<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain

LUCA - Bonna Premium Porcelain

Bonna presents the bold and assertive LUCA collection, for those who seeks a design to accompany the surprising and impressive harmony of different flavors they bring together on the plate. While designing LUCA, we were inspired by mosaic pieces that become breathtaking when put together and dedicated this collection to chefs who boldly create a mosaic of flavors by combining different tastes and smells.

*LUCA Collection is made of complementary pieces, can be used in Mix&Match concept. Comes in 1 pattern and 3 base color options.

Доживотна гаранция за здравина на ръба)
Изпълнявайки изискванията на стандартите за издържливост (BS:EN 12980: 2000)
артикулите с марката "Bonna" са с "подсилени ръбове",което допринася за използването им с години.

Всички продукти с такава гаранция са отбелязани със знак

 

01793 01795 01796

BONNA-LUCA OCEAN-Чиния 30cm (S-MT-LUCOCGRM30DZ) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Чиния 27cm (S-MT-LUCOCGRM27DZ) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Чиния 25cm (S-MT-LUCOCGRM25DZ)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Flat Plate 30cm (S-MT-LUCOCGRM30DZ) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN -Flat Plate 27cm (S-MT-LUCOCGRM27DZ) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN-FLat plate 25cm (S-MT-LUCOCGRM25DZ)(ß)

01801 01799 01809

BONNA-LUCA OCEAN -Чиния 21cm (S-MT-LUCOCGRM21DZ) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Чиния дълбока 25cm 1300cc (S-MT-LUCOCBLM25CK) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Купа 16cm 400ml (S-MT-LUCOC GRM 16KS) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN -Flat plate 21cm (S-MT-LUCOCGRM21DZ) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Flat Plate 25cm 1300cc (S-MT-LUCOCBLM25CK)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Bowl 16cm 400ml (S-MT-LUCOC GRM 16KS) (ß)

011026 011030

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Купа 18cm 470cc (S-MT-LUCOC VAO 18KS)

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Чиния дълбока 26cm 1000cc (S-MT-LUCOC VAO 26CK)

BONNA-LUCA OCEAN BLUE--Bowl18cm 470ml (S-MT-LUCOC VAO 18KS)

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Deep plate 26cm1000 cc (S-MT-LUCOC VAO 26CK)

01812 01816 01814

BONNA-LUCA OCEAN-Чиния паста 28cm 400cc (S-MT-LUCOC BNC 28CK) (ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Купичка 8,5x10,8cm (S-MT-LUCOC VAO 10KS)

BONNA-LUCA OCEAN-Купичка за сос с дръжка 6cm (S-MT-LUCOC OPT 6PN)

BONNA-LUCA OCEAN-Pasta plate 28cm 400cc (S-MT-LUCOC BNC 28CK)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN-Bowl 8,5x10,8cm (S-MT-LUCOC VNT 10KS)

BONNA-LUCA OCEAN- Small sauce bowl with handle 6cm (S-MT-LUCOC OPT 6PN)

011028 011029

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Овално плато 36x28cm (-MTLUCOCMOV 36OV)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Чиния 33cm (S-MT-LUCOC VAO 33DZ)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Moove Oval Plate 36x28cm (MTLUCOCMOV36OV)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Flat plate 33cm (S-MT-LUCOC VAO 33DZ)(ß)

011027 01810

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Правоъгълно плато 36cm (S-MT-LUCOC VAO 36DT)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN - Правоъгълно плато 34x16cm

BONNA-LUCA OCEAN BLUE-Правоъгълно плато 36cm (S-MT-LUCOC VAO 36DT)(ß)

BONNA-LUCA OCEAN - Rectangular platter 34x16cm
01792 01794 01800

BONNA-LUCA SALMON-Чиния 30cm (S-MT-LUCSLGRM30DZ) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Чиния 27cm (S-MT-LUCSLGRM27DZ) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Чиния 25cm (S-MT-LUCSLGRM25DZ)(ß)

BONNA-LUCA SALMON-Flat plate 30cm (S-MT-LUCSLGRM30DZ) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Flat Plate 27cm (S-MT-LUCSLGRM27DZ) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Flat Plate 25cm (S-MT-LUCSLGRM25DZ)(ß)

01813 01798 01797

BONNA-LUCA SALMON-Чиния паста 28cm 400cc (S-MT-LUCSL BNC 28CK) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Чиния дълбока 25cm 1300cc (S-MT-LUCSLBLM25CK) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Чиния 21cm (S-MT-LUCSLGRM21DZ) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Pasta plate 28cm 400cc (S-MT-LUCSL BNC 28CK) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Deep plate 25cm 1300cc (S-MT-LUCSLBLM25CK) (ß)

BONNA-LUCA SALMON-Flat Plate 21cm (S-MT-LUCSLGRM21DZ) (ß)
011031 01811 01907

BONNA-LUCA SALMON-Правоъгълно плато 36cm (S-MT-LUCSL VAO 36DT)(ß)

BONNA-LUCA SALMON- Правоъгълно плато 34x16cm (S-MT-LUCSL MOV 35DT

BONNA-LUCA SALMON-Чиния 17cm (S-MT-LUCSL GRM 17DZ)(ß)

BONNA-LUCA SALMON-Rectangular platter 36cm (S-MT-LUCSL VAO 36DT)(ß)

BONNA-LUCA SALMON- Rectangular platter 34x16cm (S-MT-LUCSL MOV 35DT

BONNA-LUCA SALMON-Flat Plate 17cm (S-MT-LUCSL GRM 17DZ) (ß)

011125 01808 01815

BONNA-LUCA SALMON-Чиния GOURMET дълбока 24cm 400cc (S-MT-LUCSL GRM 24CK)

BONNA-LUCA SALMON - Купа 16cm 400ml

BONNA-LUCA SALMON-Купичка за сос с дръжка 6cm (S-MT-LUCSL OPT 6PN)

BONNA-LUCA SALMON-Gourmet Deep Plate 24 cm 400 cc  (S-MT-LUCSL GRM 24CK)

BONNA-LUCA SALMON - Bowl 16cm 400ml

BONNA-LUCA SALMON-Small sauce bowl with handle 6cm (S-MT-LUCSL OPT 6PN)

011033 011008 011032

BONNA-LUCA WOOD-Чиния 27cm (S-MT-LUCWD GRM 27DZ)(ß)

BONNA-LUCA WOOD-Чиния 25cm (S-MT-LUC WD GRM 25DZ)(ß)

BONNA-LUCA SALMON-Чиния дълбока 26cm 1000cc (S-MT-LUCSL VAO 26CK)

BONNA-LUCA WOOD-Flat Plate 27cm (S-MT-LUCWD GRM 27DZ)(ß)

BONNA-LUCA WOOD-Flat Plate 25cm (S-MT-LUC WD GRM 25DZ)(ß)

BONNA-LUCA SALMON-Deep Plate 26cm 1000cc (S-MT-LUCSL VAO 26CK)

 
011124 011035  

BONNA-LUCA WOOD-Чиния GOURMET дълбока 24cm 400cc (S-MT-LUCWD GRM 24CK)

BONNA-LUCA WOOD-Чиния паста 28cm 400cc (S-MT-LUCWD BNC 28CK)(ß)

 

BONNA-LUCA WOOD-Plate GOURMET deep 24cm 400cc (S-MT-LUCWD GRM 24CK)

BONNA-LUCA WOOD-Pasta plate 28cm 400ml (S-MT-LUCWD BNC 28CK)(ß)