офис- В.Търново , ул. Магистрална 9
тел.: 062 63 19 22 , факс: 062 60 13 04
officevt@mira-n.com