BE NATURAL BE NATURAL BE NATURAL BE NATURAL
54386 54393 54392 54389

M-212012-Стъклена гарафа с декор 1lt "Be Natural"

M-152069-Бутилка за зехтин с декор 500ml "Be Natural" 

M-152068-Бутилка за зехтин с декор 250ml "Be Natural" 

M-122018-Солница с декор 105ml "Be Natural"

M-212012-Glass Decorated Carafe 1lt "Be Natural"

M-152069-Decorated oil bottle 500ml "Be Natural" 

M-152068-Decorated oil bottle 250ml "Be Natural" 

M-122018-Decorated saltshaker 105ml "Be Natural"

Be Natural
54390 54391 54387

M-172006-Стъклена кутия за съхранение с капак 415ml "Be Natural"

M-132074-Буркан с декор 900ml "Be Natural" 

M-162014-Буркан с лъжичка и декор 425ml "Be Natural"

M-172006-Glass storage box with lid 415ml "Be Natural"

M-132074-Decorated glass jar 900ml "Be Natural" 

M-162014-Decorated Glass Jar with spoon 425ml "Be Natural"

STAY WILD STAY WILD STAY WILD STAY WILD
54407 54406 54405 54403

M-132019-Буркан с декор 1800ml "Stay Wild" 

M-132018-Буркан с декор 1400ml "Stay Wild" 

M-132017-Буркан с декор 900ml "Stay Wild"

M-162012-Буркан с декор и лъжичка 425ml "Stay Wild" 

M-132019-Decorated glass jar 1800ml "Stay Wild" 

M-132018-Decorated jar 1400ml "Stay Wild" 

M-132017-Decorated Jar 900ml "Stay Wild"

M-162012-Decorated glass jar with spoon 425ml "Stay Wild" 

54399 54402 54401 54404

M-212004-Стъклена Гарафа с декор 1lt "Stay Wild" 

M-152011-Бутилка с декор и тапа 500ml "Stay Wild" 

M-152007-Бутилка за зехтин с декор и тапа 250ml "Stay Wild" 

M-122005-Солница с декор 105ml "Stay Wild" 

M-212004-Decorated Glass Carafe 1lt "Stay Wild" 

M-152011-Decorated oil bottle 500ml "Stay Wild" 

M-152007-Decorated oil bottle  250ml "Stay Wild" 

M-122005-Decorated saltshaker 105ml "Stay Wild" 

   
COBALT
54343 54394 54346 54344

M-151561-Стъклена гарафа за вода СИНЯ 1000cc COBALT 

M-152018-Бутилка за зехтин с тапа СИНЯ 500cc COBALT 

M-151419-Бутилка за зехтин с тапа СИНЯ 250cc COBALT

M-141097-Стъклена чаша за вода СИНЯ 280cc COBALT 

M-151561-Colored Glass Carafe BLUE 1000cc COBALT 

M-152018-Blue-colored oil bottle 500cc COBALT 

M-151419-Colored Oil Bottle with silicone lid BLUE 250cc COBALT

M-141097-Colored Glass Tumbler BLUE 280cc COBALT 

54398 54397 54395 54345

M-132016-Буркан с метална капачка СИН 1800ml COBALT

M-132015-Буркан с метална капачка СИН 1400ml COBALT

M-132014-Буркан с метална капачка СИН 900ml COBALT 

M-121247-Стъклена солница СИНЯ 105cc COBALT 

M-132016-Blue-colored glass jar with metal lid 1800ml COBALT

M-132015-Blue-colored glass jar with metal lid 1400ml COBALT

M-132014-Blue-colored jar with metal lid 900ml COBALT 

M-121247-Colored Salt Shaker BLUW 105cc COBALT