51299 51460 51458 51459 51293
Кош за смет с педал и колела 240lt ЧЕРЕН (6512) Кош за смет с педал и колела 240lt СИН (6512) Кош за боклук с педал и колела 60x45,5xh95,5cm
120lt СИН (6507 / 6505)
Кош за боклук с педал и колела 60x45,5xh95,5cm
120lt ЧЕРВЕН (6507 / 6505)
Кош за боклук с педал и колела
60x45,5xh95,5cm
120lt ЗЕЛЕН (6512)
3139 3138 3141 3140 31297
КОШ ЗА СМЕТ СК 404
ОРАНЖ- 120Л
КОШ ЗА СМЕТ СК 404
ЗЕЛЕН-120Л

КОШ ЗА СМЕТ
СК 404 ЧЕРВЕН-120Л

КОШ ЗА СМЕТ
СК 404 СИН-120Л

КОШ ЗА СМЕТ
СК 404 ЖЪЛТ-120Л

3159 3158 3157 3156 3155
Кош с педал №4-35lt
(CK-220)
Кош с педал №3-19.5lt
(CK-215)
Кош с педал №2-10lt
(CK-210)
Кош с педал №1-5.25lt
(CK-205)
Кош с педал №0-2.25lt
(СК-200) 
3154 3153 3152    
ИП-Кош с педал
"BELLA" №3 (CK-810)-30lt.
ИП-Кош с педал
"BELLA"№2 (CK-805)-19lt.
ИП-Кош с педал
"BELLA"№1 (CK-800)-12lt.
   
31121 31120 31119 31117 31118
ИП-Кош за смет N-5
(CK-420)
73lt.45*52sm.ЧЕРВЕН
ИП-Кош за смет N-5
(CK-420)
73lt.45x52sm.СИВ
ИП-Кош за смет N-5
(CK-420)
73lt.45*52sm.СИН
ИП-Кош за смет N-5
(CK-420)
73lt.45*52sm.БЕЖ
ИП-Кош за смет N-5
(CK-420)
73lt.45*52sm.ЗЕЛЕН
3163 3162 3161 3160 3136
ИП-Кош"КАРИЗМА" №4-26lt(CK-115) ИП-Кош"КАРИЗМА"
№3-18lt(СК-110)
ИП-Кош"КАРИЗМА"
№2-11.25lt(СК 105)
ИП-Кош"КАРИЗМА"
№1-5.5lt(CK-100)
ИП CK-510
КОШ BUTERFLY
<РАЗЦВЕТКИ
3151 3150 3149
ИП-КОШ С ДЕКОР
№3-23l(CK-360)
ИП-КОШ С ДЕКОР №2-12l(CK-355) ИП-КОШ С ДЕКОР
№1-5.25l(CK-350)

 
50189 50191 50188 50190  
KALIPSAN-КОШ С ПЕДАЛ 22Л
ЧЕРВЕН(KB012)
KALIPSAN-КОШ С ПЕДАЛ 6Л ЧЕРВЕН(KB011) KALIPSAN-КОШ С
ПЕДАЛ 22Л
СИВ(KB012)
KALIPSAN-КОШ С ПЕДАЛ 6Л
СИВ(KB011)
 
 
   
7390 7339 7337    
kош №5- 33л kош №4-20л kош №2-7л    
3326 3325 3324 3320 3321
PLANET-Кош за смет
70л.UP 106 G(П) ЧЕРEH
PLANET-Кош за смет
50л.UP 104 G(П) ЧЕРEH
PLANET-Кош за смет
25л.UP 108 G(П) ЧЕРEH
PLANET-Кош с люлеещ капак 50lt N-5 СИВ(UP-122) Кош с педал
№5-50л. UP 130
3318 3317 3316 3319 3338
PLANET-Кош за смет-70л.UP 106 G(П) ЧЕР PLANET-Кош за смет-50л.UP 104 G(П) ЧЕР PLANET-Кош за смет-25л.UP 108 G(П) ЧЕР Кош с люлеещ капак 50lt N-5 БЕЖОВ(UP-122). PLANET-Кош за смет 120lt(UP 112)(ф57-h65.5sm)
   
33366 33351 33350    
PLANET-Кош за боклук
70lt "Hippo" СИН (UP 222)
PLANET-Кош за боклук
70lt "Hippo" ЧЕРВЕН (UP 222)
PLANET-Кош за боклук
50lt "Hippo"ЧЕРВЕН (UP 220)
   
Plastic dustbin 70lt"Hippo" BLue (UP 222) Plastic dustbin 70lt "Hippo" RED (UP 222) Plastic dustbin 50lt "Hippo" RED (UP 220)    
3335 3336 3333 3334 33286
PLANET-Кош за разделно сметосъбиране с педал и
колела 70л.UP-210 ЧЕРВЕН
PLANET-Кош за разделно сметосъбиране с педал и
колела 70л.UP-210 ЖЪЛТ
PLANET-Кош за разделно сметосъбиране с педал и
колела 70л.UP-210 ЗЕЛЕН
PLANET-Кош за разделно сметосъбиране с педал
и колела 70л.UP-210 СИН
PLANET-Кош за разделно сметосъбиране с педал
и колела 70л.UP-210 ЧЕРЕН
995 6453 994    
В150-4\ 4- 33л. В150-1\ 1- 7л В170-4\N4-25л CK 405 СК 400
 
0062 КОШ С люлещ капак 7.5l 0020 КОШ С люлещ капак 5.5l 0062 КОШ С люлещ капак 7.5l 0020 КОШ С люлещ капак5.5l  
 
JET 00.30216 - Кош люлеещ капак - 10л. - 4 разцветки JET 00.30217 - Кош люлеещ капак - 15л. - 4 разцветки JET 00.30218 - Кош люлеещ капак - 25л. - 4 разцветки JET 00.18422 - Кош люлеещ капак - 50л. - 3 разцветки  
разцветки:  
 

сиво-черно
10л., 15л., 25л., 50л.

беж
10л., 15л., 25л., 50л.

сив
10л., 15л., 25л., 50л.

сиво-червено
10л., 15л., 25л.