Чиния   Чиния дълбока   Чиния за паста   Плато
ITEM CODE cm   ITEM CODE cm   ITEM CODE cm   ITEM CODE cm
STR16DU00 арт.№7601 16 STR22CK00 арт.№7610 22   STR30CK00 арт.№7611 30 STR21KY00 арт.№7615 21x14
STR18DU00 арт.№7602 18             STR24KY00 арт.№7616 24x17
STR20DU00 арт.№7603 20           STR29KY00 арт.№7617 29x20
STR22DU00 арт.№7604 22           STR34KY00 арт.№7618 34x24
STR24DU00 арт.№7605 24           STR39KY00 арт.№7619 39x27
STR26DU00 арт.№7606 26            
STR28DU00 арт.№7607 28            
STR30DU00 арт.№7608 30            
STR32DU00 арт.№7609 32            
 
     
Купа   Купа ЖОКЕР   Шола с 2 дръжки 380cc+чинийка   Сосиера с подложка
ITEM CODE cm   ITEM CODE   cc/cm   ITEM CODE     ITEM CODE  
STR15KK00 арт.№7612 15   STR06JK00 арт.№7634 40/6   STR12KS00 +STR18KT00 арт.№7629   STR01S000 арт.№7648 Сосиера
400cc
STR19KK00 арт.№7613 19   STR08JK00 арт.№7635 90/8   Шола-STR12KS00 арт.№7630   STR20S000 арт.№7649 Подложка
20cm
STR25KK00 арт.№7614 25   STR10JK00 арт.№7636 180/10   Чинийка -STR18KT00 арт.№7631      
      STR12JK00 арт.№7637 380/12            
      STR14JK00 арт.№7638 660/14            
 
     
Супник   Солница и пиперница   Коктиера   Поставка за клечки
STR01CR00 арт.№7621 3150 cc   STR01TZ00 арт.№7622 С   STR05YU00 арт.№7625   STR01KR00 арт.№7624
      STR01BR00 арт.№7623 П        
 
 
     
Свещник   Захарница   Съд за горчица    
ITEM CODE   ITEM CODE cc   ITEM CODE cc    
STR01MU00 арт.№7626   STR10KJ00 арт.№7633 180   STR10KJ00 арт.№7632 180    
                   
 
     
Ваза   Салфетник   Пепелник   Чаша мляко
STR01VZ00 арт.№7627 13cm   STR07PC00 арт.№7620   STR02KU00 арт.№7628 9cm   STR01MG00 арт.№7650 300cc
 
     
Чашка с чинийка   Кана за кафе   Чайник   Каничка за мляко
ITEM CODE cc   ITEM CODE cc   ITEM CODE cc   ITEM CODE cc
STR02KT арт.№7647 90   STR01KD00 арт.№7642 300   STR01DM арт.№7639 450   STR01SU00 арт.№7643 150
STR023C арт.№7659 170         STR02DM арт.№7640 850   STR02SU00 арт.№7644 300
STR02CT арт.№7645 230         STR03DM арт.№7641 1000      
                   
Чашка                  
STR02CF арт.№7673 230