Стойките за маси можете да комбинирате с голямо разнообразие от плотове
Плотове за маса - верзелитен Плотове за маса - верзелитен Плотове за маса Плотове за маса - дърво

 

Алуминиеви стойки / Aluminium table stand
95424 95423 95422 95421
Алуминиева стойка за
правоъгълен плот
60x68xh72cm (7008)
Алуминиева стойка за
квадратен/кръгъл плот
52x52xh72cm (7005)
Алуминиева стойка за
квадратен/кръгъл плот
58x58xh72cm (7004)
Алуминиева четирираменна
стойка за маса
12x42xh72cm (7045)
Aluminium stand for
rectangular table top
60x68xh72cm (7008)
Aluminium stand for
square/round table top
52x52xh72cm (7005)
Aluminium stand for
square/round table top
58x58xh72cm (7004)
Aluminium table stand
12x42xh72cm (7045)
95420 95283 95282 95281
Алуминиева четирираменна
стойка за маса 42x42xh72cm (7003-1)
Алуминиева стойка
четирираменна H58*58sm(LFT-3140)
Алуминиева стойка
трираменна H58*46см(LFT-3139)
Алуминиева стойка к-кт 2бр.
за правоъгълна маса(FT-3138)
Aluminium table stand
42x42xh72cm (7003-1)
Aluminium table stand
with four legs
58xH58cm. (LFT-3140)
Aluminium table
stand with three legs
46xH58cm. (LFT-3139)
Set of two aluminium
table stands for
rectangular table (FT-3138)
46125 46114 46115
Алуминиева стойка
за бар маса СИВА КЛАСИК
Стойка за
квадратен/кръгъл плот СИВА КЛАСИК
Стойка за правоъгълен плот
СИВА КЛАСИК
Aluminium stand for bar table
Gray Classic
Aluminium stand for
square/round table top Gray Classic
Aluminium stand for
rectangular table top Gray Classic
46124 46113 46112
Алуминиева стойка
за бар маса ХРОМ КЛАСИК
-Стойка за
квадратен/кръгъл плот ХРОМ КЛАСИК
Стойка за правоъгълен плот
ХРОМ КЛАСИК
Aluminium stand for bar table chrome Aluminium stand for
square/round table top chrome
PARITE-Aluminium stand for
rectangular table top chrome
46123 46121 46122
Алуминиева
стойка за бар маса
ЧЕРНА КЛАСИК
Алуминиева стойка за
квадратен/кръгъл плот
ЧЕРНА КЛАСИК
Алуминиева стойка
за правоъгълен плот
ЧЕРНА КЛАСИК (PMA766B)
Aluminium stand for bar table Black Aluminium stand for
square/round table top Black
PARITE-Aluminium stand for
rectangular table top Black
 
46116 46117  
Алуминиева стойка за
квадратен/кръгъл плот - черна
Алуминиева стойка за
правоъгълен плот - черна
 
Aluminium stand for
square/round table top
Aluminium stand for
rectangular table top
 
Метални стойки / Metal table stand
95413 95416 95412
Метална стойка за
квадратен/кръгъл плот
56x56xh72cm ЧЕРНА (5010)
Метална стойка за правоъгълен плот
40x73xh72cm ЧЕРНА (4001-2)
Метална стойка за
правоъгълен плот на маса
62x80xh72cm ЧЕРНА (5036)
Metal stand for square/round table top 56x56xh72cm BLACK (5010) Metal stand for rectangular table top
40x73xh72cm BLACK (4001-2)
Metal stand for rectangular table top 62x80xh72cm BLACK (5036)
95414 95417 95415 95418
Метална стойка за
квадратен/кръгъл плот
40x40xh72cm ЧЕРНА (4002-2)
Метална стойка за
квадратен/кръгъл плот
43x43xh72cm ЧЕРНА (5005-2)
Метална стойка за
квадратен/кръгъл плот
43xh72cm ЧЕРНА (4003-2)
Метална стойка за
квадратен/кръгъл пло
т 50x50xh72cm ЧЕРНА (5034)
Metal stand for square/round table
top 40x40xh72cm BLACK (4002-2)
Metal stand for square/round table
top 43x43x72cm BLACK (5005-2)
Metal stand for square/round table
top 43xh72cm BLACK (4003-2)
Metal stand for square/round table top 50x50xh72cm BLACK (5034)
95264 95268 1743 1744
Стойка за
квадратен/кръгъл плот
B11401 - 47*73cm
Стойка за квадратен/кръгъл плот
B11716-43 - 43*73cm
Стойка за квадратен/кръгъл плот
45x45x72cm
Стойка за бар маса
квадратен/кръгъл плот
45x45x110cm
Metal black table stand 47x37cm. for
square or round table top (B11401)
Metal black table stand
43x73cm. for square or
round table top (B11716-43)
Metal table stand
45x45xH72cm.
Metal stand for bar table
45x45x110cm