<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain

 

 

 

 

PATERA - Bonna Premium Porcelain

PATERА - серия от колекцията Envisio - Envisio e новата уникална техника за декориране на БОНА, най-новото семейство продукти на марката. Те са вдъхновени от модерните технологични тенденции, които съчетават с традиционен стил на дизайн. В допълнение към привилегиите, предоставени от Bonna, Envisio се готви да създаде нова идентичност и автентичност в сервирането. Колекциите на Envisio създават ново измерение в сектора Horeca.

Unique marble textures of an ancient city and traces left by Caretta carettas on the long, golden beaches… Inspired by the 6,000-year-old heritage of Patara Ancient City and the lands lying beneath, PATERA Collection is ready to bring a mystical touch to your presentations.

Избраните от нас колекции от Бонна ENVISIO за изискани ястия са създадени с внимание към детайлите, перфектно изпълнени и проектирани за изключително обслужване.

Though some presentations appeal to five senses, the pleasure always starts with the sight. Using the plate as your canvas, draw all the attention to your presentation with IRIS. IRIS Collection is designed for chefs who draw a colorful and textured route to the pleasure of savours…

 

 

01564 01571 01570

BONNA-PATERA-Чиния пица 32cm (PTR GRM 32PZ)

BONNA-PATERA-Чиния 30cm (PTR GRM 30DZ)

BONNA-PATERA-Чиния 27cm (PTR GRM 27DZ)

BONNA-PATERA-Pizza plate 32cm (PTR GRM 32PZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 30cm (PTR GRM 30DZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 27cm (PTR GRM 27DZ)

01569 01606 01766

BONNA-PATERA-Чиния 23cm (PTR GRM 23DZ)

BONNA-PATERA-Чиния 25cm (PTR GRM 25DZ)

BONNA-PATERA-Подложна чинийка 19cm (PTR GRM 19KKT)

BONNA-PATERA-Flat plate 23cm (PTR GRM 23DZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 25cm (PTR GRM 25DZ)

BONNA-PATERA-Bowl underliner 19cm (PTR GRM 19KKT)

01618 01568 011253

BONNA-PATERA-Чиния 21cm (PTR GRM 21DZ)

BONNA-PATERA-Чиния 19cm (PTR GRM 19DZ)

BONNA-PATERA-Чиния 17cm (PTR GRM 17DZ)(ß)

BONNA-PATERA-Plate 21cm  (PTR GRM 21DZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 19cm (PTR GRM 19DZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 17cm (PTR GRM 17DZ) (ß)

01565 011054 01563

BONNA-PATERA-Чиния GOURMET дълбока 27cm 400ml (PTR GRM 27CK)(ß)

BONNA-PATERA-Чиния дълбока 25cm 1300cc (PTR BLM 25CK)(ß)

BONNA-PATERA-Дълбока чиния 20cm 500ml (PTR GRM 20CK)

BONNA-PATERA-Pasta plate 27cm 400ml (PTR GRM 27CK) (ß)

BONNA-PATERA-Deep Plate 25cm 1300cc (PTR BLM 25CK)(ß)

BONNA-PATERA-Deep plate 20cm 500ml (PTR GRM 20CK)

01566 01765 01761

BONNA-PATERA-Чиния паста 28cm 400ml (PTR BNC 28CK)

BONNA-PATERA-Купа 18cm 470cc (PTR VAO 18KS)

BONNA-PATERA-Купа 16cm 300ml (PTR GRM 16KS)(ß)

BONNA-PATERA-Pasta plate 28cm 400ml (PTR BNC 28CK)

BOBONNA-PATERA-Bowl 18cm 470cc (PTR VAO 18KS) 

BONNA-PATERA-Oatmeal Bowl 16cm 300ml  (PTR GRM 16KS) (ß)

01607 01611 01567

BONNA-PATERA-Овално плато 36x28cm (PTR MOV 36OV)

BONNA-PATERA-Овално плато 34cm (PTR GRM 34OKY)

BONNA-PATERA-Чиния овал 31x24cm (PTR MOV 31OV)

BONNA-PATERA-Oval platter 36x28cm (PTR MOV 36OV)

BONNA-PATERA-Gourmet 34 cm Oval Plater (PTR GRM 34OKY

BONNA-PATERA-Oval dish 31x24cm (PTR MOV 31OV)

 

PATERA - Bonna Premium Porcelain

011118 01619  
BONNA-PATERA-Овална чиния 29x17cm (PTR GRM 29OKY)

BONNA-PATERA-Овална чиния 19x11cm (PTR GRM 19OKY)

 
BONNA-PATERA-Oval Plate 29x17cm (PTR GRM 29OKY)

BONNA-PATERA-Овална чиния 19x11cm (PTR GRM 19OKY)

 
01561 01562 01939

BONNA-PATERA-Правоъгълно плато 34x16cm PTR MOV 35DT

BONNA-PATERA-Правоъгълно плато 23x16cmPTR MOV 26DT

BONNA-PATERA-Купичка 8x8,5cm (PTRMOV10KS)

BONNA-PATERA-Rectangular platter 34x16cm (PTR MOV 35DT)

BONNA-PATERA-Rectangular platter 23x16cm (PTR MOV 26DT)

BONNA-PATERA-Bowl 8x8,5cm (PTRMOV10KS)

01945 01944 01943

BONNA-PATERA-Чиния 33cm (PTR VAO 33 DZ)

BONNA-PATERA-Чиния 24cm (PTR VAO 24 DZ)

BONNA-PATERA-Чиния 19cm (PTR VAO 19 DZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 33cm (PTR VAO 33 DZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 24cm (PTR VAO 24 DZ)

BONNA-PATERA-Flat plate 19cm (PTR VAO 19 DZ)
011044 01946 01782

BONNA-PATERA-Чиния 29cm (PTR VAO 29DZ)

BONNA-PATERA-Чиния Дълбока 26cm (PTR VAO 26CK)

BONNA-PATERA-Правоъгълно плато 36cm (PTR VAO 36DT)

BONNA-PATERA-Flat Plate 29cm (PTR VAO 29DZ)

BONNA-PATERA-Deep plate 26cm (PTR VAO 26 CK)

BONNA-PATERA-Rectangular Plate 36cm (PTR VAO 36DT)

 

PATERA - Bonna Premium Porcelain