<<< Всички серии на Bonna Premium Porcelain

GLOIRE - Bonna Premium Porcelain


Lifetime edge chip warranty
(Доживотна гаранция за здравина на ръба)
Изпълнявайки изискванията на стандартите за издържливост (BS:EN 12980: 2000)
артикулите с марката "Bonna" са с "подсилени ръбове",което допринася за използването им с години.

Всички продукти с такава гаранция са отбелязани със знак

 

01843 01842 01841

BONNA-GLOIRE-Чиния 30cm (GLORY GRM 30DZ) (ß)

BONNA-GLOIREY-Чиния 27cm (GOI GRM 27DZ) (ß)

BONNA-GLOIRE-Чиния 25cm (GOI GRM 25DZ) (ß)

BONNA-GLOIRE-Flat plate 30cm (GLORY GRM 30DZ) (ß)

BONNA-GLOIRE-FLAT PLATE 27cm(GOI GRM 27DZ)(ß)

BONNA-GLOIRE-FLAT PLATE 25cm(GOI GRM 25DZ) (ß)

01978 01977 01840

BONNA-GLOIRE-Чиния 28cm (GOI HYG 28DZ)

BONNA-GLOIRE-Чиния 22cm (GOI HYG 22DZ)

BONNA-GLOIRE-Чиния 21cm (GOIGRM21DZ) (ß)

BONNA-GLOIRE-Flat Plate 28cm (GOI HYG 28DZ)

BONNA-GLOIRE-Flat Plate 22cm (GOI HYG 22DZ)

BONNA-GLOIRE-Flat Plate 21cm (GLORY GRM21DZ) (ß)

GLOIRE - Bonna Premium Porcelain

01980 01950
BONNA-GLOIRE-Дълбока Чиния 26cm 1000cc (GOI VAO 26CK)

BONNA-PIUMA-GLOIRE-Чиния 24,5x20,5cm (GOIPIU 25 DZ)

BONNA-GLOIRE- Deep Plate 26cm 1000cc (GOI VAO 26CK)

BONNA-PIUMA-GLOIRE-Flat Plate 24,5x20,5cm (GOIPIU 25 DZ)

01982 01981 011023

BONNA-GLOIRE-Порцеланово тиганче за сервиране 16cm (GOI OPT 16PN)

BONNA-GLOIRE-Купичка за сос с дръжка 6cm (GOI OPT6PN)

BONNA-GLOIRE-Купа 27х19cm 750ml (GOI STR 27KS)

BONNA-GLOIRE-Porcelain pan for serving 16cm (GOI OPT 16PN)

BONNA-GLOIRE-Купичка за сос с дръжка 6cm (GOI OPT6PN)

BONNA-GLOIRE-Stream Bowl 27х19cm 750ml (GOI STR 27KS)

01979 011022 011021

BONNA-GLOIRE-Купа 18cm (GOI VAO 18KS)

BONNA-GLOIRE-Купа скосена 22cm 850ml (GOI VNT 22KS)

BONNA-GLOIRE-Купичка скосена 8cm 60ml (GOI VNT 8KS)

BONNA-GLOIRE-Bowl 18cm (GOI VAO 18KS)

BONNA-GLOIRE-Vanta bowl 22cm 850ml (GOI VNT 22KS)

BONNA-GLOIRE-Vanta bowl 8cm 60ml (GOI VNT 8KS)

01984 011205 01985
BONNA-GLOIRE-Чаша 230cc с чинийка 16cm (GOI RIT 01CF+GOI GRM 04CT)

BONNA-GLOIRE-Чаша 230cc (GOI RIT 01CF)

BONNA-GLOIRE-Чаша 330ml (GOI MUG 03KKN)
BONNA-GLOIRE-Чаша 230cc с чинийка 16cm (GOI RIT 01CF+GOI GRM 04CT)

BONNA-GLOIRE-Coffee cup 230cc (GOI RIT 01CF)

BONNA-GLOIRE-Cup 330ml (GOI MUG 03KKN)
   
011006    

BONNA-GLOIRE-Чинийка 12cm (GOI GRM 02KT)(ß)

   

BONNA-GLOIRE-Gourmet Tea Saucer 12cm  (GO GRM 02KT)(ß)