<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

 

Acacia Wood Boards

&

BEECH WOOD MOD

01937 01936

BONNA-BEECH WOOD MOD-Правоъгълна дъска с 9 разделения 31x25xh1,5cm (WDMOD40KR)

BONNA-BEECH WOOD MOD-Правоъгълна дъска с 6 разделения 31x16,5xh1,5cm (WDMOD35DT) 

BONNA-BEECH WOOD MOD-31x25xh1,5cm Square Board

BONNA-BEECH WOOD MOD-Rectangular board 31x16,5xh1,5cm   (WDMOD35DT) 

01930 01934

BONNA-MOOD-Купичка Аператив 9xh8cm, 260cc (MOD9APR)

BONNA-MOOD-Купичка квадрат 7,5xh4,5cm  250cc (MOD9DKS)

BONNA-MOOD APERATIF BOWL 9xh8cm, 260cc (MOD9APR)

BONNA-MOOD-Square bowl 7,5xh4,5cm  250cc (MOD9DKS)

01932 01931

BONNA-MOOD-Плато овал 15,8x7,5xh4cm, 225cc (MOD15DOK)

BONNA-MOOD-Плато овал 15,5x7,2xh2,5, 225cc (MOD15OK)

BONNA-MOOD-Oval Plate 15,8x7,5xh4cm, 225cc (MOD15DOK)

BONNA MOOD-Oval plate 15,5x7,2xh2,5, 225cc (MOD15OK)

01935 01933

BONNA-MOOD-Чиния квадрат 15,7h2cm, 250cc (MOD19KR)

BONNA-MOOD-Купичка квадрат 7,5xh2cm, 250cc (MOD9KS)

BONNA MOOD-Square PLATE 15,7xh2cm, 250cc

BONNA-MOOD-Squere bowl 7,5xh2cm, 250cc (MOD9KS)

 
01929  

BONNA-YONCA-Комплект от 3 купички с капаче и подложна чиния (YNC07BH)

 

PASSION YONCA 7 PCS SPICE HOLDER (YNC07BH)

 

* порцелановите артикули се предлагат отделно / * porcelain items are available separately

01370 01362
BONNA-ACACIA-Правоъгълна дъска за сервиране с дръжка 60x19x1,8cm (AKS 01PBO) BONNA-ACACIA-Дълга двустранна дъска за сервиране 70x20x1,8cm. (AKS 02MV)
BONNA-Paddle board 60x19x1,8cm (AKS 01PBO) BONNA-ACACIA-Two sided long serving board70x20x1,8cm. (AKS 02MV)

 

* порцелановите артикули се предлагат отделно / * porcelain items are available separately

01361 01363 01371
BONNA-ACACIA - Дъска за сервиранес две лица
40x27x1,8cm. (AKS 01MV)
BONNA-ACACIA-Двустранна дъска за сервиране
45x23cm. (AKS 03MV)
BONNA-ACACIAТриъгълна дъска за сервиране на кафе 27x21cm (AKS 01TCB)
BONNA-ACACIA-Two sided serving board 40x27x1,8cm.
(AKS 01MV)
BONNA-ACACIA-Two sided serving board
45x23cm. (AKS 03MV)
BONNA-ACACIA Triangle coffee board 27x21cm.
(AKS 01TCB)

* порцелановите артикули се предлагат отделно / * porcelain items are available separately

 

01359 01358 01360 01398
BONNA-ACACIA
Дъска за пържола 38x28x1,8cm.
(AKS 03 SB)
BONNA-ACACIA
Дъска за сервиране
31x23x1,8cm.
(AKS 02SB)
BONNA-ACACIA
Дъска за сервиране на пица
27.5 x 36 x 44 cm(AKS 01PZ)
BONNA-ACACIA
Квадратна дъска за
сервиране на пица
34x14xh1,8cm (AKS 01KPZ)
BONNA-ACACI
Steak board 38x28x1,8cm.
(AKS 03 SB)
BONNA-ACACIA
Breakfast board 31x23x1,8cm
(AKS 02SB)
BONNA-ACACIA
Pizza board
27.5 x 36 x 44 cm
(AKS 01PZ)
BONNA-ACACIA-Square pizza board 34x14xh1,8cm
(AKS 01KPZ)