<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain

MADERA - Bonna Premium Porcelain

Madera - серия от колекцията Envisio - Envisio e новата уникална техника за декориране на БОНА, най-новото семейство продукти на марката. Те са вдъхновени от модерните технологични тенденции, които съчетават с традиционен стил на дизайн. В допълнение към привилегиите, предоставени от Bonna, Envisio се готви да създаде нова идентичност и автентичност в сервирането. Колекциите на Envisio създават ново измерение в сектора Horeca.

 

Доживотна гаранция за здравина на ръба)
Изпълнявайки изискванията на стандартите за издържливост (BS:EN 12980: 2000)
артикулите с марката "Bonna" са с "подсилени ръбове",което допринася за използването им с години.

Всички продукти с такава гаранция са отбелязани със знак

01763 01596 01599 01780

BONNA-MADERA-Чиния 30cm (MDR MT GRM 30DZ)ß)

BONNA-MADERA-Чиния 27cm (MDR MT GRM 27DZ)ß)

BONNA-MADERA-Чиния 21cm (MDR MT GRM 21DZ)ß) BONNA-MADERA-Чиния 19cm (MDR MT GRM 19DZ)ß)
BONNA-MADERA-Flat Plate 30cm (MDR MT GRM 30DZ)ß) BONNA-MADERA-Flat plate 27cm (MDR MT GRM 27DZ)ß) BONNA-MADERA-Plate 21cm (MDR MT GRM 21DZ)ß) BONNA-MADERA-Flat Plate 19cm (MDR MT GRM 19DZ)ß)
01783 011038 01743 11203

BONNA-MADERA-Чиния 33сm (MDR MT VAO 33DZ)(ß)

BONNA-MADERA-Чиния 24cm (MDR MT VAO 24DZ)(ß)

BONNA-MADERA-Купа 10cm 50cc (MDR MT VAO 10KS)

BONNA-MADERA-Чиния овал 15x8.5cm (MDR MT VAO 15OKY)

BONNA-MADERA-Flat Plate 33cm (MDR MT VAO 33DZ)(ß)

BONNA-MADERA-Flat Plate 24cm (MDR MT VAO 24DZ)(ß)

BONNA-MADERA-Bowl 10cm 50cc (MDR MT VAO 10KS)

BONNA-MADERA-Oval plate 15x8.5cm (MDR MT VAO 15OKY)

01742 011037 01603 01605

BONNA-MADERA-Чиния 29cm (MDR MT VAO 29DZ)ß)

BONNA-MADERA-Дълбока Чиния 26cm 1000cc (MDRMT VAO 26CK)

BONNA-MADERA-Чиния квадрат 27x25cm (MDR MT MOV 34KR)

BONNA-MADERA-Чиния квадрат 32x30cm (MDR MT MOV 41KR)

BONNA-MADERA-Flat Plate 29cm (MDR MT VAO 29DZ)ß)

BONNA-MADERA-Deep Plate 26cm 1000cc (MDRMT VAO 26CK)

BONNA-MADERA-Square plate 27x25cm (MDR MT MOV 34KR)

BONNA-MADERA-Plate 32x30cm (MDR MT MOV 41KR) 

 
01779 01597 01762 011186

BONNA-MADERA-Чиния дълбока 20cm 500ml (MDR MT GRM 20CK)ß)

BONNA-MADERA-Чиния паста 28cm (MDR MT BNC 28CK)ß)

BONNA-MADERA-Чиния GOURMET дълбока 27cm 400ml (MDR MT GRM 27CK)(ß)

BONNA-MADERA-Чиния дълбока 24cm 400ml (MDR MT GRM 24CK)

BONNA-MADERA-Deep Plate 20cm 500ml (MDR MT GRM 20CK)ß)

BONNA-MADERA-Pasta Plate 28cm (MDR MT BNC 28CK)ß)

BONNA-MADERA-GOURMET Plate 27cm 400ml (MDR MT GRM 27CK)(ß)

BONNA-MADERA-Deep plate 24cm 400ml (MDR MT GRM 24CK)

01600 01764 01598 01604

BONNA-MADERA-Купа 18cm 470cc (MDR MT VAO 18KS)

BONNA-MADERA-Купа 16cm 400ml (MDR MT GRM 16KS)

BONNA-MADERA-Купа 13cm 450cc (MDR MT MOS 13KS)

BONNA-MADERA-Дълбока чиния 13cm (MDR MT GRM 13CK)ß)

BONNA-MADERA-Bowl18cm 470cc (MDR MT VAO 18KS)

BONNA-MADERA-Oatmeal Bowl 16cm 400ml (MDR MT GRM 16KS)

BONNA-MADERA-Bowl 13cm 450cc (MDR MT MOS 13KS)

BONNA-MADERA-Deep plate 13cm (MDR MT GRM 13CK)ß)
01601 01595 01594 01593

BONNA-MADERA-Правоъгълно плато 36cm (MDR MT VAO 36DT)(ß)

BONNA-MADERA-Овално плато 36x28cm (MDR MT MOV 36OV)(ß) BONNA-MADERA-Чиния овал 31x24cm (MDR MT MOV 31OV)(ß) BONNA-MADERA-Чиния пица 32cm (MDR MT GRM 32PZ)

BONNA-MADERA-Rectangular platter 36cm  (MDR MT VAO 36DT)(ß)

BONNA-MADERA-Oval platter 36x28cm (MDR MT MOV 36OV)(ß) BONNA-MADERA-Oval plate 31x24cm (MDR MT MOV 31OV)(ß) BONNA-MADERA-Pizza plate 32cm  (MDR MT GRM 32PZ)

 
01781 01602 011254 011196

BONNA-MADERA-Правоъгълно плато 34x16cm (MDR MT MOV 35DT)ß)

BONNA-MADERA-Правоъгълно плато 23x16cm (MDR MT MOV 26DT)(ß)

BONNA-MADERA-Овално плато 15x8.5cm (MDR MT GRM 15OKY)(ß)

BONNA-MADERA-Подложна чинийка 19cm (MDR MT GRM 19KKT)

BONNA-MADERA-Rectangular Plate 34x16cm (MDR MT MOV 35DT)ß)

BONNA-MADERA-Rectangular platter 23x16cm (MDR MT MOV 26DT)(ß)

BONNA-MADERA-Oval platter 15x8.5cm (MDR MT GRM 15OKY)(ß)

BONNA-MADERA-Consomme Plate 19cm (MDR MT GRM 19KKT)