<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

IRIS WHITE– Bonna Premium Porcelain

Though some presentations appeal to five senses, the pleasure always starts with the sight. Using the plate as your canvas, draw all the attention to your presentation with IRIS. IRIS Collection is designed for chefs who draw a colorful and textured route to the pleasure of savours…

Избраните от нас колекции от Бонна ENVISIO за изискани ястия са създадени с внимание към детайлите, перфектно изпълнени и проектирани за изключително обслужване.

 

 

 

 

IRIS WHITE– Bonna Premium Porcelain

01645 01644 01642

BONNA-IRIS WHITE-Чиния 30cm (IRS WH GRM 30DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Чиния 27cm (IRS WH GRM 27DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Чиния 25cm (IRS WH GRM 25DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Plate 30cm (IRS WH GRM 30DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Plate 27cm (IRS WH GRM 27DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Plate 25cm (IRS WH GRM 25DZ) (ß)

011451 01641 01785
BONNA-IRIS WHITE-Чиния 23cm (IRS WH GRM 23DZ)(ß)

BONNA-IRIS WHITE-Чиния 21cm (IRS WH GRM 21DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Чиния 17cm (IRS WH GRM 17DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Plate 23cm (IRS WH GRM 23DZ)(ß)

BONNA-IRIS WHITE-Plate 21cm (IRS WH GRM 21DZ) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Flat Plate 17cm (IRS WH GRM 17DZ) (ß)

IRIS WHITE– Bonna Premium Porcelain

01640 01643 01639

BONNA-IRIS WHITE-Чиния паста 28cm 400cc (IRS WH BNC 28Ck) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Чиния GOURMET дълбока 27cm. 400ml. (IRS WH GRM 27CK) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Чиния дълбока 25cm 1300cc (IRS WH BLM 25CK) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Deep plate 28cm 400cc (IRS WH BNC 28Ck) (ß)

BONNA-IRIS WHITE- Deep plate GOURMET 27cm. 400ml. (IRS WH GRM 27CK) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Deep plate 25cm 1300cc (IRS WH BLM 25CK) (ß)

01756 01749 01646 011245

BONNA-IRIS WHITE-Правоъгълно плато 34x16cm (IRS WH MOV 35DT) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Овално плато 36x28cm (IRS WH MOV 36OV) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Чиния овал 31x24cm (IRS WH MOV 31OV) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Овална чиния 24x14cm (IRS WH GRM 24OKY)(ß)

BONNA-IRIS WHITE-Rectangular Plate 34x16cm  (IRS WH MOV 35DT) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Oval platter 36x28cm (IRS WH MOV 36OV) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Oval plate 31x24cm (IRS WH MOV 31OV) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Oval dish 24x14cm (IRS WH GRM 24OKY)(ß)

01750 01752 01758 01754

BONNA-IRIS WHITE-Чиния пица 32cm (IRS WH GRM 32PZ)

BONNA-IRIS WHITE-Купа 16cm 300ml (IRS WH GRM 16KS)(ß)

BONNA-IRIS WHITE-Купичка квадрат 8x8.5cm (IRSWH MOV 10KS) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Подложна чинийка 19cm (IRS WH GRM 19KKT) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Pizza plate 32cm (IRS WH GRM 32PZ)

BONNA-IRIS WHITE-Oatmeal Bowl 16cm 300ml (IRSWH GRM 16KS)(ß)

BONNA-IRIS WHITE-Square Bowl 8x8,5cm (IRSWH MOV 10KS) (ß)

BONNA-IRIS WHITE-Bowl underliner 19cm (IRS WH GRM 19KKT) (ß)