<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain

 

BONNA RAW

011486 011487 011491

BONNA-TERRA RAW-Чаша 345cc (TRA RAW 03MUG)

BONNA-TERRA RAW-Чаша 235cc (TRA RAW 02CF)

BONNA-TERRA RAW-Чаша 70cc (TRA RAW 01ESP-F)

BONNA-TERRA RAW-Cup 345cc (TRA RAW 03MUG)

BONNA-TERRA RAW-Cup 235cc (TRA RAW 02CF)

BONNA-TERRA RAW-Cup 70cc (TRA RAW 01ESP-F)

011489 011490 011488

BONNA-RAW-Чинийка 16cm за чаша 235cc/320cc/345cc (RAW 02KT)

BONNA-TERRA RAW-Чинийка 12cm за чаша 70cc (TRA RAW 01ESP-T)

BONNA-TERRA RAW-Чаша 320cc MUG (TRA RAW 04KKN)

BONNA-RAW-Saucer 16cm for cup 235cc/320cc/345cc (RAW 02KT)

BONNA-TERRA RAW-Saucer 12cm for cup 70cc (TRA RAW 01ESP-T)

BONNA-TERRA RAW-Mug 320cc (TRA RAW 04KKN)

011485

BONNA-TERRA RAW-Поставка за филтър DRIPPER 11cm (TRA RAW 01DP)

BONNA-TERRA RAW-Dripper 11cm (TRA RAW 01DP)

011495 011493 011492

BONNA-RAW-Чаша 320cc MUG (RAW 04KKN)

BONNA-RAW-Чаша 345cc (RAW 03MUG)

BONNA-RAW-Чаша 235cc (RAW 02CF)

BONNA-RAW-Mug 320cc (RAW 04KKN)

BONNA-RAW-Cup 345cc (RAW 03MUG)

BONNA-RAW-Cup 235cc (RAW 02CF)

011496 011497 011498

BONNA-RAW-Чинийка 16cm за чаша 235cc/320cc/345cc (RAW 02KT)

BONNA-RAW-Чинийка 12cm за чаша 70cc (RAW 01ESP-T)

BONNA-RAW-Чаша 70cc (RAW 01ESP-F)

BONNA-RAW-Saucer 16cm for cup 235cc/320cc/345cc (RAW 02KT)

BONNA-RAW-Saucer 12cm for cup 70cc (RAW 01ESP-T)

BONNA-RAW-Cup 70cc (RAW 01ESP-F)