ПОРЦЕЛАН СТЪКЛО ПРИБОРИ

БЮФЕТ

СЕРВИРАНЕ ГОТВЕНЕ ГРАДИНА ПОЧИСТВАНЕ
Професионално оборудване на хотели и ресторанти / Professional equipment of hotels and restaurants

WILLOW BUFFET

Продуктите от серията WILLOW BUFFET изглеждат 100% дървени и са антибактериални. Характеризират се с гъвкавост и термична издръжливост до +85 и -40 градуса по Целзий. За производството им с ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТ се използват суровини, които превъзхождат дървените и са безвредни за здравето.

Модерен и изчистен дизайн, форми и размери съвместими със всички универсални стойки за блок маса.

94533 94505

WILLOW BUFFET-Подложна чиния Ø32.5xh1.2cm (10169-CW)

WILLOW BUFFET-Купа квадратна 28.5х28.5хh10.5см (10113-CW)

WILLOW BUFFET-Charger plate Ø32.5xh1.2cm (10169-CW)

WILLOW BUFFET-LARGE SQUARE BOWL 28.5х28.5хh10.5см (10113-CW)

94504 94503 94502

WILLOW BUFFET-Купа квадратна 23х23хh10.5см (10112-CW)

WILLOW BUFFET-Купа квадратна 19.5х19.5хh9.5см (10111-CW)

WILLOW BUFFET-Купа квадратна 12х12хh6см (10110-CW)

WILLOW BUFFET-SQUARE BOWL 23х23хh10.5см (10112-CW)

WILLOW BUFFET-SQUARE BOWL19.5х19.5хh9.5см (10111-CW)

WILLOW BUFFET-SMALL SQUARE BOWL 12х12хh6см (10110-CW)

94509 94508 94507

WILLOW BUFFET-Купа кръгла Ø34xh12cm (10218-CW)

WILLOW BUFFET-Купа кръгла Ø30xh11.5cm (10217-CW)

WILLOW BUFFET-Купа кръгла Ø24xh10.7cm (10184-CW)

WILLOW BUFFET-ROUND BOWL Ø34xh12cm (10218-CW)

WILLOW BUFFET-ROUND BOWL Ø30xh11.5cm (10217-CW)

WILLOW BUFFET-ROUND BOWL Ø24xh10.7cm (10184-CW)

 

WILLOW BUFFET

94506 94521

WILLOW BUFFET-Купа кръгла Ø20xh9.5cm (10183-CW)

WILLOW BUFFET-Купа квадратна за салата 28.5x28.5xh5.2cm (10301-CW)

WILLOW BUFFET-ROUND BOWL Ø20xh9.5cm (10183-CW)

WILLOW BUFFET-Square salad bowl 28.5x28.5xh5.2cm (10301-CW)

94531 94530 94529

WILLOW BUFFET-Купа овал 40x26.5xh9cm (10227-CW)

WILLOW BUFFET-Купа овал 24.5x35.5xh8.5cm (10187-CW)

WILLOW BUFFET-Купа овал 21.5x30xh8.5cm (10226-CW)

WILLOW BUFFET-Oval bowl 40x26.5xh9cm (10227-CW)

WILLOW BUFFET-Oval bowl 24.5x35.5xh8.5cm (10187-CW)

WILLOW BUFFET-Oval bowl 21.5x30xh8.5cm (10226-CW)

94528 945287 94526

WILLOW BUFFET-Купа кръгла Ø45xh8.8cm (10309-CW)

WILLOW BUFFET-Купа кръгла Ø40xh8cm (10252-CW)

WILLOW BUFFET-Купа кръгла Ø31xh8cm (10161-CW)

WILLOW BUFFET-Round Bowl Ø45xh8.8cm (10252 -CW)

WILLOW BUFFET-Round Bowl Ø40xh8cm (10252-CW)

WILLOW BUFFET-Round Bowl Ø31xh8cm (10161-CW)

94535 94510 94536

WILLOW BUFFET-Плато кръг с капак Ø31xh13cm (10503-CW)

WILLOW BUFFET-Сервизно кръгло плато с капак Ø28xh12cm (10297-CW)

WILLOW BUFFET-Плато правоъгълно с капак 39x16xh13cm (10502-CW)

WILLOW BUFFET-Round cake serving tray with lid Ø31xh13cm (10503-CW)

WILLOW BUFFET-SERVING TRAY WITH COVER Ø28xh12cm (10297-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular bread and cake serving tray with lid 39x16xh13cm (10502-CW)

WILLOW BUFFET

94539

WILLOW BUFFET-Поставка за прибори 10.5x26xh2cm (10235-CW)

WILLOW BUFFET-Spoon rest 10.5x26xh2cm (10235-CW)

94523 94524 94522

WILLOW BUFFET-Купичка кръгла Ø7xh6cm (10307-CW)

WILLOW BUFFET-Поставка за клечки за зъби Ø5.5xh5.5cm (10310-CW)

WILLOW BUFFET-Купичка квадрат 6.5x6.5xh5.5cm (10306-CW)

WILLOW BUFFET-Round bowl Ø7xh6cm (10307-CW)

WILLOW BUFFET-Toothpick holder Ø5.5xh5.5cm (10310-CW)

WILLOW BUFFET-Square bowl 6.5x6.5xh5.5cm (10306-CW)

94517 94525 94511

WILLOW BUFFET-Плато за комплименти трисекционно 29.3x10xh5.5cm (10328-CW)

WILLOW BUFFET-Плато за комплименти двусекционно (19.8x10xh5.5cm)(10165-CW)

WILLOW BUFFET-Рамекин кръг Ø8.5xh4cm (10221-CW)

WILLOW BUFFET-Triple snack bowl 29.3x10xh5.5cm (10328-CW)

WILLOW BUFFET-Two-section complimenting platter (19.8x10xh5.5cm)(10165-CW)

WILLOW BUFFET-Ramequin  Ø8.5xh4cm (10221-CW)

94537 94538 94532

WILLOW BUFFET-Рамекин кръг Ø7xh3cm (10262-CW)

WILLOW BUFFET-Рамекин квадрат 7x7xh2.5cm (10265-CW)

WILLOW BUFFET-Купичка кръгла Ø11xh3cm (10258-CW)

WILLOW BUFFET-Ramequin round Ø7xh3cm (10262-CW)

WILLOW BUFFET-Ramequin square 7x7xh2.5cm (10265-CW)

WILLOW BUFFET-Round bowl Ø11xh3cm (10258-CW)

94514 94513 94512

WILLOW BUFFET-Плато GN2/4 16x53xh1.5cm (10325-CW)

WILLOW BUFFET-Плато GN1/2 26.5x32.5xh1.5см (10324-CW)

WILLOW BUFFET-Плато GN1/3 32.5x17.5xh1.5cm (10323-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular platter GN2/4 16x53xh1.5cm (10325-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular platter GN1/2 26.5x32.5xh1.5см (10324-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular platter GN1/3 32.5x17.5xh1.5cm (10323-CW)

WILLOW BUFFET

94515 94534

WILLOW BUFFET-Плато GN1/1 32.5x53xh1.5cm (10326-CW)

WILLOW BUFFET-Плато правоъгълно 36.5x13.3xh1.5cm (10268-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular platter GN1/1 32.5x53xh1.5cm (10326-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular platter 36.5x13.3xh1.5cm (10268-CW)

94520 94519 94518

WILLOW BUFFET-Плато правоъгълно 35x42xh2.5cm (10134-CW)

WILLOW BUFFET-Плато правоъгълно 31x39xh2.5cm (10133-CW)

WILLOW BUFFET-Плато правоъгълно 30.5x24xh2.5cm (10200-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular serving tray  35x42xh2.5cm (10134-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular serving tray 31x39xh2.5cm (10133-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular serving tray 30.5x24xh2.5cm (10200-CW)

WILLOW BUFFET

94516

WILLOW BUFFET-Правоъгълно плато 14x27xh2.5cm ( 10319-CW)

WILLOW BUFFET-Rectangular platter  14x27xh2.5cm ( 10319-CW)