ПОРЦЕЛАН СТЪКЛО ПРИБОРИ

БЮФЕТ

СЕРВИРАНЕ ГОТВЕНЕ ГРАДИНА ПОЧИСТВАНЕ
Професионално оборудване на хотели и ресторанти / Professional equipment of hotels and restaurants

 

Артикули за презентация от АКАЦИЯ

ВАЖНО: Не са подходящи за употреба в съдомиялна машина. Почистете с хладка вода и мека гъба, и не абразивен препарат.

16280 16281 16277 16269

HORECANO-Дъска за презентация правоъгълна 41x20xh6.7cm ACACIA (3041324)

HORECANO-Дъска за презентация с крачета кръг Ø40xh7.5cm ACACIA (3041320)

HORECANO-Плато за презентация правоъгълно 43x25.5xh2.2cm ACACIA (3041137)

HORECANO-Плато за презентация правоъгълно 35.5x20.5xh2.2cm ACACIA (3041150)

HORECANO-Presentation board rectangular 41x20xh6.7cm ACACIA (3041324)

HORECANO-Presentation board with feet round Ø40xh7.5cm ACACIA (3041320)

HORECANO-Platter rectangular 43x25.5xh2.2cm ACACIA (3041137)

HORECANO-Platter rectangular 35.5x20.5xh2.2cm ACACIA (3041150)

16272 16271 16278 16279

HORECANO-Купа дълбока Ø30xh12cm ACACIA (3041728)

HORECANO-Купа дълбока Ø25.5xh10cm ACACIA (3041141)

HORECANO-Табла за презентация правоъгълна 40x20xh4.6cm ACACIA (3041326)

HORECANO-Табла за презентация квадрат 20x20xh4.6cm ACACIA (3041325)

HORECANO-Deep bowl Ø30xh12cm ACACIA (3041728)

HORECANO-Deep bowl Ø25.5xh10cm ACACIA (3041141)

HORECANO-Presentation tray rectangular 40x20xh4.6cm ACACIA (3041326)

HORECANO-Presentation tray square 20x20xh4.6cm ACACIA (3041325)

 
16268 16269 16270  

HORECANO-Купа скосена Ø24xh14.3cm ACACIA (3041716)

HORECANO-Купа скосена Ø18.5xh12.2cm ACACIA (3041717)

HORECANO-Купа скосена Ø14xh10.1cm ACACIA (3041718)

 

HORECANO-Slanted bowl Ø24xh14.3cm ACACIA (3041716)

HORECANO-Slanted bowl Ø18.5xh12.2cm ACACIA (3041717)

HORECANO-Slanted bowl Ø14xh10.1cm ACACIA (3041718)

 
16275 16274 16273  

HORECANO-Съд за сервиране Ø30xh4.5cm ACACIA (3041208)

HORECANO-Съд за сервиране Ø20xh4.5cm ACACIA (3041205)

HORECANO-Съд за сервиране Ø10.3xh4.3cm ACACIA (3041147)

 

HORECANO-Deep dish Ø30xh4.5cm ACACIA (3041208)

HORECANO-Deep dish Ø20xh4.5cm ACACIA (3041205)

HORECANO-Deep dish Ø10.3xh4.3cm ACACIA (3041147)

 
5221 5220 5219 5218

HORECANO-ALAS-Дисплей за бюфет 39.9x21xh17cm (SWR-130418-B3XL) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Дисплей за бюфет 35x21xh14cm (SWR-130418-B3L) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Дисплей за бюфет 30x21xh11cm (SWR-130418-B3M) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Дисплей за бюфет 24.9x21.2xh8cm (SWR-130418-B3S) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Buffet stand 39.9x21xh17cm (SWR-130418-B3XL)

HORECANO-ALAS-Buffet stand 35x21xh14cm (SWR-130418-B3L)

HORECANO-ALAS-Buffet stand 30x21xh11cm (SWR-130418-B3M)

HORECANO-ALAS-Buffet stand 24.9x21.2xh8cm (SWR-130418-B3S)

5222 5217 5223 5228

HORECANO-ALAS-Дисплей за бюфет 4 нива 39.9x21xh17cm (SWR-130418-B3SET) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Щендер за бюфет 3 нива 44.6x25.9xh23.5cm (SWQ-070418-B4SET)АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Касетка за презентация 32x22xh9cm (SWQ-010118-B4) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Касетка за презентация 34x20xh10.5cm (SWR-200418-B3) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Four tier display stand 39.9x21xh17cm (SWR-130418-B3SET)

HORECANO-ALAS-Three tier display stand 44.6x25.9xh23.5cm (SWQ-070418-B4SET)

HORECANO-ALAS-Crate 32x22xh9cm (SWQ-010118-B4)

HORECANO-ALAS-Presentation Tray 34x20xh10.5cm (SWR-200418-B3)

5224 5225 5239  

HORECANO-ALAS-Стойка за антипасти 37x12xh13cm (SWP-090118-B1) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Дъска за презентация с 3 гнезда 36x14x3cm (SWP-120118-B1) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Табла за презентация стекабъл 33.3x24.3xh2.6cm (SWP-251019-B1L) АКАЦИЯ

 

HORECANO-ALAS-Antipasti Tray Stand 37x12xh13cm (SWP-090118-B1)

HORECANO-ALAS-Presentation Board with 3 places 36x14x3cm (SWP-120118-B1)

HORECANO-ALAS-Presentation Tray 33.3x24.3xh2.6cm (SWP-251019-B1L)

 
5238 5237 5227 5226

HORECANO-ALAS-Органайзер за подправки с дръжка 26x17xh18.2cm (SWQ-110418-B4) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Органайзер за подправки с дръжка 14.5x13xh16.4cm (SWQ-100418-B4) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Плато кръг Ø32xh2cm (SWRS-030118-B5) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Плато кръг Ø26xh2cm (SWRS-080517-B5L) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Stаnd with handle 26x17xh18.2cm (SWQ-110418-B4)

HORECANO-ALAS-Stand with handle 14.5x13xh16.4cm (SWQ-100418-B4)

HORECANO-ALAS-Round Platter Ø32xh2cm (SWRS-030118-B5)

HORECANO-ALAS-Round Platter Ø26xh2cm (SWRS-080517-B5L)

5230 5229 5243

HORECANO-ALAS-Стойка за бюфет кръгла с крачета Ø28xh25cm (SWRS-050118-B5L) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Стойка за бюфет кръгла с крачета Ø25xh15.3cm (SWRS-050118-B5) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Плато овал 40x10.5xh3cm (SWO-011118-SB55) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Round stand with feet Ø28xh25cm (SWRS-050118-B5L)

HORECANO-ALAS-Round stand with feet Ø25xh15.3cm (SWRS-050118-B5)

HORECANO-ALAS-Oval platter 40x10.5xh3cm (SWO-011118-SB55)

5240 5241 5242 5244

HORECANO-ALAS-Плато овал 39x22xh2.8cm (SWO-011118-ST54) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Плато овал 26x13.5xh1.9cm (SWO-211218-TSC47) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Плато овал 16x12.6xh1.9cm (SWO-250618-WT46) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Щендер 2 нива ОВАЛ 51x41xh36cm (SWS-021019-B2) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Oval Platter 39x22xh2.8cm (SWO-011118-ST54)

HORECANO-ALAS-Oval platter 26x13.5xh1.9cm (SWO-211218-TSC47)

HORECANO-ALAS-Oval Platter 16x12.6xh1.9cm (SWO-250618-WT46)

HORECANO-ALAS-Oval stand 2 levels 51x41xh36cm (SWS-021019-B2)

 
5234 5236 5235  

HORECANO-ALAS-Кутия за прибори/салфетки с дръжка 15x15xh15cm (SWQ-140418-B4) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Презентационен куб 12x12xh10cm (SWQ-020118-B4) АКАЦИЯ

HORECANO-ALAS-Стойка за прибори 11x11x10.5cm (SWQ-150418-B4S) АКАЦИЯ

 

HORECANO-ALAS-Utensil holder with handle 15x15xh15cm (SWQ-140418-B4)

HORECANO-ALAS-Square Stand 12x12xh10cm (SWQ-020118-B4)

HORECANO-ALAS-Square Stand 11x11x10.5cm (SWQ-150418-B4S)

 
5232 5233 5231  

HORECANO-ALAS-Дъска за презентация ORGANIC 42x23xh2cm (SWP-090621-B1M) (mango wood)

HORECANO-ALAS-Дъска за презентация кръгла ORGANIC Ø32xh2cm (SWRS-130621-B5М) (mango wood)

HORECANO-ALAS-Дъска за презентация ORGANIC 32x16xh2cm (SWP-090621-B1S) (mango wood)

 

HORECANO-ALAS-ORGANIC -Presentation Board 42x23xh2cm (SWP-090621-B1M) (mango wood)

HORECANO-ALAS-ORGANIC Presentation Board Ø32xh2cm (SWRS-130621-B5M) (mango wood)

HORECANO-ALAS-ORGANIC Presentation Board 32x16xh2cm (SWP-090621-B1S) (mango wood)