)

HORECANO-VISION WHITE-Gravy Boat Creamer 90ml (F0757-5)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 90ml (F1424-4.75)

     
     

VISION WHITE

56493 56492  

HORECANO-VISION WHITE-Каничка 150ml (F4095-150ML)

HORECANO-VISION WHITE-Каничка 90ml (F4095-90ML)

 

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 150ml (F4095-150ML)

HORECANO-VISION WHITE-Creamer 90ml (F4095-90ML)

 

VISION WHITE

56489 56488  

HORECANO-VISION WHITE-Пиперница (F4094-P)

HORECANO-VISION WHITE-Солница (F4094-S)

 

HORECANO-VISION WHITE-Pepper shaker (F4094-P)

HORECANO-VISION WHITE-Salt shaker (F4094-S)

 

56192 56191 56190

HORECANO-VISION WHITE-Чиния Гурме БЯЛА 28 cm (F2638-11)

HORECANO-VISION WHITE-Чиния Гурме БЯЛА 23 cm (F2638-9)

HORECANO-VISION WHITE-Чиния Гурме БЯЛА 18 cm (F2638-7)

HORECANO-VISION WHITE Gourmet Plate WHITE 28 cm (F2638-11)

HORECANO-VISION WHITE Gourmet Plate WHITE 23 cm (F2638-9)

HORECANO-VISION WHITE Gourmet Plate WHITE 18 cm (F2638-7)

56202 56201 56199

HORECANO-PRO WHITE-Чиния GOURMET 30 cm (F2509-12)

HORECANO-PRO WHITE-Чиния GOURMET 26 cm (F2509-10)

HORECANO-PRO WHITE-Чиния GOURMET 23 cm (F2509-9)

HORECANO-PRO WHITE GOURMET Plate 30 cm (F2509-12)

HORECANO-PRO WHITE GOURMET Plate  26 cm (F2509-10)

HORECANO-PRO WHITE GOURMET Plate 23 cm (F2509-9)