Стойкa за чадър 170
  зелен1145 арт.№9065
Стойкa за чадър 170
  бял 1130 арт.№9064
Стойкa за чадър 242
  бял 1155 арт.№9068
  зелен 1195 арт.№9069

ИП-Стойка за чадър
"HOLIDAY" (HG-200)

арт.№31656

 
Стойкa за чадър 240
  зелен1128 арт.№9067
Стойкa за чадър 240
  бял 1120 арт.№9066
Стойкa за чадър 240
  антрацит 1120 арт.№9078
 
66221 6632 66224 6650
Стойка за чадър 25кг
КРЪГ ЧЕРНА(FTH25-B)
Стойка за чадър 12кг
КРЪГ ЧЕРНА с релеф(FTH12-B)
Стойка за чадър 30кг
МРАМОР(TH30-S009)
Стойка за чадър 22кг
МРАМОР(TH20-R009)
66220 6633 66222 6637
Стойка за чадър 25кг
КРЪГ БЯЛА(YTH25-W)
Стойка за чадър 15кг
КРЪГ БЯЛА(YTH15-W)
Стойка за чадър 25кг
КРЪГ ЧЕРНА(YTH25-B)
Стойка за чадър 15кг
КРЪГ ЧЕРНА(YTH15-B)
6620 66226 66227 6671
Стойка за чадър 35кг
КРЪГ ЧЕРНА(PTH40)
Стойка за чадър 25кг
ЧЕРНА(NTH-25B)
Стойка за чадър
25кг ПОЛУСФЕРАЧЕРНА(АTH-25-B)
Стойкa за чадър SSTH25-R 25kg
хром
66247 66223 6670 6670

Стойка за чадър с колелца
25kg КРЪГ ЧЕРНА (QTH25-B)

Стойка за чадър 37кг КРЪГ
ЧЕРНА(WTH37-WW-B)

Стойка за чадър 40кг КРЪГЛА
ЧЕРНА(NTH40-SW)

 
6645 6646 66225  
Блок за стойка за чадър
15 КГ БЯЛ(DTH-15-W)
Блок за стойка за чадър
15 КГ ЧЕРЕН(DTH-15-B)
Стойка за чадър 37кг с
колелаЧЕРНА(TH37-WW-B)
 
арт.№6673 арт.№6672 арт.№6674
Стойкa за чадър TH11-W 11kg
бял
Стойкa за чадърTH11-B 11kg
черен
Стойкa за чадърTH11 - C2 11kg
кафяв
6676 6675 6677

Стойкa за чадър NTH12-W 12kg
бял

Стойкa за чадър NTH12-B 12kg
черен
Стойкa за чадър NTH12 - C2 12kg
кафяв
6679 6678 6680
Стойкa за чадър TH16-W 16kg
бял
Стойкa за чадър TH16-B 16kg
черен
Стойкa за чадър TH16 - C2 16kg
кафяв
6685 6684 6686
Стойкa за чадър RTH25-W 25kg
бял
Стойкa за чадър RTH25-B 25kg
черен
Стойкa за чадър RTH25 - C2 25kg
кафяв
6682 6681 6683
Стойкa за чадър CTH25-W 25kg
бял
Стойкa за чадър CTH25-B 25kg
черен
Стойкa за чадър CTH25-C2 25kg
кафяв