арт.№1367 арт.№1366
WOL-Ростер релефен кръг
1.4л l PBBO280A l 280 x 35mm
WOL-Ростер правоъгълен
1,3л l PBSP 290A l 288 x 122 x 76mm
арт.№1371 арт.№1351 арт.№1350
КУПА - ø26см l PМВО260A l 260x 260 x 122mm КУПА - ø21см l PМВО210A l 212 x 210 x 107mm Тава овал 2л. l PBBW200A l 300 x 210 x 62mm
К-кт 4 части - 1,7l l 2,4l l PZ00003A арт.№1355
К-кт 6 части - 1,0l l 1,7l l 2,4l l PZ00018A арт.№1356

Тенджери от закалено стъкло

арт.№1301 арт.№1302 арт.№1303
WOL-Тенджера
1.0л l PNSO100A l 201 x 170 x 76мм
WOL-Тенджера
1.7л l PNSO170A l 225 x 205 x 84мм
WOL-Тенджера
2,4 l PNSO240A l 270 x 238 x 86мм
 
арт.№1306 арт.№1304  
WOL-Тенджера кръг
4,6L l PNSO460A l
WOL-Тенджера елипса
2,9L l PNSW 290A l 330 x 217 x 92mm
 
арт.№1370 арт.№1307 арт.№1305
WOL-Тенджера правоъгълна
7L lPNSP 700Al
WOL-Тенджера правоъгълна
5.1L l PNSP510A l 340 x 225 x 112мм
WOL-Тенджера правоъгълна
4,1L l PNSP410Al 340 x 225 x 89мм

 

Тенджери от закалено стъкло - грил

арт.№1308 арт.№1309 арт.№1310

WOL-Т-ра ГРИЛ
l PNGO100A l 201 x 170 x 76мм

WOL-Т-ра ГРИЛ
1.7л l PNGO-170A l 225 x 205 x 84мм
WOL-Т-ра ГРИЛ
2.4л l PNGO-240A l 270 x 238 x 86мм

 
арт.№1313 арт.№1311  
WOL-Т-ра ГРИЛ КРЪГ
4.6 l PNGO-460A l 340 x 225 x 112мм

Тенджера елипса
2,9L l PNGW290A l 330 x 217 x 92mm

 

арт.№1369 арт.№1315 арт.№1312
Правоъгълна тенджера
5,8lt. lPNSP 580Bl 340 x 225 x 112мм
Тенджера правоъгълна
5,1L l PNGP 510A l 340 x 225 x 112мм
Тенджера правоъгълна
4,1L l PNGP410A l 340 x 225 x 89мм

Тенджери от закалено стъкло - без капа
K

арт.№1319 арт.№1320 арт.№1317
Тава 2,3 l PBSP230A l 336 x 213 x 66 mm Тава 3,6 l PBSP360A l 409 x 258 x 66 mm Тава без капак- 3,5L l PBSP 350A
 
арт.№1372 арт.№1321  
Тава квадрат 2,4lt.l PBSK 240A l 306x 255 x 64 mm
Tава квадрат - 2,2L l PBSK 220A  
 
арт.№1316 арт.№1318 арт.№1321
Тава без капак - 5.0L l NO 500A Тава 1,4 l PBSP140A l 267 x 170 x 66 mm
Tава квадрат - 2,2L l PBSK 220A

арт.№1314 арт.№1348 арт.№1349
WOL-К-кт тенджери 9части
2.3l+1.0l+1.7l+2.4l+4.1l.
(PZ000030A)
WOL-К-кт тенджери 5части
2.3l+1.7l+2.4l.
(PZ000029A)
WOL-К-кт тави 3части
1.4l+2.3l+3.6l.
(PZ00017A)