<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

LOOP – Bonna Premium Porcelain

Loop is created for to make much relaxed ambiance for busy dining enviroments. Perfectly ts for di erent food presantations with mixing and matching for casual dining concepts.

Lifetime edge chip warranty
(Доживотна гаранция за здравина на ръба)
Изпълнявайки изискванията на стандартите за издържливост (BS:EN 12980: 2000)
артикулите с марката "Bonna" са с "подсилени ръбове",което допринася за използването им с години.

Всички продукти с такава гаранция са отбелязани със знак
Кое покрива гаранцията: Гаранцията покрива нащърбяване на ръбовете.Тя не покрива счупване или отлюспване
Разликата може да видите тук >

Brilliant translucency (Висока стойност на полупрозрачност)
Полупрозрачността и елегантното бяло в нюанс "слонова кост" e в резултат на много задълбочени търсения и разработки.
Съставките във формулата, която се използва придава уникалната яркост на продуктите.
High performance glaze (Глазура от високо качество)
Висококачествените съставки на глазурата и придават устойчивост при използване в съдомиялни машини и надраскване от кухненски прибори.
Superior stackability (Оптимизиране на пространството)
Артикулите "Bonna" са направени така, че да могат лесно да влизат един в друг, чрез което се оптимизира заеманото от тях пространство.Чиниите са леки, което облекчава сервитьорите.
011289 011288 011287

BONNA-LOOP-Чиния плитка Ø30cm (LOP 30DZ)(ß)

BONNA-LOOP-Чиния плитка 27cm (LOP 27DZ)(ß)

BONNA-LOOP-Чиния плитка 25 cm (LOP 25DZ)(ß)

BONNA-LOOP-Plate Ø30cm (LOP 30DZ)(ß)

BONNA-LOOP-Flat Plate Ø27 cm (LOP 27DZ)(ß)

BONNA-LOOP- Flat  Plate Ø25 cm (LOP 25DZ)(ß)

011286 011285

BONNA-LOOP-Чиния плитка 21 cm (LOP 21DZ)(ß)

BONNA-LOOP-Чиния плитка 17 cm (LOP 17DZ)(ß)

BONNA-LOOP-Flat Plate Ø21 cm (LOP 21DZ)(ß)

BONNA-LOOP-Flat Platе Ø17 cm (LOP 17DZ)(ß)

011242 011281 011283

BONNA-LOOP-Чиния паста 28cm 400cc (LOP BNC 28CK)(ß)

BONNA-LOOP-Чиния дълбока Ø27m 400ml (LOP GRM 27CK)(ß)

BONNA-LOOP-Дълбока Чиния Ø25cm 1300ml (LOP BLM 25CK)(ß)

BONNA-LOOP-Loop pasta plate 28cm 400cc (LOP BNC 28CK)(ß)

BONNA-LOOP-Deep Plate Ø27m 400ml (LOP GRM 27CK)(ß)

BONNA-LOOP-Deep Plate Ø25cm 1300ml (LOP BLM 25CK)(ß)

011279 011280 011278

BONNA-LOOP-Овално плато 36x28cm (LOP MOV 36OV)(ß)

BONNA-LOOP-Овално плато 31x24cm (LOP MOV 31OV)(ß)

BONNA-LOOP-Чиния овал 25 cm (LOP MOV 25OV)(ß)

BONNA-LOOP-Oval Platter 36x28cm (LOP MOV 36OV)(ß)

BONNA-LOOP-Oval Platter small 31x24cm (LOP MOV 31OV)(ß)

BONNA-LOOP-Oval Plate 25 cm (LOP MOV 25OV)(ß)

011282 011277 011274

BONNA-LOOP-Купа 16 cm 400ml (LOP GRM 16KS)(ß)

BONNA-LOOP-Купичка 12cm 350ml (LOP 12JO)(ß)

BONNA-LOOP-Купичка 12cm 350ml (LOP 12JO)(ß)

BONNA-LOOP-Bowl 16 cm 400ml (LOP GRM 16KS)(ß)

BONNA-LOOP-Bowl 12cm 350ml (LOP 12JO)(ß)

BONNA-LOOP-Bowl 12cm 350ml (LOP 12JO)(ß)