<<< Horeca Bone porcelain  

Основана през 1989 година "Гюрал Порцелан" е от компаниите пионери в производството на порцелан и обединява опита,
натрупан през вековете и съвременните технологии от 21 век, за да създаде перфектния порцелан.
Днес компанията изнася продукцията си в 52 страни.

"Гюрал Порцелан" е сертифицирана от TSE и ISO 9001 Стандарти на качеството.

Продуктовите линии са с голямо разнообразие от дизайни и форми, следващи изменящите се тенденции на пазара.

В нашето портфолио компанията е представена от две основни продуктови линии — бял ресторантски порцелан и Horeca Bone Porcelain.

Horeca Bone porcelain e колекция от цветен порцелан в няколко серии.  

80654 80511 80510

ГП-GREEN-Чиния 30cm (GBSEO30DU50YS)

ГП-GREEN-Чиния 27cm. (NBNEO27DU50YS / GBSEO27DU50YS)

ГП-GREEN-Чиния 25cm. (NBNEO25DU50YS)

ГП-GREEN-flat Plate 30cm (GBSEO30DU50YS)

GREEN-Flat plate 27cm. (NBNEO27DU50YS / GBSEO27DU50YS)

GREEN-Flat plate 25cm. (NBNEO25DU50YS)

80509 80508 80507
ГП-GREEN-Чиния 23cm. (NBNEO23DU50YS / GBSEO23DU50YS)

ГП-GREEN-Чиния 21cm. (NBNEO21DU50YS / GBSEO21DU50YS)

ГП-GREEN-Чиния 19cm. (NBNEO19DU50YS)

GREEN-Flat plate 23cm. (NBNEO23DU50YS / GBSEO23DU50YS)

GREEN-Flat plate 21cm. (NBNEO21DU50YS / GBSEO21DU50YS)

GREEN-Flat plate 19cm. (NBNEO19DU50YS)

80515 80514 80504

ГП-GREEN-Купа 23cm. 1340ml. (NBNEO23KK50YS / GBSEO23KK50YS)

ГП-GREEN-Купа 19cm. 750ml. (NBNEO19KK50YS / GBSEO19KK50YS)

ГП-GREEN-Купа 17x17cm. 600ml. (NBNORD17X17KS50YS)

GREEN-Bowl 23cm. 1340ml. (NBNEO23KK50YS / GBSEO23KK50YS)

GREEN-Bowl 19cm. 750ml. (NBNEO19KK50YS / GBSEO19KK50YS)

GREEN-Bowl 17x17cm. 600ml. (NBNORD17X17KS50YS)

80503 80513 80512

ГП-GREEN-Купа 15x15cm. 360ml. (NBNORD15X15KS50YS)

ГП-GREEN-Купа 14cm. 310ml. (NBNEO14KK50YS / GBSEO14KK50YS)

ГП-GREEN-Дълбока чиния 20cm. (NBNEO20CK50YS /GBSEO20CK50YS)

GREEN-Bowl 15x15cm. 360ml. (NBNORD15X15KS50YS)

GREEN-Bowl 14cm. 310ml.  (NBNEO14KK50YS / GBSEO14KK50YS)

GREEN-Deep plate 20cm. (NBNEO20CK50YS / GBSEO20CK50YS)
80499 80498 80497

ГП-GREEN-Квадратна чиния 25x25cm. (NBNORD25X25DU50YS)

ГП-GREEN-Квадратна чиния 22x22cm. (NBNORD22X22DU50YS)

ГП-GREEN-Квадратна чиния 19x19cm. (NBNORD19X19DU50YS)

GREEN-Flat plate 25x25cm. (NBNORD25X25DU50YS)

GREEN-Flat plate 22x22cm. (NBNORD22X22DU50YS)

GREEN-Flat plate 19x19cm. (NBNORD19X19DU50YS)

80496 80500

ГП-GREEN-Квадратна чиния 17x17cm. (NBNORD17X17DU50YS)

ГП-GREEN-Дълбока квадратна чиния 19x19cm. (NBNORD19X19CK50YS)

GREEN-Flat plate 17x17cm. (NBNORD17X17DU50YS)

GREEN-Deep plate 19x19cm. (NBNORD19X19CK50YS)

80502 80501

ГП-GREEN-Правоъгълно плато 29x17cm. (NBNORD29X17KY50YS)

ГП-GREEN-Правоъгълно плато 24x14cm. (NBNORD24X14KY50YS / GBSORD24X14KY50YS)

GREEN-Rectangular platter 29x17cm. (NBNORD29X17KY50YS)

GREEN-Rectangular platter 24x14cm. (NBNORD24X14KY50YS / GBSORD24X14KY50YS

80517 80516

ГП-GREEN-Купа жокер 12cm. 380ml. (NBNEO12JK50YS / GBSEO12JK50YS)

ГП-GREEN-Купа жокер 6cm. 40ml. (NBNEO06JK50YS)

GREEN-Stackable bowl 12cm. 380ml. (NBNEO12JK50YS / GBSEO12JK50YS)

GREEN-Stackable bowl 6cm. 40ml. (NBNEO06JK50YS)

80506 80505 80518

ГП-GREEN-Чайник 750ml. (NBNMRS02DM50YS)

ГП-GREEN-Каничка за мляко 150ml. (NBNMRS01SU50YS)

ГП-GREEN-Каничка за мляко 90ml. (NBNEOJNSOO50YS)

GREEN-Tea pot 750ml. (NBNMRS02DM50YS)

GREEN-Creamer 150ml. (NBNMRS01SU50YS)

GREEN-Creamer 90ml. (NBNEOJNSOO50YS)

80519

ГП-GREEN-Чашка с чинийка 230ml. (NBNEO02CT50YS / GBSEO02CT50YS)

GREEN-Cup with saucer 230ml. (NBNEO02CT50YS / GBSEO02CT50YS)