КУХНЯ БАНЯ ПОЧИСТВАНЕ

АРТИКУЛИ ЗА ДЕЦА

ГРАДИНА

HORECANO HOME - Селекция продукти за дома от висококачествена пластмаса / HORECANO HOME - High quality plastic home products selection

 

САКСИИ

 

       

САКСИИ

26283 26280 26277

HORECANO HOME-Саксия кактус №3 - Ø14.6xh11.5cm 700ml ЛАТЕ (G-363-L)

HORECANO HOME-Саксия кактус №2 - Ø11.8xh9.2cm 350ml ЛАТЕ (G-362-L)

HORECANO HOME-Саксия кактус №1 - Ø8.8xh6.8cm 150ml ЛАТЕ (G-361-L)

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №3 Ø14.6xh11.5cm 700ml LATE (G-363-L) 

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №:2 Ø11.8xh9.2cm 350ml  LATE (G-362-L)

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №1 - Ø8.8xh6.8cm 150ml LATE (G-361L)

26289 26286

HORECANO HOME-Кашпа за кактус №2 - 22.7x11.8xh9.1cm 1.3L ЛАТЕ (G-372-L)

HORECANO HOME-Кашпа за кактус №1 - 20.8x8.7xh6.8cm 550ml ЛАТЕ (G-371-L)

HORECANO HOME-Oval Flower Pot no:2 22.7x11.8xh9.1cm 1.3L LATE (G-372-L)

HORECANO HOME-Oval Flower Pot №1 20.8x8.7xh6.8cm 550ml LATE (G-371-L)

26301 26298 26295 26292

HORECANO HOME-Саксия квадратна №4 - 19.3x19.3xh17cm 4L ЛАТЕ (G-384-L)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №3 - 15x15xh13cm 1.8L ЛАТЕ (G-383-L)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №2 - 11x11xh9.5cm 670ml ЛАТЕ (G-382-L)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №1 - 8.2x8.2xh7.1cm 270ml ЛАТЕ (G-381-L)

HORECANO HOME-Square Flower Pot  №4 - 19.3x19.3xh17cm 4L LATE GONDOL(G-384-L)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №:3 - 15x15xh13cm 1.8L LATE (G-383-L)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №2 - 11x11xh9.5cm 670ml LATE (G-382-L)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №1 - 8.2x8.2xh7.1cm 270ml LATE (G-381-L)

САКСИИ

26282 26279 26276

HORECANO HOME-Саксия кактус №3 - Ø14.6xh11.5cm 700ml АНТРАЦИТ (G-363-A)

HORECANO HOME-Саксия кактус №2 - Ø11.8xh9.2cm 350ml АНТРАЦИТ (G-362-A)

HORECANO HOME-Саксия кактус №1 - Ø8.8xh6.8cm 150ml АНТРАЦИТ (G-361-A)

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №3 Ø14.6xh11.5cm 700ml  ANTHRACITE (G-363) 

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №:2 Ø11.8xh9.2cm 350ml ANTHRACITE (G-362-A)

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №1 Ø8.8xh6.8cm 150ml ANTHRACITE (G-361-A)

26288 26285

HORECANO HOME-Кашпа за кактус №2 - 22.7x11.8xh9.1cm 1.3L АНТРАЦИТ (G-372-A)

HORECANO HOME-Кашпа за кактус №1 - 20.8x8.7xh6.8cm 550ml АНТРАЦИТ (G-371-A)

HORECANO HOME-Oval Flower Pot 22.7x11.8xh9.1cm 1.3L ANTHRACITE (G-372-A)

HORECANO HOME-Oval Flower Pot №1 20.8x8.7xh6.8cm 550ml ANTHRACITE (G-371-A)

26300 26297 26294 26291

HORECANO HOME-Саксия квадратна №4 - 19.3x19.3xh17cm 4L АНТРАЦИТ (G-384-A)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №3 - 15x15xh13cm 1.8L АНТРАЦИТ (G-383-A)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №2 - 11x11xh9.5cm 670ml АНТРАЦИТ (G-382-A)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №1 - 8.2x8.2xh7.1cm 270ml АНТРАЦИТ (G-381-A)

HORECANO HOME-Square Flower Pot  №4 - 19.3x19.3xh17cm 4L ANTHRACITE (G-384-A)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №:3 - 15x15xh13cm 1.8L ANTHRACITE (G-383-A)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №2 - 11x11xh9.5cm 670m ANTHRACITE (G-382-A)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №1 - 8.2x8.2xh7.1cm 270ml ANTHRACITE (G-381)

САКСИИ

26284 26281 26278

HORECANO HOME-Саксия кактус №3 - Ø14.6xh11.5cm 700ml ТЕРА (G-363-T)

HORECANO HOME-Саксия кактус №2 - Ø11.8xh9.2cm 350ml ТЕРА (G-362-T)

HORECANO HOME-Саксия кактус №1 - Ø8.8xh6.8cm 150ml ТЕРА (G-361-T)

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №3 Ø14.6xh11.5cm 700ml  TERRA (G-363-T) 

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot №2 Ø11.8xh9.2cm 350ml TERRA (G-362-T)

HORECANO HOME-Cactus Round Flower Pot no:1 Ø8.8xh6.8cm 150ml TERRA (G-361-T)

26290 26287

HORECANO HOME-Кашпа за кактус №2 - 22.7x11.8xh9.1cm 1.3L ТЕРА (G-372-T)

HORECANO HOME-Кашпа за кактус №1 - 20.8x8.7xh6.8cm 550ml ТЕРА (G-371-T)

HORECANO HOME-Oval Flower Pot  №2 - 22.7x11.8xh9.1cm 1.3L TERRA (G-372-T)

HORECANO HOME-Oval Flower Pot №1 20.8x8.7xh6.8cm 550ml TERRA (G-371-T)

26302 26296 26299 26293

HORECANO HOME-Саксия квадратна №4 - 19.3x19.3xh17cm 4L ТЕРА (G-384-T)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №2 - 11x11xh9.5cm 670ml ТЕРА (G-382-T)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №3 - 15x15xh13cm 1.8L ТЕРА (G-383-T)

HORECANO HOME-Саксия квадратна №1 - 8.2x8.2xh7.1cm 270ml ТЕРА (G-381-T)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №4 - 19.3x19.3xh17cm 4L TERRA (G-384-T)

HORECANO HOME-Square Flower Pot  №2 - 11x11xh9.5cm 670ml TERRA  (G-382-T)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №3 - 15x15xh13cm 1.8L TERRA (G-383-T)

HORECANO HOME-Square Flower Pot №1 - 8.2x8.2xh7.1cm 270ml TERRA (G-381-T)