<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain

GLOIRE - Bonna Premium Porcelain


 

01843 01842 01841

BONNA-GLOIRE-Чиния 30cm (GLORY GRM 30DZ)

BONNA-GLOIREY-Чиния 27cm (GOI GRM 27DZ)

BONNA-GLOIRE-Чиния 25cm (GOI GRM 25DZ)

BONNA-GLOIRE-Flat plate 30cm (GLORY GRM 30DZ)

BONNA-GLOIRE-FLAT PLATE 27cm(GOI GRM 27DZ)

BONNA-GLOIRE-FLAT PLATE 25cm(GOI GRM 25DZ)

01978 01977 01840

BONNA-GLOIRE-Чиния 28cm (GOI HYG 28DZ)

BONNA-GLOIRE-Чиния 22cm (GOI HYG 22DZ)

BONNA-GLOIRE-Чиния 21cm (GOIGRM21DZ)

BONNA-GLOIRE-Flat Plate 28cm (GOI HYG 28DZ)

BONNA-GLOIRE-Flat Plate 22cm (GOI HYG 22DZ)

BONNA-GLOIRE-Flat Plate 21cm (GLORY GRM21DZ)

GLOIRE - Bonna Premium Porcelain

01980 01950
BONNA-GLOIRE-Дълбока Чиния 26cm 1000cc (GOI VAO 26CK)

BONNA-PIUMA-GLOIRE-Чиния 24,5x20,5cm (GOIPIU 25 DZ)

BONNA-GLOIRE- Deep Plate 26cm 1000cc (GOI VAO 26CK)

BONNA-PIUMA-GLOIRE-Flat Plate 24,5x20,5cm (GOIPIU 25 DZ)

01982 01981

BONNA-GLOIRE-Порцеланово тиганче за сервиране 16cm (GOI OPT 16PN)

BONNA-GLOIRE-Купичка за сос с дръжка 6cm (GOI OPT6PN)

BONNA-GLOIRE-Porcelain pan for serving 16cm (GOI OPT 16PN)

BONNA-GLOIRE-Купичка за сос с дръжка 6cm (GOI OPT6PN)

01979 011022 011021

BONNA-GLOIRE-Купа 18cm (GOI VAO 18KS)

BONNA-GLOIRE-Купа скосена 22cm 850ml (GOI VNT 22KS)

BONNA-GLOIRE-Купичка скосена 8cm 60ml (GOI VNT 8KS)

BONNA-GLOIRE-Bowl 18cm (GOI VAO 18KS)

BONNA-GLOIRE-Vanta bowl 22cm 850ml (GOI VNT 22KS)

BONNA-GLOIRE-Vanta bowl 8cm 60ml (GOI VNT 8KS)

GLOIRE - Bonna Premium Porcelain

01984 01985
BONNA-GLOIRE-Чаша 230cc с чинийка 16cm (GOI RIT 01CF+GOI GRM 04CT) BONNA-GLOIRE-Чаша 330ml (GOI MUG 03KKN)
BONNA-GLOIRE-Чаша 230cc с чинийка 16cm (GOI RIT 01CF+GOI GRM 04CT) BONNA-GLOIRE-Cup 330ml (GOI MUG 03KKN)