<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain  

IRIS – Bonna Premium Porcelain

Серията Iris можете да комбинирате с Iris White.

Избраните от нас колекции от Бонна ENVISIO за изискани ястия са създадени с внимание към детайлите, перфектно изпълнени и проектирани за изключително обслужване.

Though some presentations appeal to five senses, the pleasure always starts with the sight. Using the plate as your canvas, draw all the attention to your presentation with IRIS. IRIS Collection is designed for chefs who draw a colorful and textured route to the pleasure of savours…

 

IRIS – Bonna Premium Porcelain

01704 01703 01702  

BONNA-IRIS-Чашка с чинийка 250ml (IRS GRM 04CT/E103 RIT 04CPF)

BONNA-IRIS-Чашка с чинийка 230ml (IRS GRM 04CT /E103 RIT 01CF)

BONNA-IRIS-Чашка с чинийка 80ml (IRS GRM 02KT / E103 RIT 02KF)

 

BONNA-IRIS-Coffee cup with saucer 250ml (IRS GRM 04CT/E103 RIT 04CPF)

BONNA-IRIS-Coffee cup with saucer 230ml (IRS GRM 04CT/E103 RIT 01CF)

BONNA-IRIS-Coffee cup with saucer 80ml (IRS GRM 02KT/E103 RIT 02KF)

 
   
01876 01874    

BONNA-IRIS-Чаша 330ml E103 MUG 03KKN)

BONNA-IRIS-Чаша 350ml (E103 RIT 05CPF) (Retro OLIV)

   

BONNA-IRIS-Cup 330ml (E103 MUG 03KNN)

BONNA-IRIS-Rita Cappuccino Cup 350ml (E103 RIT 05CPF) (Retro OLIV)

   

IRIS – Bonna Premium Porcelain

Серията Iris можете да комбинирате с Iris White.

01753 02002

BONNA-IRIS-Подложна чинийка 19cm (IRS GRM 19KKT)

BONNA-Iris Gourmet -Чинийка за кафе 12cm (IRS GRM 02KT)

BONNA-IRIS-Bowl underliner 19cm (IRS GRM 19KKT)

BONNA-Iris Gourmet Coffee Saucer 12cm (IRS GRM 02KT)

01637 01636 01634 01633

BONNA-IRIS-Чиния 30cm (IRS GRM 30DZ)

BONNA-IRIS-Чиния 27cm (IRS GRM 27DZ)

BONNA-IRIS-Чиния 25cm (IRS GRM 25DZ)

BONNA-IRIS-Чиния 21cm (IRS GRM 21DZ)

BONNA-IRIS-Plate 30cm (IRS GRM 30DZ)

BONNA-IRIS-Plate 27cm (IRS GRM 27DZ)

BONNA-IRIS-Plate 25cm (IRS GRM 25DZ)

BONNA-IRIS-Plate 21cm (IRS GRM 21DZ)

01632 01631 01751 011024

BONNA-IRIS-Чиния паста 28cm 400cc (IRS BNC 28CK)

BONNA-IRIS-Дълбока чиния 25cm 1300cc (IRS BLM 25CK)

BONNA-IRIS-Купа 16cm 400ml (IRS GRM 16KS)

BONNA-IRIS-Чиния дълбока 20cm 500ml (IRS GRM 20CK)

BONNA-IRIS-Pasta plate 28cm 400cc (IRS BNC 28CK)

BONNA-IRIS-Deep plate 25cm 1300cc (IRS BLM 25CK)

BONNA-IRIS-Oatmeal Bowl 16cm 400ml (IRS GRM 16KS)

BONNA-IRIS-Deep Plate 20cm 500ml (IRS GRM 20CK)

01873 01872 011174 01635

BONNA-IRIS-Овална чиния 34x19cm (IRS GRM 34OKY)

BONNA-IRIS-Овална чиния 24x14cm (IRS GRM 24OKY)

BONNA-IRIS-Овална чиния 15x8.5cm (IRS GRM 15OKY)ß

BONNA-IRIS-Чиния GOURMET дълбока 27cm 400ml (IRS GRM 27CK)

BONNA-IRIS-Oval Dish 34x19cm (IRS GRM 34OKY)

BONNA-IRIS-Oval Dish 24x14cm (IRS GRM 24OKY)

BONNA-IRIS-Oval Plate 15x8.5cm (IRS GRM 15OKY)ß

BONNA-IRIS-Deep plate GOURMET 27cm 400ml (IRS GRM 27CK)

 

01759 01638 01871

BONNA-IRIS-Чиния овал 36x28cm (IRS MOV 36OV)

BONNA-IRIS-Чиния овал 31x24cm(IRS MOV 31OV)

BONNA-IRIS-Чиния овал 25x19cm (IRS MOV 25OV)

BONNA-IRIS-Oval Plate 36x28cm (IRS MOV 36OV)

BONNA-IRIS-Oval Plate 31x24cm(IRS MOV 31OV)

BONNA-IRIS-Oval Dish 25x19cm (IRS MOV 25OV)

01755 011025 01757

BONNA-IRIS-Правоъгълно плато 34x16cm (IRS MOV 35DT)

BONNA-IRIS-Правоъгълно плато 23x16cm (IRS MOV 26DT)(ß)

BONNA-IRIS-Купичка квадрат 8x8.5cm (IRS MOV 10KS)

BONNA-IRIS-Rectangular Plate 34x16cm  (IRS MOV 35DT)

BONNA-IRIS-Rectangular plater 23x16cm (IRS MOV 26DT)(ß)

BONNA-IRIS-Square Bowl 8x8,5cm (IRS MOV 10KS)