Crystalex CZ стартира своето развитие още  през 1945г. под името Borské stklo.
През 1974г.  фирмата получава и новото си име Crystalex CZ произлизащо от "Bohemia Crystal Glass" .
Фирмата се нарежда сред водещите световни производители в този отрасъл, като   90% от продукцията се изнася
 успешно в чужбина, в 70 страни.  
Фирмата предлага на своите клиенти несравнимо качество, естетика и наслада от използването на продуктите.
Фокусирани  върху използването на автоматични машини и автоматични линии , които позволяват произвеждането
на качествени и достъпни продукти с капацитет от 60 милиона броя годишно.

Конкурентно предимство е :
Кристално стъкленият материал от категорията кристално стъкло.
Използването на  качествен кварцов пясък
Не се  използват оловни съединения
Този тип стъкло не е в групата на обикновените сода-калиеви стъкла.
Спазването на всички тези изисквания се доказва от сертификатите за съответствие, притежавани от компанията.

CSN EN* 1183 – thermal shock endurance of glass
CSN EN 12875 – dishwashing resistance
CSN EN 12980 – impact resistance
CSN EN 1388 – health safety
CSN ISO 719 – water resistance of glass cullet
CSN 01 1718 – survey of optical features
CSN 70 0532 – hydrochloric acid resistance
CSN ISO 695 – alkali resistance
CSN 70 0513 – glass density
CSN 70 8005 – utility glass
Чаши / серии >
Ритуални чаши>
Цветни чаши/декор >
BAR>
SPECIAL ITEM>
Вази>
 
 
 
 
 
  SANDRA  
09375 09374 09373 09378 09377      

CRYSTALEX-SANDRA-Чаша за вино 450ml (B40728-450)

CRYSTALEX-SANDRA-Чаша за вино 350ml (B40728-350)

CRYSTALEX-SANDRA-Чаша за шампанско 200ml (B40728-200104)

CRYSTALEX-SANDRA-Чаша за безалкохолни напитки 440ml (B23013/440)(723013000 0044001A1)

CRYSTALEX-SANDRA-Чаша за ликьор 65ml (7407280000006501A1)

     

CRYSTALEX-SANDRA-Wine Glass 450ml (B40728-450)

CRYSTALEX-SANDRA-Wine Glass 350ml (B40728-350 )

CRYSTALEX-SANDRA-Champagne glass 200ml (B40728-200104)

CRYSTALEX-SANDRA-Glass Tumbler 440ml (7230130000044001A1)

CRYSTALEX-SANDRA-Liquer glass 65ml (7407280000006501A1)

     
09122 09123 09120 09119 09117 09121 09118 09116
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за червено вино балон 850ml(CX22)
FLAMENCO(B4GA16) Чаша за червено вино 550ml-(CX21) FLAMENCO(B4GA16) Чаша за червено вино
350ml(CX20)
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за бяло вино
305ml-1бр(CX17)
FLAMENCO(B4GA16) Чаша за концентрат
215ml-(CX18)
CRYSTALEX-FLAMENCO(B4GA16)-Чаша за бира 360ml-1бр.(CX16) CRYSTALEX-FLAMENCO(B4GA16)-Чаша за мартини 270ml-1бр.(CX19) FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за шампанско
160ml-(CX23)

FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for red wine 850ml(CX22)

FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for
red wine 550ml(CX21)
FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for
red wine 350ml(CX20)
FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for white wine
305ml (CX17)

FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler
for liqueurs
215ml(CX18)

CRYSTALEX-FLAMENCO(B4GA16)-Glass tumbler for beer 360ml-1pc (CX16) CRYSTALEX-FLAMENCO(B4GA16)-Glass tumbler for martini 270ml-1pc (CX19) FLAMENCO(B4GA16)-Glass tumbler for champagne
160ml- (CX23)
 
09150 09149 09148 09147 09146 09145 09144  
AMOROSO(40651)
Чаша за шампанско вино
200ml-(CX7)
AMOROSO(40651)
Чаша за червено вино
470ml-(CX6)
AMOROSO(40651)
Чаша за червено вино
450ml-(CX5)
AMOROSO(40651)
Чаша за червено вино
350ml-(CX4)
AMOROSO(40651)
Чаша за бяло вино
280ml-(CX3)
AMOROSO(23001)
Чаша за концентрат
440ml-(CX2)
AMOROSO(23001)
Чаша за концентрат
340ml-(CX1)
 
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
champagne 200ml(CX7)
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
red wine 470ml (CX6)
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
red wine 450ml (CX5)
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
red wine 350ml(CX4)

AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
whitewine 280ml(CX3)

AMOROSO(23001)
Glass tumbler for liqueurs
440ml (CX2)
AMOROSO(23001)
Glass tumbler for
liqueurs
340ml (CX1)
 
     
09111 09141 09142 09110 09109      
GISELLE(40753)
Чаша за вино
190ml(CX24)
GISELLE(40753)
Чаша за вино
580ml(CX27)
GISELLE(40753)
Чаша за вода
560ml.(CX28)
GISELLE(40753)
Чаша за вино 455ml
(CX26)
GISELLE(40753)
Чаша за вино
340m.(CX25)
     
GISELLE(40753)
Glass tumbler for wine
190ml(CX24)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for wine
580ml. (CX27)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for water
560ml. (CX28)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for
wine 455ml(CX26)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for
wine 340ml.(CX25)
     
   
09226 09330 09229 09228 09227 09346    
HARMONY(4GA10)
Чаша за шампанско
180сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за
вино(burgundy) 710сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за
вино(bordeaux) 620сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за вино
425сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за вино
340сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за вино
250мл
   
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler 180ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for wine
(burgundy) 710ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for wine (bordeaux) 620ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for
wine 425ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for
wine 340ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for
wine 250ml.
   
09101 09106 09105 09104 09108 09102 09143 09103
ЛАРА(B 40415)
Чаша за шампанско
220ml-(CX69)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за вода
450ml-(CX65)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за вино
350ml-(CX64)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за вино
250ml-(CX63)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за концентрат
65ml-(CX66)
CRYSTALEX-ЛАРА(B 40415)-Чаша за мартини 210ml 1бр.(CX68) CRYSTALEX-ЛАРА(B 40415)-Чаша за бира 380ml-1бр.(CX62) CRYSTALEX-ЛАРА(B 40415)-Чаша за коняк 400ml1бр.(CX67)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for champagne
220ml.(CX69)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for water
450ml. (CX65)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for wine
350ml. (CX64)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for wine
250ml. . (CX63)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for
liqueurs 65ml. (CX66)
CRYSTALEX-ЛАРА(B 40415)-Glass tumbler for martini 210ml. 1pc. (CX68) CRYSTALEX-ЛАРА(B 40415)-Glass tumbler for beer 380ml. 1pc. (CX62) CRYSTALEX-ЛАРА(B 40415)-Glass tumbler for cognac 400ml. (CX67)
 
09127 09131 09340 09130 09129 09128 09126  
SIESTA(4GA06)
Чаша за пенливи вина 180ml(CX38)
SIESTA(4GA06)
Чаша за вино(Боргунско) 540ml-(CX35)
SIESTA(4GA06)
Чаша за
червено вино
500ml
SIESTA(4GA06)
Чаша за
вода/вино
400ml-(CX36)
SIESTA(4GA06)
Чаша за
червено вино
300ml-(CX39)
SIESTA(4GA06)
Чаша за
бяло вино
200ml (CX34)
SIESTA(4GA06)
Чаша за концентрат 60ml(CX37)
 
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
spawkling wines
180ml. (CX38)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for wine (burgundy)
540ml.  (CX35)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
red wine 500ml. 
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
water/wine
400ml. (CX36)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
red wine
300ml.  (CX39)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
white wine
200ml. (CX34)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for liqueurs
60ml.(CX37)
 
 
09132 09138 09136 09137 09133 09135 09134  
VIOLA(40729)
Чаша за
шампанско
190ml-(CX56)
VIOLA(40729)
Чаша за
червено вино
570ml(CX55)
VIOLA(40729)
Чаша
за вода
550ml-(CX51)
VIOLA(40729)
Чаша за
червено вино
450ml-(CX54)
VIOLA(40729)
Чаша за
червено вино
350ml-(CX53)
VIOLA(40729)
Чаша за
бяло вино
250ml-(CX50)
VIOLA(40729)
Чаша за концентрат
60ml-(CX52)
 
VIOLA(40729)
Champagne glass
190ml. (CX56)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
red wine 570ml. (CX55)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
water 550ml. (CX51)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
red wine 450ml. (CX54)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for red wine 350ml. (CX53)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
white wine 250ml. (CX50)
VIOLA(40729)
Glass tumbler
liqueur 60ml. (CX52)
 
 
09202 09199 09198 09201 09200 09197 09196  
WATERFALL(40729)
Чаша за пенливи вина
190мл(CX96)
WATERFALL(40729)
Чаша за вода
550мл(CX80)
WATERFALL(40729)
Чаша за вино
350мл(CX91)
WATERFALL(40729)
Чаша за ликьор
60мл(CX88)
WATERFALL(40751)
Чаша за коктейли
340мл-1бр(CX82)
CRYSTALEX-WATERFALL(25180)
Чаша за безалкохолни напитки 350мл-1бр(CX87)
CRYSTALEX-WATERFALL(25180)
Чаша за алкохол
300мл-1бр(CX86)
 
WATERFALL(40729)
Glass tumbler for
sparkling wines 190ml.
(CX96)
WATERFALL(40729)-Glass tumbler for water
550ml. (CX80)
WATERFALL(40729)-Glass tumbler for wine 350ml. (CX91) WATERFALL(40729)-Glass tumbler for
liqueur 60ml. (CX88)
WATERFALL(40751)
Glass tumbler for cocktails
340ml. (CX82)
CRYSTALEX-WATERFALL(25180)
Glass tumbler for beverages
350ml. 1pc. (CX87)
CRYSTALEX-WATERFALL(25180)
Glass tumbler for liqueur
300ml. 1pc. (CX86)
 
     
09195 09193 09213 09192 09194      
GRACE(40792)
Чаша за пенливи вина
190мл
GRACE(40792)
Чаша за вино
300мл(CX92)
GRACE(40792)
Чаша за вино
250мл(CX76)
GRACE(40792)
Чаша за вино
185мл-(CX95)
GRACE(40792)
Чаша за ликьор
60мл(CX89)
     
GRACE(40792)
Glass tumbler for sparkling
wines 190ml.
GRACE(40792)
Glass tumbler for wine
300ml. (CX92)
GRACE(40792)
Glass tumbler for wine
250ml. (CX76)
GRACE(40792)
Glass tumbler 185ml.
(CX95)
GRACE(40792)
Glass tumbler for liqueur 60ml(CX89)
     
     
09191 09188 09189 09187 09190      
GINA(40159)
Чаша за безалкохолни
напитки висока
350ml-(CX85)
GINA(40159)
Чаша за безалкохолни
напитки ниска
210ml-(CX83)
CRYSTALEX-GINA(40159)-Чаша за концентрат 250ml-1бр(CX93) GINA(40159)
Чаша за концентрат 150ml(CX90)
GINA(40159)
Чаша концентрат 60ml(CX84)
     
GINA(40159)
Tall glass tumbler for
beverages
350ml. . (CX85)
GINA(40159)
Glass tumbler for
beverages
210ml. . (CX83)
CRYSTALEX-GINA(40159)-Glass tumbler for liqueurs 250ml. 1pc. (CX93) GINA(40159)
Glass tumbler for
liqueurs 150ml. (CX90)
GINA(40159)-Glass tumbler for liqueurs 60ml. (CX84)      
     
09218 09217 09216 09215 09214      
SAMBA(40427)
Чаша за безалкохолни
напитки 350ml-(CX77)
SAMBA(40427)
Чаша за шампанско
330ml-(CX81)
SAMBA(40427)
Чаша за червено вино
320ml-(CX79)
SAMBA(40427)
Чаша за бяло вино
200ml-(CX97)
CRYSTALEX-SAMBA(40427)
Чаша за концентрат
70ml-1бр(CX94)
     
SAMBA(40427)
Glass tumbler for soft
drinks 350ml.- (CX77)
SAMBA(40427)
Glass tumbler for
champagne 330ml.- (CX81)
SAMBA(40427)
Glass tumbler for
red wine 320ml- (CX79)
SAMBA(40427)
Glass tumbler for
white wine 200ml- (CX97)
Glass tumbler for
liqueurs 70ml.
     
   
09159 09158 09353 09155 09157 09156    
SIESTA(4GA06)
Чаша за бира
550ml-1бр(CX33)
SIESTA(4GA06)
Чаша за бира
380ml-1бр(CX32)
SIESTA(2GA09)
Чаша за безалкохолни
напитки
440ml-(CX29)
SIESTA2(2GA09)-Чаша за безалкохолни напитки 380ml (CX29)

SIESTA(2GA09)-Чаша законцентрат 400ml (CX31)

SIESTA(2GA09)-Чаша за концентрат 290ml(CX30)

   
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for beer
550ml. 1pc. (CX33)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for beer
380ml. 1pc. (CX32)
SIESTA(2GA09)
Glass tumbler for
beverages 440ml.  (CX29)
SIESTA(2GA09)-Glass tumbler for beverages 380ml (CX29) SIESTA(2GA09)-Чаша за концентрат 400ml (CX31)

SIESTA(2GA09)-Glass tumbler for liqueurs 290ml (CX30)

   
   
09115 09114 09113 09112 09364 09363    
SWING(B2GA03)
Чаша за безалкохолни напитки 420ml-.(CX43)
SWING(B2GA03)
Чаша за концентрат
400ml (CX45)
SWING(B2GA03)-Чаша за концентрат 260ml-.(CX44) SWING(B2GA03)
Чаша за ликьор
60ml(CX46)
CRYSTALEX-CLUB(25180)-Чаша за безалкохолни
напитки 350ml-1бр

CRYSTALEX-CLUB (25180)-Чаша за алкохол 300ml-1бр

   
SWING(B2GA03)
Glass tumbler for beverages
420ml.  (CX43)
SWING(B2GA03)-
Glass tumbler for liqueurs
400ml.  (CX45)
SWING(B2GA03)
Glass tumbler for liqueurs
260ml.  (CX44)
SWING(B2GA03)
Glass tumbler for liqueurs
60ml.  (CX46)

CRYSTALEX-CLUB(25180)-Glass tumbler for beverages 350ml

CRYSTALEX-CLUB( 25180)-Glass tumbler for liqueur 300ml. 

   
 

CRYSTALEX-CLUB

09152 09153 09154  
BAR-TRIO(25089)
Чаша за безалкохолни
напитки 300ml-(CX11)
BAR-TRIO(25089)-Чаша за концентрат 280ml-(CX12) BAR-TRIO(25089)
Чаша за шот
60ml-(CX13)
 
BAR-TRIO(25089)
Glass tumbler for beverages
300ml. (CX11)
BAR-TRIO(25089)
Liqueur glass
280ml. (CX12)
BAR-TRIO(25089)
Shot glass
60ml. (CX13)
 
       
09164 09163 09165 09224        
TURBULENCE(40774)
Чаша за червено вино
550ml-(CX48)
TURBULENCE(40774)
Чаша за червено вино
350ml-(CX47)
TURBULENCE(40774)
Чаша за червено вино 570ml-(CX49)
TURBULENCE(23018)
Чаша за безалкохолни
напитки 500ml-
       
TURBULENCE(40774)
Glass tumbler for
red wine 550ml. (CX48)
TURBULENCE(40774)
Glass tumbler for
red wine 350ml. (CX47)
TURBULENCE(40774)
Glass tumbler
for red wine 570ml. (CX49)
TURBULENCE(23018)
Glass tumbler for
beverages 500ml. .