Стойките за маси можете да комбинирате с голямо разнообразие от плотове
Плотове за маса - верзелитен Плотове за маса - верзелитен Плотове за маса Плотове за маса - дърво

Алуминиеви стойки / Aluminium table stand

95462

Алуминиева стойка за квадратен/кръгъл плот ф50xh72cm (9105)

Aluminium table stand ф50xh72cm (9105)

95424 95423 95422 95421
Алуминиева стойка за правоъгълен плот 60x68xh72cm (7008) Алуминиева стойка за квадратен/кръгъл плот 52x52xh72cm (7005) Алуминиева стойка за квадратен/кръгъл плот 58x58xh72cm (7004) Алуминиева четирираменна стойка за маса 12x42xh72cm (7045)
Aluminium stand for rectangular table top 60x68xh72cm (7008) Aluminium stand for square/round table top 52x52xh72cm (7005) Aluminium stand for square/round table top 58x58xh72cm (7004) Aluminium table stand 12x42xh72cm (7045)
95420 95283 95282 95281
Алуминиева четирираменна стойка за маса 42x42xh72cm (7003-1) Алуминиева стойка четирираменна H58*58sm(LFT-3140) Алуминиева стойка трираменна H58*46см(LFT-3139) Алуминиева стойка к-кт 2бр. за правоъгълна маса(FT-3138)
Aluminium table stand 42x42xh72cm (7003-1) Aluminium table stand with four legs 58xH58cm. (LFT-3140) Aluminium table stand with three legs 46xH58cm. (LFT-3139) Set of two aluminium table stands for rectangular table (FT-3138)
46125 46114 46115
Алуминиева стойка за бар маса СИВА КЛАСИК Стойка за квадратен/кръгъл плот СИВА КЛАСИК Стойка за правоъгълен плот СИВА КЛАСИК
Aluminium stand for bar table Gray Classic Aluminium stand for square/round table top Gray Classic Aluminium stand for rectangular table top Gray Classic
46124 46113 46112
Алуминиева стойка за бар маса ХРОМ КЛАСИК Стойка за квадратен/кръгъл плот ХРОМ КЛАСИК Стойка за правоъгълен плот ХРОМ КЛАСИК
Aluminium stand for bar table chrome Aluminium stand for square/round table top chrome PARITE-Aluminium stand for rectangular table top chrome
46123 46121 46122
Алуминиева стойка за бар маса ЧЕРНА КЛАСИК Алуминиева стойка за квадратен/кръгъл плот ЧЕРНА КЛАСИК Алуминиева стойка за правоъгълен плот ЧЕРНА КЛАСИК (PMA766B)
Aluminium stand for bar table Black Aluminium stand for square/round table top Black PARITE-Aluminium stand for rectangular table top Black

 

Метални стойки / Metal table stand

 

Metal table stand

46116 46117
Алуминиева стойка за квадратен/кръгъл плот - черна Алуминиева стойка за правоъгълен плот - черна
Aluminium stand for square/round table top
Aluminium stand for rectangular table top

Metal table stand

95413 95412 95418
Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 56x56xh72cm ЧЕРНА (5010) Метална стойка за правоъгълен плот на маса 62x80xh72cm ЧЕРНА (5036) Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 50x50xh72cm ЧЕРНА (5034)
Metal stand for square/round table top 56x56xh72cm BLACK (5010) Metal stand for rectangular table top 62x80xh72cm BLACK (5036) Metal stand for square/round table top 50x50xh72cm BLACK (5034)

Metal table stand

95456 95414

Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 40x40xh110cm ЧЕРНА (4002-2H)(2ЧАСТИ)

Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 40x40xh72cm ЧЕРНА (4002-2)

Metal stand for square/round table top 40x40xh110cm BLACK (4002-2H) 

Metal stand for square/round table top 40x40xh72cm BLACK (4002-2)
95458 95459 95457 95415

Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 43xh110cm БЯЛА (4003-2H WH) (2 ЧАСТИ)

Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 43xh110cm ЧЕРНА (4003-2H) (2 ЧАСТИ)

Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 43xh72cm БЯЛО (4003-2 WH )(2 ЧАСТИ)

Метална стойка за квадратен/кръгъл плот 43xh72cm ЧЕРНА (4003-2)

Metal stand for square/round table top 43xh110cm WHITE (4003-2H WH) (2 ЧАСТИ)

Metal stand for square/round table top 43xh110cm BLACK (4003-2H) (2 ЧАСТИ)

Metal stand for square/round table top 43xh110cm WHITE (4003-2H WH) (2 ЧАСТИ)

Metal stand for square/round table
top 43xh72cm BLACK (4003-2)
95461 95460 95416 95417

Метална стойка за квадратен/ кръгъл плот ф50xh72cm БЯЛА (9108)

Метална стойка за правоъгълен плот 40x73xh72cm БЯЛА (4001-2 WH)(2 ЧАСТИ)

Метална стойка за правоъгълен плот 40x73xh72cm ЧЕРНА (4001-2)

Метална стойка за квадратен/кръгъл плот
43x43xh72cm ЧЕРНА (5005-2)

Metal stand for table top ф50xh72cm БЯЛА (9108)

Metal stand for rectangular table top 40x73xh72cm WHITE (4001-2 WH)(2 ЧАСТИ)

Metal stand for rectangular table top 40x73xh72cm BLACK (4001-2)

Metal stand for square/round table top 43x43x72cm BLACK (5005-2)