<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

NACROS MATT– Bonna Premium Porcelain

ENVISIO Nacrous Collection

Избраните от нас колекции от Бонна ENVISIO за изискани ястия са създадени с внимание към детайлите, перфектно изпълнени и проектирани за изключително обслужване.

 

Constrast colors, random patterns and simple forms come together in NACROUS to make more room for outstanding details and punch lines of presentations.

 
011039 01909 011122

BONNA-NACROUS MATT-Чиния 30cm (MT-NCR GRM 30DZ)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Чиния 27cm (MT-NCR GRM 27DZ)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Чиния 25cm (MT-NCR GRM 25DZ)

BONNA-NACROUS MATT-Flat Plate 30cm (MT-NCR GRM 30DZ)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Flat Plate 27cm (MT-NCR GRM 27DZ)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Flat Plarte 25cm (MT-NCR GRM 25DZ)

   
01959 011119 011070
BONNA-NACROUS MATT-Чиния 21cm (MT-NCR GRM 21DZ)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Чиния дълбока 20cm 500cc (MT-NCR GRM 20CK)

BONNA-NACROUS MATT-Чиния GOURMET дълбока 27cm 400ml (MT-NCR GRM 27CK)

BONNA-NACROUS MATT-Flat Plate 21cm (MT-NCR GRM 21DZ)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Deep Plate 20cm 500cc (MT-NCR GRM 20CK)

BONNA-NACROUS MATT-Deep plate GOURMET 27cm 400ml (MT-NCR GRM 27CK)

011040 011117

BONNA-NACROUS MATT-Чиния паста 28cm 400cc (MT-NCR BNC 28CK)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Подложна чиния 19cm (MT-NCR GRM 19KKT)

BONNA-NACROUS MATT-Flat Plate 28cm 400cc (MT-NCR BNC 28CK)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Consomme Plate 19 cm (MT-NCR GRM 19KKT)

01673 01672

BONNA-NACROUS MATT-Чиния 33cm (MT-NCR VAO 33DZ)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Чиния 29cm (MT-NCR VAO 29DZ)

BONNA-NACROUS MATT-Plate 33cm (MT-NCR VAO 33DZ)(ß) 

BONNA-NACROUS MATT-Plate 29cm (MT-NCR VAO 29DZ)

01670 01649 011013

BONNA-NACROUS MATT-Чиния 24cm (MT-NCR VAO 24DZ)

BONNA-NACROUS MATT-Чиния 19cm (MT-NCR VAO 19DZ)

BONNA-NACROUS MATT-Овална чиния 15x8,5cm (MT-NCR VAO 15OKY)

BONNA-NACROUS MATT-Plate 24cm (MT-NCR VAO 24DZ)

BONNA-NACROUS MATT-Plate 19cm (MT-NCR VAO 19DZ)

BONNA-NACROUS MATT-Оval Plate 15x8,5cm (MT-NCR VAO 15OKY)

01671 01648 011116

BONNA-NACROUS MATT-Дълбока чиния 26cm 790cc (MT-NCR VAO 26CK)

BONNA-NACROUS MATT-Купa 18cm 470cc (MT-NCR VAO 18KS)

BONNA-NACROUS MATT-Купа 16cm 400cc (MT-NCR
GRM 16KS)

BONNA-NACROUS MATT-Deep plate 26cm 790cc (MT-NCR VAO 26CK)

BONNA-NACROUS MATT-Bowl 18cm 470cc (MT-NCR VAO 18KS)

BONNA-NACROUS MATT-Bowl 16cm 400cc (MT-NCR
GRM 16KS)
01674 011041 01647

BONNA-NACROUS MATT-Правоъгълно плато 36cm (MT-NCR VAO 36DT)

BONNA-NACROUS MATT-Чиния овал 36x28cm (MT-NCR MOV 36OV)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Купичка 8x8,5cm (MT-NCR VAO 10KS)

BONNA-NACROUS MATT-Rectangular platter 36cm (MT-NCR VAO 36DT)

BONNA-NACROUS MATT-Oval Plate 36x28cm (MT-NCR MOV 36OV)(ß)

BONNA-NACROUS MATT-Bowl 8x8,5cm (MT-NCR VAO 10KS)