93804 93803

HORECANO-Бамбукова стойка за чинии 28х10cm (HC-93804)

HORECANO-Бамбукова стойка за чинии 21х10cm (HC-93803)

HORECANO-Bamboo dish rack 28х10cm (HC-93804)

HORECANO-Bamboo dish rack 21х10cm (HC-93803)

08237 08236

Бамбукова дъска за презентация правоъгълна 35х30х1.5 cm с каменна плоча 30х15 cm и дръжка (BA-PL-3530)

Бамбукова дъска за презентация правоъгълна 30х20х1.5 cm с кръгла каменна плоча d:16cm (BA-PL-SL-3020)

Bamboo Board 35х30х1.5 cm with Slate 30х15 cm  (BA-PL-3530)

Bamboo Board 30х20х1.5 cm with Slate d:16cm (BA-PL-SL-3020)

08238 08235

Бамбукова дъска за презентация с каменна плоча и дръжка продълговата 40х13х1.5 cm (BA-PL-SL-4013)

Бамбукова дъска за презентация с каменна плоча правоъгълна 38х18х1.5 cm (BA-PL-SL-3818)

Bamboo Board with Slate 40х13х1.5 cm (BA-PL-SL-4013)

Bamboo Board with Slate 38х18х1.5 cm (BA-PL-SL-3818)

47124 47123 47125

HORECANO-Бамбукова подложка 15х30х2 cm (1293SJ5039)

HORECANO-Бамбукова подложка 16х24х2 cm (1293SJ5038)

Бамбукова дъска за сервиране с мраморна плоча 45х13х1.5cm (мрамор 30х10х1cm) (1270SJ4508)

HORECANO-Bamboo Tray 15х30х2 cm (1293SJ5039)

HORECANO-Bamboo Tray 16х24х2 cm (1293SJ5038)

HORECANO-Bamboo/Marble Serving Tray 45х13х1.5 cm (marble size:30х10х1 cm) (1270SJ4508)

93801 93800 93799 93798

HORECANO-Бамбукова кръгла табла d39.5*h2.5cm (HC-93801)

HORECANO-Бамбукова кръгла табла d34.5*h2.5cm (HC-93800)

HORECANO-Бамбукова кръгла табла d30*h2.5cm (HC-93799)

HORECANO-Бамбукова кръгла табла d25*h2.5cm (HC-93798)

HORECANO-Bamboo serving tray d39.5*h2.5cm (HC-93801)

HORECANO-Bamboo serving tray d34.5*h2.5cm (HC-93800)

HORECANO-Bamboo Serving Board d30*h2.5cm (HC-93799)

HORECANO-Bamboo serving tray d25*h2.5cm (HC-93798)

 
93794 93793 93792  

HORECANO-Бамбукова правоъгълна табла 46х33х2,8cm (HC-93794) 

HORECANO-Бамбукова правоъгълна табла 40х29х2,7cm (HC-93793) 

HORECANO-Бамбукова правоъгълна табла 33х25х2.5cm (HC-93792)

 

HORECANO-Rectangular bamboo serving tray 46х33х2,8cm (HC-93794)

HORECANO-Rectangular bamboo serving tray 40х29х2,7cm (HC-93793)

HORECANO-Rectangular bamboo serving tray 33х25х2.5cm (HC-93792)

 
93797 93796 93795 93802

HORECANO-Бамбукова правоъгълна табла 40х30х2.5cm (HC-93797)

HORECANO-Бамбукова правоъгълна табла 35х25х2cm (HC-93796)

HORECANO-Бамбукова правоъгълна табла 30х20х2cm (HC-93795)

HORECANO-Бамбукова дъска за презентация ОВАЛ 28x20x2.1cm (HC-93802)

HORECANO-Rectangular bamboo serving tray 40х30х2.5cm (HC-93797)

HORECANO-Rectangular bamboo serving tray 35х25х2cm (HC-93796)

HORECANO-Rectangular bamboo serving tray 30х20х2cm (HC-93795)

HORECANO-Oval Bamboo Serving Board 28x20x2.1cm (HC-93802)

981497 981496 981500
HORECANO-Бамбукова табла 37x26xh5cm (HC-981497)  HORECANO-Бамбукова табла 33x22xh5cm (HC-981496) HORECANO-Бамбукова табла за хотелски консумативи 41x29xh2,7cm (HC-981500) 
HORECANO-Bamboo tray 37x26xh5cm (HC-981497)  HORECANO-Bamboo tray 33x22xh5cm (HC-981496) HORECANO-Bamboo tray for hotel supplies 41x29xh2,7cm (HC-981500) 

981499 981498
HORECANO-Бамбукова табла за хотелски консумативи 37x26xh2,7cm (HC-981499)
HORECANO-Бамбукова табла за хотелски консумативи 33x22xh2,7cm (HC-981498) 
HORECANO-Bamboo tray for hotel supplies 37x26xh2,7cm (HC-981499) 
HORECANO-Bamboo tray for hotel supplies 33x22xh2,7cm (HC-981498)
 
981503 981502 981501  
HORECANO-Бамбукова квадратна купа24x24xh12cm (HC-981503) 
HORECANO-Бамбукова квадратна купа  22x22xh12cm (HC-981502) 
HORECANO-Бамбукова квардатна купа 20x20xh12cm (HC-981501)
 
HORECANO-Bamboo  bowl 24x24xh12cm (HC-981503) 
HORECANO-Bambo bowl, 22x22xh12cm (HC-981502) 
HORECANO-Bamboo bowl 20x20xh12cm (HC-981501) 
 
94287 94288 94289 *артикулите се продават отделно

HORECANO-Бамбукова дъска за презентация NANTO GN 1/1 53х32.5х1.5 cm (1115B)

HORECANO-Бамбукова дъска за презентация NANTO GN 1/2 32.5х26.5х1.5 cm (1215B)

HORECANO-Бамбукова дъска за презентация NANTO GN 1/1 53х32.5х1.5 cm (1115B)

 

HORECANO-BAMBOO GN TRAY 1/1 NANTO 53х32.5х1.5 cm (1115B)

HORECANO-BAMBOO GN TRAY NANTO 1/2 32.5х26.5х1.5 cm (1215B)

HORECANO-BAMBOO GN TRAY 1/1 NANTO 53х32.5х1.5 cm (1115B)

 
93806 93805

HORECANO-Бамбуков панер 30х23х6cm (HC-93806)

HORECANO-Бамбуков панер 22.5х15х5.5cm (HC-93805) 

HORECANO-Bamboo container 30х23х6cm (HC-93806)

HORECANO-Bamboo container 22.5х15х5.5cm (HC-93805)

94290 94291 94292 *артикулите се продават отделно

HORECANO-Бамбуков съд за презентация NANTO GN 1/1 53х32.5х10 cm (11100B)

HORECANO-Бамбуков съд за презентация NANTO GN 1/2 32.5х26.5х10 cm (12100B)

HORECANO-Бамбуков съд за презентация NANTO GN 1/3 32.5х17.6х10 cm (13100B)

HORECANO-BAMBOO GN CONTAINER 1/1 NANTO 53х32.5х10 cm (11100B)

HORECANO-BAMBOO GN CONTAINER 1/2 NANTO 32.5х26.5х10 cm (12100B)

HORECANO-BAMBOO GN CONTAINER 1/3 NANTO 32.5х17.6х10 cm (13100B)

 
981495 981494 981493
HORECANO-Бамбукова стойка за 4-ка буркани 38x38xh5cm (HC-981495)
HORECANO-Бамбукова стойка за 2-ка буркани 38x20xh5cm (HC-981493)
HORECANO-Бамбукова стойка за 2-ка буркани 38x20xh5cm (HC-981493)
HORECANO-Bamboo stand for four jars 38x38xh5cm (HC-981495) 
HORECANO-Bamboo stand for 2 jars 38x20xh5cm (HC-981493)
HORECANO-Bamboo stand for 2 jars 38x20xh5cm (HC-981493)
94317 94318 94319 *артикулите се продават отделно

HORECANO-Сет от 3бр. меламинови купи с бамбукова дъска 49.5х16х8.5 cm (70120601IV)

HORECANO-Сет от 3бр. меламинови купи с бамбукова дъска 40х13х6 cm (70080501IV)

HORECANO-Сет от 3бр. меламинови купи с бамбукова дъска 29х22х3.5 cm (7011040IV)

HORECANO-SET OF 3 PCS MELAMINE BOWLS WITH BAMBOO TRAY 49.5х16х8.5 cm (70120601IV)

HORECANO-SET OF 3 PCS MELAMINE BOWLS WITH BAMBOO TRAY 40х13х6 cm (70080501IV)

HORECANO-SET OF 3 PCS MELAMINE BOWLS WITH BAMBOO TRAY 29х22х3.5 cm (7011040IV)

 
981504 93730 93542  
HORECANO-Бамбуково плато за презентация 25x13хh3cm (HC-981504) 

HORECANO-Бамбуково плато за презентация 18х12х3 cm (0193542-2)

HORECANO-Бамбуково плато за презентация 13х10х3 cm (0193542-1)

 
HORECANO-Bamboo platter for presentation 25x13хh3cm (HC-981504)

HORECANO-Bamboo Serving platter 18х12х3 cm (0193542-2)

HORECANO-Bamboo serving platter 13х10х3 cm (0193542-1)

 
93735 93552 43137

HORECANO-Бамбукова купа с капак dia 23х10 cm (0193552-2)

HORECANO-Бамбукова купа с капак dia17х8.5 cm (0193552-1)

Бамбуково плато 30x11x2,5cm (S0062)

HORECANO-Bamboo bowl with lid dia 23х10 cm (0193552-2)

HORECANO-Bamboo bowl with lid dia17х8.5 cm (0193552-1)

Bamboo Platter 30x11x2,5cm (S0062)
193549 93550 93551
HORECANO-Бамбуков щендер кръг dia 25/30 cm (0193549)
HORECANO-Бамбуков щендер кръг на две нива dia 19/29 cm (0193550)
HORECANO-Бамбуков щендер правоъгълен 19cm/25x29 cm (0193551)
HORECANO-Bamboo Stand dia 25/30 cm (0193549)
HORECANO-Bamboo Stand circle dia 19/29 cm (0193550)
HORECANO-Bamboo Stand 19cm/25x29 cm (0193551)
 
93732 93731 93543
HORECANO-Бамбукова дъска за презентация 40х30х2 cm (0193543-3)
HORECANO-Бамбукова дъска за презентация 36х24х2 cm (0193543-2)
HORECANO-Бамбукова дъска за презентация 30х20х2 cm (0193543-1)
HORECANO-Bamboo Serving Board 40х30х2 cm (0193543-3)
HORECANO-Bamboo Serving Board  36х24х2 cm (0193543-2)
HORECANO-Bamboo serving board 30х20х2 cm (0193543-1)
93734 93733 93544
HORECANO-Бамбукова дъска за презентация квадратна 30х30х2 cm (0193544-3)
HORECANO-Бамбукова дъска за презентация квадратна 25х25х2 cm (0193544-2)
HORECANO-Бамбукова дъска за презентация квадратна 20х20х2 cm (0193544-1)
HORECANO-Bamboo Serving Board square 30х30х2 cm (0193544-3)
HORECANO-Bamboo serving board square 25х25х2 cm (0193544-2)
HORECANO-Bamboo serving board square 20х20х2 cm (0193544-1)
16205 16204 16168 16167

Бамбукова купа 30cm (LJ-W0031S)

Бамбукова купа 20cm (LJ-W0011)

Бамбукова купа 25*h10 cm (C2510A )

Бамбукова купа 20*h10cm (C2010A)

Bamboo bowl 30cm (LJ-W0031S)

Bamboo bowl 20cm (LJ-W0011)

Bamboo bowl 25*h10 cm (C2510A )

Bamboo bowl 20*h10 cm (C2010A)

   
16165 16166    

Бамбукова стойка с 4 разделения 25,2*15*h24cm (A2095)

Бамбукова стойка с 4 разделения 15*15*h23cm (A2095-new)

   

Bamboo stand with 6 compartments 25,2*15*h24cm (A2095)

Bamboo stand with 4 compartments 15*15*h23cm(A2095-new)

   
16157 16156 16155 16154

Бамбукова дъска кръг с дръжкa и слюда за презентация 38*26,5*h1,9cm(S018L)

Бамбукова дъска кръг с дръжка и слюда за презентация 28,8*21,5*h1,9cm(S018S)

Бамбукова дъска кръгла за презентация със слюда 26,8*h1,9cm(S017L)

Бамбукова дъска кръгла за презентация със слюда 21*h1.9cm (S017S)

Bamboo board round with hadle for presentation with slate 38*26,5*h1,9cm(S018L)

Bamboo board round with handle for presentation with slate 28,8*21,5*h1,9cm(S018S)

Bamboo board round for presentation with slate 26,8*h1,9cm(S017L)

Bamboo board round for presentation with slate 21*h1.9cm (S017S) 

16160

16199

16198

16193

Бамбукова дъска правоъгълна с дръжка и слюда за презентация 40*23,3*h1,9cm(S019L)

Бамбукова дъска правоъгълна с дръжка и слюда за презентация 33*19,3*h1,9cm(S019M)

Бамбукова дъска правоъгълна с дръжка и слюда за презентация 28*15,3*h1.9cm(S019S)

Бамбукова дъска за сервиране с 3 отделения 32,2*13,8*h1,9cm (A2209)

Bamboo board rectangular with handle and slate for presentation 40*23,3*h1,9cm(S019L)

Bamboo board rectangular with handle and slate for presentation 33*19,3*h1,9cm(S019M)

Bamboo board rectangular with handle and slate for presentation 28*15,3*h1.9cm(S019S) 

Bambooserving board with 3 compartments 32,2*13,8*h1,9cm (A2209)

16151

16150

16152

16153

Бамбукова дъска елипса за презентанция със слюда 35,5*20,3*h1,9cm(S011L)

Бамбукова дъска елипса за презентация със слюда 26*15,3*h1,9cm (S011S)

Бамбукова дъска правоъгълна за презентация със слюда 21,5*16*h1,9cm (S016S)

Бамбукова дъска правоъгълна за презентация със слюда 33*24*H1,9cm(S016M)

Bamboo board ellipse for presentation with slate 35,5*20,3*h1,9cm(S011L)

Bamboo board ellipse for presentation with slate 26*15,3*h1,9cm (S011S)

Bamboo board rectangular for presentation with slate 21,5*16*h1,9cm (S016S)

Bamboo board rectangular for presentation with slate 33*24*H1,9cm(S016M)

16185

16184

16183

Бамбукова дъска 35*23*h0,9cm (B3024L)

Бамбукова дъска 29,8*19,5*h0,9cm (B3024M)

Бамбукова дъска 19,8*16*0,9cm (B3024S)

Bamboo board35*23*h0,9cm (B3024L)

Bamboo  board 29,8*19,5*h0,9cm (B3024M)

Bamboo  board19,8*16*0,9cm (B3024S)

16182

16181

16180 16164

Бамбукова  дъска36*31*0,9cm (B3023L)

Бамбукова дъска 29,8*23,5*0,9cm (B3023M)

Бамбукова дъска 19,8*14,5*h0,9cm (B3023S)

Бамбукова дъска за хляб 40*23,5*h 1,8cm (A2068)

Bamboo board 36*31*0,9cm (B3023L)

Bamboo board 29,8*23,5*0,9cm (B3023M)

Bamboo board 19,8*14,5*h0,9cm (B3023S)

Bamboo bread cutting board 40*23,5*h 1,8cm (A2068)

16200

16199 16198

Бамбукова правоъгълна дъска с дръжка 48,5*25*h1,5cm (B5322L)

Бамбукова правоъгълна дъска с дръжка 39,5*20,5*h1,5cm (B5322M)

Бамбукова правоъгълна дъска с дръжка 33*17*h1,5cm(B5322S)

Bamboo rectangular board with handle 48,5*25*h1,5cm (B5322L)

Bamboo rectangular board with handle 39,5*20,5*h1,5cm (B5322M)

Bamboo rectangular board with handle 33*17*h1,5cm(B5322S)

16203

16202

16201 16173

Бамбукова кръгла дъска с дръжка 36,5cm (B5324L)

Бамбукова кръгла дъска с дръжка 30cm (B5324M)

Bamboo round board with handle 24,5cm (B5324S)

Бамбукова дъска кръгла с дръжка 20,5cm (B3066-5)

Bamboo round board with handle 36,5cm (B5324L)

Bamboo round board with handle 30cm (B5324M)

Bamboo round board with handle 24,5cm (B5324S)

Bamboo round board with handle 20,5cm (B3066-5)

16177

16176

16175 16174

Бамбукова кръгла дъска с дръжка 35,5cm (B3066-11)

Bamboo round board with handle 33cm (B3066-10)

Бамбукова кръгла дъска с дръжка 30,5cm(B3066-9)

Бамбукова кръгла дъска с дръжка 25,5cm (B3066-7)

Bamboo round board with handle 35,5cm (B3066-11)

Bamboo round board with handle 33cm (B3066-10)

Bamboo round board with handle 30,5cm(B3066-9)

Bamboo round board with handle 25,5cm (B3066-7)

16171

16170

16169

16152

Бамбукова дъска правоъгълна 35*25,5*h0,9cm(B3079L)

Бамбукова дъска правоъгълна 29,5*22*h0.9cm (B3079M)

Бамбукова дъска правоъгълна 19,8*14,5*h0,9cm (B3079S )

Бамбукова дъска кръгла с дръжка 15cm ( B3066-3)

Bamboo rectangular board 35*25,5*h0,9cm(B3079L)

Bamboo rectangular board 29,5*22*h0.9cm (B3079M)

Bamboo rectangular board 19,8*14,5*h0,9cm (B3079S )

Bamboo round board with handle 15cm(B3066-3)

16190

16189

Бамбукова кръгла дъска 32cm (B3338M)

Бамбукова кръгла дъска 28cm (B3338S)

Bamboo round board 32cm (B3338M)

Bamboo round board 28cm (B3338S)

16195

16194

16197 16196

Бамбукова кръгла дъска с капак за сервиране на сирена 35cm (B3010L)

Бамбукова кръгла дъска с капак за сервиране на сирена 29,5cm (B3010M)

Бамбукова правоъгълна дъска за сервиране на сирена 37,5*31,2*h14cm (B3304)

Бамбукова правоъгълна дъска за сервиране на сирена 36*26,7*h12cm (B3303)

Bamboo round  serving board with lid 35cm (B3010L)

Bamboo round serving board with lid 29,5cm (B3010M)

Bamboo rectangular serving board with lid 37,5*31,2*h14cm (B3304)

Bamboo rectangular serving board with lid 36*26,7*h12cm (B3303)

16163

16162

16161 16179

Бамбукова дъска правоъгълна 33*27*h1,5cm(B3601L)

Бамбукова дъска правоъгълна 27*23*h1,5cm(B3601M)

Бамбукова дъска правоъгълна 21,5*16*h1,5cm (B3601S)

Бамбукова кръгла дъска въртяща 45cm (B3718L)

Bamboo board rectangular 33*27*h1,5cm(B3601L)

Bamboo board rectangular  27*23*h1,5cm(B3601M)

Bamboo board rectangular 21,5*16*h1,5cm (B3601S)

Bamboo round rotating board  45cm (B3718L)

16192 16191
Бамбукова правоъгълна дъска с улей 49*35,3*h3,5cm (B3190)
Бамбукова правоъгълна дъска с улей 39,8*30*h3cm (B3188)
Bamboo rectangular board with pore 49*35,3*h3,5cm (B3190)
Bamboo rectangular board with pore 39,8*30*h3cm (B3188)
16188 16178

Бамбукова дръска правоъгълна за готвене 45,5*35,6*h4,9cm (B3139)

Бамбукова правоъгълна дъска 38*28*3,5cm (B3256)

Bamboo rectangular board for cooking 45,5*35,6*h4,9cm (B3139)

Bamboo rectangular board 38*28*3,5cm (B3256)
16187 16186
Бамбукова правоъгълна дъска 50,8*35,6*h1,9cm (B3143)
Бамбукова правоъгълна дъска 34,3*29,2*h1,9cm (B3142)
Bamboo rectangular board 50,8*35,6*h1,9cm (B3143)
Bamboo rectangular board 34,3*29,2*h1,9cm (B3142)
арт.№1670 арт.№1669 арт.№1668 арт.№1667
Бамбукова дъска двуцветна
40х30х1,8см(T5604)

Бамбукова дъска двуцветна
34х24х1,5см(T5603)

Бамбукова дъска двуцветна
30х20х1,5см(T5602)

Бамбукова дъска двуцветна
26х18х1,5см(T5601)
 
арт.№1682 арт.№1681 арт.№1680

Бамбукова дъска овална
39х28х1,9см(B3062L)

Бамбукова дъска овална
32,2х21,5х1,9см(B3062M)
Бамбукова дъска овална
24,7х18,5х1,5см(B3062S)
арт.№1685 арт.№1684 арт.№1683
Бамбукова дъска с борд
35,5х25,2х1,9см(B3081L)
Бамбукова дъска с борд
28х20,5х1,5см(B3081M)
Бамбукова дъска с борд
23,8х15,9х1,5см(B3081S)
арт.№1676 арт.№1673 арт.№1672
Бамбукова дъска
33,5х24х0,9см(B3295L)
Бамбукова дъска
28х20х0,9см(B3295M)
Бамбукова дъска
20,5х14,5х0,9см(B3295S)
арт.№1688 арт.№1687 арт.№1686 арт.№1689
Бамбукова дъска
54,8х35х1,9см(B3194L)
Бамбукова дъска
48х30,5х1,6см(B3194M
Бамбукова дъска
32,2х19,8х1,6см(B3194S)
Бамбукова дъска овал
47х29х1,9см(B3066)
арт.№1693 арт.№1692 арт.№1691 арт.№1690
Бамбукова дъска за презентация
54,3х18х1,5см(B3096L)
Бамбукова дъска за презентация
37,8х11х1,5см(B3096S)
Бамбукова дъска с дръжка
40х23,5х0,9(B3287M)
Бамбукова дъска с дръжка
34х18х0,9(B3287S)
1671 1679 1695 1694
Бамбукова дъска за хляб
с решетка
42х27х1,9см(A2207)
Бамбукова дъска за
сирена правоъгълна с нож
30,5х15,3х1,9см(A2050)

Бамбукова дъска за
сирена с дръжка и вграден
нож 34,5х18х1,9см(A2053)
Бамбукова дъска за
сирена кръгла с вграден
нож 27,5х20х1,9см(A2052)
4366 4364 4362 4360

Бамбукова дъска ZB12-B 38х26х1.8см

Бамбукова дъска ZB10-B 34х24х1.8см

Бамбукова дъска ZB08-B 30х20х1.8см

Бамбукова дъска ZB2818-B28х18х1.5см

4367 4365 4363 4361

Бамбукова дъска ZB12-A 38х26х1.8см

Бамбукова дъска ZB10-A 34х24х1.8см

Бамбукова дъска ZB08-A 30х20х1.8см

Бамбукова дъска ZB2818-A 28х18х1.5см

      
4362 4370 4368

Бамбукова дъска ZB28-B 34х1.5см

Бамбукова дъска ZB27-B 32х1.8см

Бамбукова дъска ZB2828-B 28х1.5см

4363 4371 4379
Бамбукова дъска ZB28-A 34х1.5см

Бамбукова дъска ZB27-A32х1.8см

Бамбукова дъска ZB2828-A 28х1.5см

981183 981185 981184
CN-Бамбукова табла за
сервиране с 4 отделения
18x28xh1,6cm (0702)
CN-Продълговата бамбукова
дъска за сервиране с 3
отделения 25,5x10xh1,9cm (0704)

CN-Бамбукова табла за
сервиране 42x24xh1,9cm (0703)
98138 JL1626 0061-1 - 25x16x1,8cm
/арт.№98131/

JL1828 0061-2 - 28x18x1,8cm
/арт.№98132/

JL2030 0061-3- 30x20x1,8cm
/арт.№98133/

CB8001B 0055-1 - 33,5x23,5x1,8cm
/арт.№98139/

CB8002B 0055-1 - 37x28x1,8cm
/арт.№98140/

JL2626 0062- 26x1,8cm
 
98137 98135 98134
FB45 (0053-3) - 45x33x1,8cm FB39 0053-2 - 39x29x1,8cm FB33 0053-1 - 33x27x1,8cm
9864 98141
БАМБУКОВА ДЪСКА - 1356( 5351-0416) ZB0326 0056-2 Бамбукова дъска с мет. обръч и дръжка 40х4см.
  
98142
CB1839 0057 Бамбукова дъска с дръжка 40х30x4см.