Crystalex CZ стартира своето развитие още  през 1945г. под името Borské stklo.
През 1974г.  фирмата получава и новото си име Crystalex CZ произлизащо от "Bohemia Crystal Glass" .
Фирмата се нарежда сред водещите световни производители в този отрасъл, като   90% от продукцията се изнася  успешно в чужбина, в 70 страни.  
Фирмата предлага на своите клиенти несравнимо качество, естетика и наслада от използването на продуктите.
Фокусирани  върху използването на автоматични машини и автоматични линии , които позволяват произвеждането на качествени и достъпни продукти с капацитет от 60 милиона броя годишно.

Конкурентно предимство е :
Кристално стъкленият материал от категорията кристално стъкло.
Използването на  качествен кварцов пясък
Не се  използват оловни съединения
Този тип стъкло не е в групата на обикновените сода-калиеви стъкла.
Спазването на всички тези изисквания се доказва от сертификатите за съответствие, притежавани от компанията.

ČSN EN* 1183 – thermal shock endurance of glass
ČSN EN 12875 – dishwashing resistance
ČSN EN 12980 – impact resistance
ČSN EN 1388 – health safety
ČSN ISO 719 – water resistance of glass cullet
ČSN 01 1718 – survey of optical features
ČSN 70 0532 – hydrochloric acid resistance
ČSN ISO 695 – alkali resistance
ČSN 70 0513 – glass density
ČSN 70 8005 – utility glassHarmony HoReCa
 
09226 09330 09229 09228 09227 09346  
HARMONY(4GA10)
Чаша за шампанско
180сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за
вино(burgundy) 710сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за
вино(bordeaux) 620сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за вино
425сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за вино
340сс
HARMONY(4GA10)
Чаша за вино
250мл
 
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler 180ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for wine
(burgundy) 710ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for wine (bordeaux) 620ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for
wine 425ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for
wine 340ml.
HARMONY(4GA10)
Glass tumbler for
wine 250ml.
 

Siesta HoReCa
09127 09131 09340 09130 09129 09128 09126
SIESTA(4GA06)
Чаша за пенливи вина 180ml(CX38)
SIESTA(4GA06)
Чаша за вино(Боргунско) 540ml-(CX35)
SIESTA(4GA06)
Чаша за
червено вино
500ml
SIESTA(4GA06)
Чаша за
вода/вино
400ml-(CX36)
SIESTA(4GA06)
Чаша за
червено вино
300ml-(CX39)
SIESTA(4GA06)
Чаша за
бяло вино
200ml (CX34)
SIESTA(4GA06)
Чаша за концентрат 60ml(CX37)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
spawkling wines
180ml. (CX38)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for wine (burgundy)
540ml.  (CX35)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
red wine 500ml. 
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
water/wine
400ml. (CX36)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
red wine
300ml.  (CX39)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for
white wine
200ml. (CX34)
SIESTA(4GA06)
Glass tumbler for liqueurs
60ml.(CX37)

Flamenco HoReCa
 
09116 09122 09123 09120 09119 09117  
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за шампанско
160ml-(CX23)
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за червено вино балон 850ml(CX22)
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за червено вино 550ml-(CX21)
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за червено вино
350ml(CX20)
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за бяло вино
305ml-1бр(CX17)
FLAMENCO(B4GA16)
Чаша за концентрат
215ml-(CX18)
 
FLAMENCO(B4GA16)-Glass tumbler for champagne
160ml- (CX23)

FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for red wine 850ml(CX22)

FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for
red wine 550ml(CX21)
FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for
red wine 350ml(CX20)
FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler for
white wine
305ml (CX17)

FLAMENCO(B4GA16)
Glass tumbler
for liqueurs
215ml(CX18)

 
 

Waterfall For your table
 
09202 09199 09198 09201  
WATERFALL(40729)
Чаша за пенливи вина
190мл(CX96)
WATERFALL(40729)
Чаша за вода
550мл(CX80)
WATERFALL(40729)
Чаша за вино
350мл(CX91)
WATERFALL(40729)
Чаша за ликьор
60мл(CX88)
 
WATERFALL(40729)
Glass tumbler for
sparkling wines 190ml.
(CX96)
WATERFALL(40729)-Glass tumbler for water
550ml. (CX80)
WATERFALL(40729)-Glass tumbler for wine 350ml. (CX91) WATERFALL(40729)-Glass tumbler for
liqueur 60ml. (CX88)
 

Amoroso For your table
   
09150 09149 09148 09147 09146    
AMOROSO(40651)
Чаша за шампанско вино
200ml-(CX7)
AMOROSO(40651)
Чаша за червено вино
470ml-(CX6)
AMOROSO(40651)
Чаша за червено вино
450ml-(CX5)
AMOROSO(40651)
Чаша за червено вино
350ml-(CX4)
AMOROSO(40651)
Чаша за бяло вино
280ml-(CX3)
   
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
champagne 200ml(CX7)
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
red wine 470ml (CX6)
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
red wine 450ml (CX5)
AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
red wine 350ml(CX4)

AMOROSO(40651)
Glass tumbler for
whitewine 280ml(CX3)

   

Giselle For your table
   
09111 09141 09142 09110 09109    
GISELLE(40753)
Чаша за вино
190ml(CX24)
GISELLE(40753)
Чаша за вино
580ml(CX27)
GISELLE(40753)
Чаша за вода
560ml.(CX28)
GISELLE(40753)
Чаша за вино 455ml
(CX26)
GISELLE(40753)
Чаша за вино
340m.(CX25)
   
GISELLE(40753)
Glass tumbler for wine
190ml(CX24)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for wine
580ml. (CX27)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for water
560ml. (CX28)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for
wine 455ml(CX26)
GISELLE(40753)
Glass tumbler for
wine 340ml.(CX25)
   

Grace For your table
   
09195 09193 09213 09192 09194    
GRACE(40792)
Чаша за пенливи вина
190мл
GRACE(40792)
Чаша за вино
300мл(CX92)
GRACE(40792)
Чаша за вино
250мл(CX76)
GRACE(40792)
Чаша за вино
185мл-(CX95)
GRACE(40792)
Чаша за ликьор
60мл(CX89)
   
GRACE(40792)
Glass tumbler for sparkling
wines 190ml.
GRACE(40792)
Glass tumbler for wine
300ml. (CX92)
GRACE(40792)
Glass tumbler for wine
250ml.
(CX76)
GRACE(40792)
Glass tumbler 185ml.
(CX95)
GRACE(40792)
Glass tumbler for liqueur 60ml(CX89)
   

Turbulence For your table
             
       
09164 09163 09165        
TURBULENCE(40774)
Чаша за червено вино
550ml-(CX48)
TURBULENCE(40774)
Чаша за червено вино
350ml-(CX47)
TURBULENCE(40774)
Чаша за червено вино 570ml-(CX49)
       
TURBULENCE(40774)
Glass tumbler for
red wine 550ml. (CX48)
TURBULENCE(40774)
Glass tumbler for
red wine 350ml. (CX47)
TURBULENCE(40774)
Glass tumbler
for red wine 570ml. (CX49)
       

Viola For your table
09132 09138 09136 09137 09133 09135 09134
VIOLA(40729)
Чаша за
шампанско
190ml-(CX56)
VIOLA(40729)
Чаша за
червено вино
570ml(CX55)
VIOLA(40729)-
Чаша
за вода
550ml-(CX51)
VIOLA(40729)
Чаша за
червено вино
450ml-(CX54)
VIOLA(40729)
Чаша за
червено вино
350ml-(CX53)
VIOLA(40729)-Чаша за
бяло вино
250ml-(CX50)
VIOLA(40729)
Чаша за
концентрат
60ml-(CX52)
VIOLA(40729)
Champagne glass
190ml. (CX56)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
red wine 570ml. (CX55)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
water 550ml. (CX51)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
red wine 450ml. (CX54)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for red wine 350ml. (CX53)
VIOLA(40729)
Glass tumbler for
white wine 250ml. (CX50)
VIOLA(40729)
Glass tumbler
liqueur 60ml. (CX52)

Lara For your table
   
09101 09106 09105 09104 09108    
ЛАРА(B 40415)
Чаша за шампанско
220ml-(CX69)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за вода
450ml-(CX65)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за вино
350ml-(CX64)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за вино
250ml-(CX63)
ЛАРА(B 40415)
Чаша за концентрат
65ml-(CX66)
   
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for champagne
220ml.(CX69)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for water
450ml. (CX65)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for wine
350ml. (CX64)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for wine
250ml. . (CX63)
ЛАРА(B 40415)
Glass tumbler for
liqueurs 65ml. (CX66)
   

Samba  
     
09217 09216 09215 09214      
SAMBA(40427)
Чаша за шампанско
330ml-(CX81)
SAMBA(40427)
Чаша за червено вино
320ml-(CX79)
SAMBA(40427)
Чаша за бяло вино
200ml-(CX97)
CRYSTALEX-SAMBA(40427)-Чаша за концентрат 70ml-1бр(CX94)      
SAMBA(40427)
Glass tumbler for
champagne
330ml.- (CX81)
SAMBA(40427)
Glass tumbler for
red wine
320ml- (CX79)
SAMBA(40427)
Glass tumbler for
white wine
200ml- (CX97)
Glass tumbler for liqueurs 70ml.      

Bar  
         
09139 09160          
BAR-GIANTS(40749)
Чаша за червено вино балон
1000ml-1бр.(CX10)
SPECIAL ITEM(4GA11)
Чаша за вино Шери
110ml-1бр.(CX40)
         
BAR GIANTS(40749)
Glass for red wine
1000ml. 1pc. (CX10)
SPECIAL ITEM(4GA11)
Glass tumbler for wine
"Sherry" 110ml.-1pc (CX40)
         
 

Основана през 1979 г. Ocean Glass Public Company Limited произвежда качествени стъклени продукти.
Годишният производствен капацитет е 160 милиона
броя като тези продукти се разпространяват в  над 90 страни по целия свят.


СЕРТИФИКАТИ
ISO 9001: 2015 
ISO 14001: 2015 
TIS 18001: 2011 
OHSAS 18001: 2007


Sip  
1280 1288 1287 1289 1282 1292 1291
OCEAN-SIP
Чаша за шампанско
200ml CHAMPAGNE
(1NS07CP07)
OCEAN-SIP
Чаша за червено вино 710ml BURGUNDY
(1NSO6BG25)
OCEAN-SIP
Чаша за червено вино
590ml BORDEAUX
(1NSO6BD21)
OCEAN-SIP
Чаша за червено вино
425ml CABERNET
(1NSO6CB15S)-
OCEAN-SIP
Чаша за бяло вино 345mlCHARDONNAY
(1NS06CD12S)

OCEAN
Чаша за концентрат
240ml RIESLING
(1NS07RL08)

OCEAN
Чаша 115ml MADYSON
SHERRY
(1015P04)
Glass tumbler for champagne "CHAMPAGNE"
200ml (1NS07CP07)
Glass tumbler for red wine "BURGUNDY"
710ml (1NSO6BG25)
Glass tumbler for red wine "BORDEAUX" 590ml(1NSO6BD21) Glass tumbler for red wine "CABERNET" 425ml . (1NSO6CB15S) Glass tumbler for white wine "CHARDONNAY" 345ml(1NS06CD12S) Glass tumbler for liqueurs "RIESLING" 240ml (1NS07RL08) Glass tumbler
"MADYSON
SHERRY" 115ml (1015P04)
             
 
Cok е марката на онези, които искат качество в своето домакинство и на масата.
Идеална за потребители, които търсят разнообразие и стил на достъпна цена.

Afrodita  
     
арт.№12106 арт.№12105 арт.№12104 арт.№12123      
AFRODITA-Чаша за
червено вино
580cc(3-040156)
AFRODITA-Чаша за
червено вино
470cc(3-040155)
AFRODITA-Чаша за
бяло вино
350cc(3-040154)
COK-ZAR
Чаша аператив
125мл
     
AFRODITA
Glass for red wine
580cc(3-040156)
AFRODITA
Glass for red wine
470cc(3-040155)
AFRODITA
Glass for white wine
350cc(3-040154)
ZAR
Glass for liqueur
125ml
     
             
 
LAV, е  марка разработена в резултат на иновативния подход на Gürallar Group и навлизането в сектора на производството на стъкло. Тя има за цел да осигури "опитен, модерен и млад подход към сектора.
LAV, като новото лице на Gürallar от логото до цветовете и дизайна на опаковките, се стреми да бъде най-искрения, стилен и динамичен приятел на всички потребители.
LAV,носи името си от прегрятата стъклена паста, където огъня като най-значимата част от оформянето на стъклото и
суровия материал се събират.
LAV произвежда ежедневно 2 милиона бройки  в нашите 2 производствени сгради на обща площ от 300 хиляди квадратни метра,
позволяващо на компанията да се нареди на шесто място сред световните производители.
LAV разполага с  палитра от  3500 артикула а продуктите се изнасят в 130 страни по света

Fame  
 
59210 59213 59211 59209  
Art-FAM-539
Чаша за шампанско 25cc
Art-FAM-563
Чаша за вино 480cc
Art-FAM-556
Чаша за вино 395cc
Art-FAM-523
Чаша за вино 300cc
 
Glass for champagne
25ml(FAM539)
Glass for wine
480ml (FAM 563)
Glass tumbler for water/wine
395ml (FAM556)
Glass for wine
300ml (FAM 523)
 

Aria  
         
 
59118 59120 59117 59148  
Art-ARY 559-Чаши на столче за червено вино 325сс Art-ARY 523-Чаши на столче за бяло вино 245сс Art-ARY 540-Чаши на столче за шампанско 205сс Art-ARY 508-Чаши концентрат 65сс  
ARY559 - Water/Wine glass 325ml. ARY523- Wine glass 245ml. ARY540 - Champagne glass 205ml. ARY508- Glass tumbler for liqueurs 65ml.  

Lal  
5848 59143 5847 5846 5958 59149
Art-LAL 545-Чаша на столче за шампанско 230сс Art-LAL 592-Чаша на столче за вода 400сс(9x9x22) Art-LAL 569-Чаша на столче за червено вино 330сс Art-LAL 558-Чаша на столче за бяло вино 295сс Art-LAL 524-Чаша на столче 250сс Art-LAL 506-Чаша на столче 80сс
LAL545 - Champagne glass 230ml. LAL592 - Glass for water 400ml. LAL569 - Water/Wine glass 330ml. LAL558 - Wine glass 295ml. LAL524-Glass for wine 250ml LAL506-Glass for liqueur 80ml.

Empire  
5828 5833 59141 5830 5829 5971
Art-EMP 541
Чаша на столче за
шампанско 220сс
Art-EMP 573
Чаша на столче за
вода 590сс
Art-EMP 583
Чаша на столче з
а вода 455cc
Art-EMP 568
Чаша на столче за
червено вино 340сс
Art-EMP 553
Чаша на столче за
бяло вино 245сс
Art-EMP 548
Чаша на столче за
концентрат 200сс
EMP541
Champagne glass 220ml.
EMP573
Water/Wine glass 590ml.
EMP583
Glass for water 455ml
EMP568
Water/wine glass 340ml.
EMP553
Wine glass 245ml.
EMP548
Wine glass 200ml.

Poem  
 
5976 5975 5974 5973  
Art-POM 536-Чашa на столче за шампанско-230сс Art-POM 591-Чашa на столче за вода 500сс Art-POM 575-Чашa на столче за червено вино 380сс Art-POM 566-Чашa на столче за бяло вино 290сс  
POM536-Glass for champagne 230ml Art-POM 591-Чашa на столче за вода 500сс POM575-Glass for water-wine 380ml POM566-Glass for white wine 290ml  

Juliet  
   
59192 59174 59193    
Art-JUL 526
Чаша на столче 270сс
Art-JUL 537
Чаша на столче 210сс
Art-JUL 561
Чаша на столче 340сс
   
JUL526
Glass for
wine 270ml
JUL537
Glass for
champagne 210ml
JUL561
Glass for
water-wine 340ml
   

Carmen  
   
5951 5952 5950    
Art-CRM 534
Чаша на столче за
шампанско 225сс
Art-CRM 554
Чаша на столче за
червено вино 350сс
Art-CRM 525
Чаша на столче за
бяло вино 260сс
   
CRM534
Glass for
champagne 225ml
CRM554
Glass for
water-wine 350ml
CRM525
Glass for
white wine 260ml
   

Venue  
   
5864 5866 5865    
Art-VEN 541-Чаша на столче за шампанско 220сс Art-VEN 568-Чаша на столче за червено вино 340сс Art-VEN 553-Чаша на столче за бяло вино 245сс    
VEN541-Glass for champagne 220ml VEN568-Glass for water/wine 340ml. VEN553-Glass tumbler for wine 245ml    

Nevakar  
 
5912 5915 5914 5913 5911 5910  
Art-NEV 539
Чашa на столче за
шампанско 195сс

Art-NEV 574
Чашa на столче за
вода 355сс

Art-NEV 570
Чашa на столче за
вода 320сс
Art-NEV 557
Чашa на столче за
червено вино 240сс
Art-NEV 533
Чашa на столче за
бяло вино 200сс
Art-NEV 512
Чашa на столче за ракия 55сс
 
NEV539
Champagne glass
195ml.
NEV574
Glass for water
355ml.
NEV570
Glass for water
320ml.
NEV557
Wine glass
240ml.
NEV533
Wine glass
200ml.
NEV512
Glass tumbler for liqueurs 55ml.
 

Miscet  
5904 5970 5906 5902 5903 5901 5900
Art-MIS 535
Чашa на столче за
шампанско 190cc
Art-MIS 590
Чашa на столче за
вода 645сс
Art-MIS 560
Чашa на столче за
вода 340cc
Art-MIS 552
Чашa на столче за
червено вино 260cc
Art-MIS 549
Чашa на столче за
бяло вино 210cc
Art-MIS 521
Чашa на столче
за ракия 165cc
Art-MIS 509
Чаша на столче
за ракия 55сс
MIS535
Champagne glass
190ml.
MIS590
Glass for water
645ml.
MIS560
Glass for water
340ml.
MIS552
Water glass
260ml.
MIS549
Wine glass
210ml.
MIS521
Wine glass 165ml.
MIS509
Glass tumbler
for liqueurs55ml

Orion  
     
5930 5933 5931 5929      
Art-ОРИОН 542
Чаши вино
Art-ОРИОН 582
Чаши вино
Art-ОРИОН 552
Чаши вино
Art-ОРИОН 532
Чаша вино 
     

 
 

Cristar e  дъщерно дружество на Owens Illinois и е в сътрудничество с Cisper Brazil.
Фирмата представя  гама от стъклени изделия в съответствие с най-високите стандарти за качество и дизайн в света. 

Като член на семейството на OI, компанията споделя своята международна философия за цялостна грижа за качеството.

Притежатели на над 300 форми за производство настъклени изделия с различни дизайни.
Cristar e с присъствие в над 40 страни, към които изнася повече от 20 години. 


сертификати
ISO 9001 2008
BASC "Portafolio 2008


Rioja   Premier
 
 
5420AL24
Чаша 615сс
Glass for wine 615cc

1223 1бр.
1226 3бр ЛуксКутия
12203 бр ЛуксКутия
5416AL24
Чаша вода 377сс
Goblet for water 377cc

1222 1бр.
1260 бр ЛуксКутия
5414AL24
Чаша вино 298сс
Glass for wine 298cc

1221 1бр.
1229 3бр ЛуксКутия
1259 бр ЛуксКутия
5412AL24
Чаша бяло wine 220cc


1220 1бр.
1227 3бр ЛуксКутия
1258 бр ЛуксКутия

4640AL
Чаша шампанско 183сс
Glass for champagne 183сс

1224 1бр.
1230 3бр ЛуксКутия
1261 бр ЛуксКутия

4740AL
Чаша червено вино "PREMIERE" 620cc
Glass for red wine "PREMIERE" 620cc.

1209 1бр.
12204 6бр
 

Brunelo  
       
5470AL24
Чаши шампанско
"BRUNELLO" 237сс
Champagne glasses
"BRUNELLO" 237cc

12202 6бр.
1243 1бр.
5469AL24
Чаша червено вино
"BRUNELLO" 507cc
Glass for red wine
507cc. "BRUNELLO"

1242 1бр.
12201 6бр.

5468AL24
Чаша червено вино
"BRUNELLO" 408сс
Glass for red wine
408ml. "BRUNELLO"

1275 1бр.
12200 6бр.
       
 
 

   
10165 10159 10160 10151 10150    
BI-ALTEA
Чаша бяло вино 20сл
BI-DIAMANTE
Чаша вода 25сл
BI-DIAMANTE
Чаша бяло вино 19сл
BI-ФИОРЕ
Чаша вода 24.5сл
BI-ФИОРЕ
Чаша шампанско 17.5сл
   
white wine glass
wine glass white wine glass wine glass champagne glass